Hur Man Använder en Spikpistol Steg-För-Steg

Spikpistolen är ett populärt och praktiskt verktyg som uppskattas av snickare och hemmafixare världen över. Spikpistolen erbjuder ett fantastiskt sätt att snabba upp dina snickeriprojekt och spikningsarbeten.

Oavsett om du vill lägga till takpapp, installera trim eller ta itu med ett av hundratals andra snickeriprojekt kommer en spikpistol att påskynda projektet och förbättra spikkonsistensen.

Spikpistoler drivs av elektricitet, tryckluft eller brännbar gas och kan, som många andra elverktyg, vara farliga om de används felaktigt. Inom bygg är det viktigt att förså hur du använder ett verktyg innan du använder det för optimal prestanda och effektivitet. Om spikpistolen är ett nytt verktyg för dig, fortsätt läsa för att ta reda på hur du använder en spikpistol på ett säkert och korrekt sätt.

Hur du använder spikpistol

Det finns en del skador associerade med spikpistoler. Dessa har oftast att göra med oaktsamhet och en otillräcklig kunskap om verktyget. Ju mer bekant du är med ditt verktyg, desto säkrare blir du.

Håll dig i sekventiellt skjutläge

Många spikpistoler, både stora och små, har ett par olika skjutlägen – “sekventiell” och “bump”.

Sekventiellt läge: Detta skjutläge kräver att användaren slutför en sekvens av steg innan pistolen skjuter spiken. Sekvensen handlar om att trycka ned säkerhetsmuntycket (en fjäderbelastad spets som dras in när pistolen trycks mot materialet) och sedan dra i spikpistolens avtryckare för att avfyra en spik.

Denna tvåstegsprocess är det säkraste sättet att använda en spikpistol.

Bump-läge: Vissa spikpistoler tillåter användaren att spara tid genom att växla från sekventiellt läge till bump-läge. I det senare kan användaren hålla ned avtryckaren och sedan flytta spikpistolen till en ny plats, och varje gång säkerhetsspetsen trycks ned kommer en spik att avfyras. Du kanske har sett att professionella takläggare snabbt skjuter spik för att fästa spikar en efter en med mindre än en sekund däremellan genom att använda bump-läge. Om du inte är en professionell byggnadsarbetare, borde du förmodligen hålla dig utanför bump-läge – den typen av hastighet krävs sällan av DIY-hantverkare och hantverkare, och det finns en större potential för missöden i oerfarna händer.

Skydda dina öron och ögon

Vissa spikpistoler, särskilt de större avsedda för inramning, kan vara ganska bullriga, allt från cirka 90 till över 100 decibel – i vissa fall nästan lika högt som ett skott – så bär öronproppar medan du arbetar. Dessutom, när en spik misslyckas kan den skicka flisor av material som flyger, så du bör alltid ha skyddande glasögon.

Koppla loss spikpistolens strömkälla innan du lägger i spikar eller tar bort en spik

Medan dagens spikpistoler är utformade för att vara så säkra som möjligt, finns det fortfarande en risk för att en spik hamnar fel när pistolen laddas eller när du tar bort en spik. Det bästa förebyggandet är att stänga av strömmen. Koppla ur en spikpistol med sladd, ta bort batteriet från en trådlös spikpistol eller koppla loss luftslangen från en pneumatisk spikpistol innan du fyller på spikar eller tar bort ett pappersstopp. På samma sätt, om du använder en mindre vanlig typ av pistol som drivs av butanpatroner, ska du ta bort patronen innan du lägger i fler spikar eller försöker ta bort en spik.

Håll din fria hand borta från området

En av de vanligaste spikpistololyckorna inträffar när användaren håller ihop två träbitar medan denne skjuter en spik handen. Om spiken går hela vägen genom materialet och kommer ut från botten, eller om den istället för att spiken går in rakt, böjer den och skjuter ut på sidan av brädet, kan den punktera din hand. Använd klämmor när det behövs för att hålla ihop träbitar för att hålla din fria hand ur vägen.

Håll dig själv (och andra) på avstånd

Det är inte ovanligt att en spik går helt igenom det material som spikas, så se till att ingen del av din kropp eller andra står på andra sidan i skjutningsriktningen..

