Hur Använder man en Domkraft? Komplett Guide

De flesta är mest bekanta med domkraften när det kommer till att höja upp bilen för att skifta däck. Detta eftersom att det är det vanligaste användningsområdet för domkraften.

Men hur använder man säkert en domkraft på bästa sätt?

Följ dessa steg för att använda en domkraft på din bil, för det kan bokstavligt talat rädda liv.

Du kan spara en hel del pengar genom att veta hur du kan höja upp din bil eller lastbil och göra egna reparationer och underhåll med hjälp av en domkraft. Men att höja och sänka en bil med en domkraft kan vara farligt utan rätt säkerhetsåtgärder och rätt användning av din domkraft.

Börja med att parkera din bil eller lastbil på en plan yta. Lastbilar och de flesta stadsjeepar har stålramar som stöder hela fordonet. Nästan alla bilar, å andra sidan, är av “unibody” -konstruktion viklet innebär att de hinte har någon ram. Så varje typ av fordon kräver olika stödpunkter för placering av domkrafter och domkrafter. Varje biltyp kommer att ha olika stödpunkter för domkrafterna.

Om du vill lära dig hur du kan lyfta upp en bil ordentligt, se en reparationsmanual för att hitta de rekommenderade lyftpunkterna och supportplatserna för just ditt fordon.

Reparationshandböcker finns ofta i handsfacket i din bil eller online. Koppla in parkeringsbromsen och lås bakhjulen för att förhindra bilrörelser innan du börjar lyfta. Börja använda domkraften från fordonets framsida. Framänden på fyrhjulsdrivna lastbilar kan höjas genom att placera domkraften under växellådan. För tvåhjulsdrivna lastbilar placerar domkraften under domkraftsdynan under motorn.

Placera domkraften så att tvärstommen eller växellådan ligger i linje med domkraftssadelns infällda område. Pumpa långsamt domkraftshandtaget tills framhjulen lämnar marken. Sluta sedan pumpa och dubbelkontrollera placeringen av domkraften. Titta på framsidan av fordonet för att se till att det inte lutar åt sidan. Om så är fallet sänker du ut domkraften igen och placerar den igen. I annat fall fortsätter du att pumpa tills fordonet når önskad höjd.

Stöd framsidan av en lastbil genom att placera domkraften direkt under ramen. Stöd baksidan av lastbilen med en domkraft under varje axel. Vrid handtaget väldigt långsamt tills fordonet sakta sjunker ner. En snabb frigöring kommer att resultera i ett plötsligt katastrofalt fall. Sänk ner bilen eller lastbilen tills den nästan rör vid domkraftens stativ.

Gör sedan de slutliga justeringarna innan du sänker ner hela vikten på domkraften. Ta bort domkraften och för den till baksidan av fordonet. Leta reda på den rekommenderade bakre lyftpunkten och upprepa domkraftsproceduren på baksidan av fordonet. Placera de två bakre domkraftsstativen på rätt stödplatser och sänk ned det bakre på dessa stativ.

Med fordonet uppe på alla fyra domkrafter, skaka försiktigt fordonet sida vid sida och uppåt och nedåt. Detta säkerställer att fordonet sitter helt och hållet på domkraftsställen och att domkraftsstödsadelarna har full kontakt med stödpunkterna. Om fordonet gungar, stanna omedelbart och placera problemdomkraften igen innan du kryper under fordonet.

Om du planerar att skifta dina däck ska du lossa muttrarna något medan bilen fortfarande är på marken. Det kommer att hålla hjulen från att snurra medan du vrider på nyckeln när bilen har lyfts upp.

Se våra top rekommendationer på Domkrafter här.

Lyftpunker för bilar med domkraft

För de flesta bilar är den rekommenderade främre lyftpunkten motorhållarens tvärbalk. Lyft och stödj framsidan av bilen först. Du gör detta eftersom att om du börjar med baksidan kan frontänden lutas så långt att du inte kan rulla en domkraft under den.

Placera domkraften så att tvärbalken stämmer överens med den försänkta ytan på domkraftssadeln. Stödplatserna för domkraftsstöd för bilar finns vanligtvis bakom framhjulen och framför bakhjulen.

För tvåhjulsdrivna lastbilar, placera domkraften under domkraftsdynan under motorn fram och under växellådan på baksidan. På fyrhjulsdrivna lastbilar, placera domkraften under den främre växellådan. Placera alltid domkraften direkt under ramen på alla typer av lastbilar. Stöd truckens bakre del med domkrafter under varje axel.

De flesta framhjulsdrivna bilar har tunga stålkorselement som kan användas med domkrafter. Vissa modernare bilar har emellertid delar i gjutna aluminiummotorer. Dessa fordon kräver speciella domkraftsprocedurer. Att använda fel procedur är inte bara farligt utan kan orsaka omfattande skador på ditt fordon.

Se våra top rekommendationer på Domkrafter här.

Kampanj på skruvar, skruvdragare, sågar och annat som du behöver för att bygga en härlig trall till sommaren med upp till 45% rabatt på utvalda produkter!
Kampanj på skruvar, skruvdragare, sågar med upp till 45% rabatt på utvalda produkter hos Proffsmagasinet!