Hur Använder man en Domkraft? Komplett Guide

De flesta är mest bekanta med domkraften när det kommer till att höja upp bilen för att skifta däck. Detta eftersom att det är det vanligaste användningsområdet för domkraften.

Men hur använder man säkert en domkraft på bästa sätt?

Följ dessa steg för att använda en domkraft på din bil, för det kan bokstavligt talat rädda liv.

Du kan spara en hel del pengar genom att veta hur du kan höja upp din bil eller lastbil och göra egna reparationer och underhåll med hjälp av en domkraft. Men att höja och sänka en bil med en domkraft kan vara farligt utan rätt säkerhetsåtgärder och rätt användning av din domkraft.

Börja med att parkera din bil eller lastbil på en plan yta. Lastbilar och de flesta stadsjeepar har stålramar som stöder hela fordonet. Nästan alla bilar, å andra sidan, är av “unibody” -konstruktion viklet innebär att de hinte har någon ram. Så varje typ av fordon kräver olika stödpunkter för placering av domkrafter och domkrafter. Varje biltyp kommer att ha olika stödpunkter för domkrafterna.

Om du vill lära dig hur du kan lyfta upp en bil ordentligt, se en reparationsmanual för att hitta de rekommenderade lyftpunkterna och supportplatserna för just ditt fordon.

Reparationshandböcker finns ofta i handsfacket i din bil eller online. Koppla in parkeringsbromsen och lås bakhjulen för att förhindra bilrörelser innan du börjar lyfta. Börja använda domkraften från fordonets framsida. Framänden på fyrhjulsdrivna lastbilar kan höjas genom att placera domkraften under växellådan. För tvåhjulsdrivna lastbilar placerar domkraften under domkraftsdynan under motorn.

Placera domkraften så att tvärstommen eller växellådan ligger i linje med domkraftssadelns infällda område. Pumpa långsamt domkraftshandtaget tills framhjulen lämnar marken. Sluta sedan pumpa och dubbelkontrollera placeringen av domkraften. Titta på framsidan av fordonet för att se till att det inte lutar åt sidan. Om så är fallet sänker du ut domkraften igen och placerar den igen. I annat fall fortsätter du att pumpa tills fordonet når önskad höjd.

Stöd framsidan av en lastbil genom att placera domkraften direkt under ramen. Stöd baksidan av lastbilen med en domkraft under varje axel. Vrid handtaget väldigt långsamt tills fordonet sakta sjunker ner. En snabb frigöring kommer att resultera i ett plötsligt katastrofalt fall. Sänk ner bilen eller lastbilen tills den nästan rör vid domkraftens stativ.

Gör sedan de slutliga justeringarna innan du sänker ner hela vikten på domkraften. Ta bort domkraften och för den till baksidan av fordonet. Leta reda på den rekommenderade bakre lyftpunkten och upprepa domkraftsproceduren på baksidan av fordonet. Placera de två bakre domkraftsstativen på rätt stödplatser och sänk ned det bakre på dessa stativ.

Med fordonet uppe på alla fyra domkrafter, skaka försiktigt fordonet sida vid sida och uppåt och nedåt. Detta säkerställer att fordonet sitter helt och hållet på domkraftsställen och att domkraftsstödsadelarna har full kontakt med stödpunkterna. Om fordonet gungar, stanna omedelbart och placera problemdomkraften igen innan du kryper under fordonet.

Om du planerar att skifta dina däck ska du lossa muttrarna något medan bilen fortfarande är på marken. Det kommer att hålla hjulen från att snurra medan du vrider på nyckeln när bilen har lyfts upp.

Se våra top rekommendationer på Domkrafter här.

Lyftpunker för bilar med domkraft

För de flesta bilar är den rekommenderade främre lyftpunkten motorhållarens tvärbalk. Lyft och stödj framsidan av bilen först. Du gör detta eftersom att om du börjar med baksidan kan frontänden lutas så långt att du inte kan rulla en domkraft under den.

Placera domkraften så att tvärbalken stämmer överens med den försänkta ytan på domkraftssadeln. Stödplatserna för domkraftsstöd för bilar finns vanligtvis bakom framhjulen och framför bakhjulen.

För tvåhjulsdrivna lastbilar, placera domkraften under domkraftsdynan under motorn fram och under växellådan på baksidan. På fyrhjulsdrivna lastbilar, placera domkraften under den främre växellådan. Placera alltid domkraften direkt under ramen på alla typer av lastbilar. Stöd truckens bakre del med domkrafter under varje axel.

De flesta framhjulsdrivna bilar har tunga stålkorselement som kan användas med domkrafter. Vissa modernare bilar har emellertid delar i gjutna aluminiummotorer. Dessa fordon kräver speciella domkraftsprocedurer. Att använda fel procedur är inte bara farligt utan kan orsaka omfattande skador på ditt fordon.

Se våra top rekommendationer på Domkrafter här.

Vanliga frågor

Hur lyfta bil med domkraft?

  1. Placera bilen på en stabil yta och säkerställ att alla dörrarna är stängda och att det inte finns något hinder under bilen.
  2. Placera domkraften på det bästa stödet som finns på bilen, vanligtvis någonstans framför eller bakom däcken.
  3. Justera stången, så att den är placerad direkt under bilen och kontrollera att det inte finns något hinder som kan förhindra att bilen rör sig.
  4.  Sätt på domkraften och låt den lyfta bilen. Se till att den inte lyfter för högt.
  5. När bilen är i positionen som du vill ha den, släpp loss domkraften försiktigt.
  6. Kontrollera att bilen är säkert stöttad innan du går inuti eller gör några reparationer.

Vart sätter man domkraften på husvagn?

Domkraften ska monteras på en stabil, plan yta som är säkert för att stödja vikten av husvagnen. För att undvika skador på husvagnen eller skador på personer som jobbar med domkraften, bör det också vara en plats som är skyddad från rörelser som skulle kunna orsaka rörelse eller vibrationer.

Det bästa är att sätta domkraften på en betongplatta eller ett asfaltunderlag, och försöka undvika att sätta den på gräs eller jord. För att använda domkraften på ett säkert sätt måste den monteras på ett sätt som ger stabilitet åt domkraften när den används. För detta bör man använda fyra stödben, som monteras nedanför domkraften, så att domkraften kan ha ordentlig stabilitet. Benen bör placeras längs ett fyrkantigt mönster runt domkraften.

För att undvika skador på husvagnen är det också viktigt att sätta skyddsplattor på benen, så att husvagnen inte skadas. För att använda domkraften måste husvagnen också vara stadigt fäst vid domkraften. För detta bör man använda fyra stödben som fästs på husvagnen, och som är riktade mot domkraften.

Fötterna måste vara tillräckligt långa för att nå domkraften, men inte för långa, eftersom det skulle öka risken för att domkraften skulle skadas. För att säkert fästa husvagnen vid domkraften bör man också använda lås som fästs vid både husvagnen och domkraften. Detta kommer att säkerställa att husvagnen är ordentligt fäst vid domkraften.

När allt detta är klart är det dags att använda domkraften. För att göra detta bör man först se till att domkraften är inställd på rätt nivå, beroende på vikten av husvagnen. När domkraften är inställd, är det dags att sänka lyften, som är den del av domkraften som ska lyfta husvagnen. När lyften är helt sänkt, bör man se till att husvagnen är ordentligt fäst, och att alla stödben är stadiga. När detta är klart är domkraften klar att användas.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!