Om du är redo att klättra nerför en stege eller ställning efter ett slutfört jobb, motstå frestelsen att sänka en pneumatisk spikpistol i luftslangen som är ansluten till den. När en spikpistol är i bump-läge och den oundvikligen svänger och stöter på stegen eller ett närliggande föremål kan säkerhetsmunstycket tryckas ner och pistolen kommer att avfyra en spik.

Hur man använder en spikpistol

Nu när vi har fått bort alla säkerhetsfrågor, låt oss börja arbeta. Här är hur du använder spikpistolen.

  • Hörselskydd
  • Skyddsglasögon
  • Spikremsor (som passar din specifika spikpistol)
  • Spikpistol
  • Luftkompressor (om du använder en pneumatisk spikpistol)
  • Trä
  • Tång

1. Ladda spikpistolen

Medan spikpistoler har små skillnader, laddas den vanligaste typen – glidtypen genom att trycka på en magasinutlösning och sedan skjuta magasinet (det långa, smala fodralet som håller spikarna) bakåt. Du kommer inte att kunna dra ut den hela vägen – precis tillräckligt långt för att släppa in en spikremsa med spetsarna nedåt. Skjut tillbaka magasinet och se till att det klickar fast på plats.

Den andra typen av spikpistol – spoltypen – rymmer spolar snarare än remsor. Dessa är ofta reserverade för proffs, som takläggare, så att de inte behöver ladda sina spikpistoler så ofta.

Om du har denna typ av spikpistol, öppna det cylindriska fodralet som håller spikarna (vanligtvis via en frigöringsknapp) och placera sedan en spole spole vänd nedåt i fodralet. Du måste placera spolens första spik i spåret som matar in spikarna i pistolen. Om fodralet inte stänger lätt har du inte naglarna rätt placerade; kolla din manual och försök igen.

2. Anslut strömkällan

När spikpistolen är laddad kan du ansluta strömkällan, vare sig det är ett batteri, en elsladd, en luftslang, till och med en gaspatron.

3. Placera spetsen på spikpistolen och skjut en spik

Håll spikpistolen vinkelrätt mot träytan så att du inte skjuter i vinkel och tryck pistolen ordentligt mot träet för att trycka ner säkerhetsnosstycket. Håll spikpistolen stadig och dra i avtryckaren.

Innan du får en känsla för hur din spikpistol fungerar, öva på att skjuta spikar i en bit skrot, med tanke på ovanstående säkerhetstips.

4. Justera nagelns djup

I vissa fall, till exempel när du fäster manteln på utsidan av väggknapparna eller ramar in en vägg, är det inte nödvändigt att varje spikhuvud sänks under ytan av plywood. I dessa fall kan du bara ladda din spikpistol och skjuta utan att oroa dig för mycket för spikhuvudets höjd.

När du konstruerar ett projekt som har en jämn yta, till exempel ett skåp eller en bokhylla, vill du att spikhuvudet ska vara i jämnhöjd med träytan eller något försänkt, och din spikpistol har en justering för detta. Den här knappen eller ratten ligger vanligtvis nära avtryckaren.

Om spiken du skjuter är krokig eller huvudet sticker upp även efter att du har justerat djupväljaren kan det bero på att du lyfter spikpistolen när du skjuter. Se till att hålla pistolen pressad ordentligt mot träytan tills du har avfyrat spiken.

5. Ta bort spikstopp efter behov

Spikar fastnar vanligtvis när de träffar något hårt, till exempel en knut i trä eller en annan spik, och fastnar nu spikpistolen. Du vet när din spikpistol fastnar eftersom den inte kommer att skjuta längre när du drar i avtryckaren. Koppla bort strömkällan och släpp sedan magasinet som beskrivs i steg 1.

Det är viktigt att släppa magasinet eftersom du inte vill ha det sätta press på resten av spikarna. Öppna sedan säkerhetsskyddet på spikpistolens framsida och använd fingrarna eller tången för att ta bort den fastklämda spiken. Stäng locket. Sätt tillbaka magasinet, anslut strömkällan igen, så är du redo att köra igen.

Kampanj på skruvar, skruvdragare, sågar och annat som du behöver för att bygga en härlig trall till sommaren med upp till 45% rabatt på utvalda produkter!
Kampanj på skruvar, skruvdragare, sågar med upp till 45% rabatt på utvalda produkter hos Proffsmagasinet!