Hur Använder man en Häftpistol? En Snabbguide

Häftpistolen är ett kraftfullt verktyg som är ganska förbisett av många. Ingenting sätter ihop saker så lätt, snabbt, och effektivt som en häftpistol.

De kan vara tunga, eldrivna verktyg som används i byggen för att applicera takmaterial, säkra isolering, hålla ledningar på plats och installera mattor, men de kan också vara lättare varianter som används för hand.

I denna artikel hjälper vi dig att förstå de olika typerna av häftpistoler, hur de fungerar och de säkerhetsåtgärder du bör vidta när du använder dem.

Risker och faror med häftpistol

Oavsett om du använder häftpistolen för att skjuta häftklamrar eller spikar bör du behandla dem som riktiga vapen som kan skapa allvarliga skador.

Lägg bara händerna på kroppen, handtaget och avtryckaren, aldrig nära utmatningsområdet.

Akta dig för att trycka in avtryckaren omedvetet. Använd inte eller förvara inte där barn kan få tillgång till den. Koppla in säkerhetslåset när det inte används. Behandla alla verktyg av denna typ som ett vapen, och rikta inte det mot någon.

Bästa Häftpistolen – 12 Bäst i Test [Lista & Tips]

Typer av häftpistoler


Manuella häftpistoler

Manuella häftpistoler fungerar med kraft från dig själv. Detta är den enklaste av alla häftapparater, de lagrar och avfyrar en häftklammer när du trycker på avtryckaren, med energi från en fjäder. Denna häftpistol är bärbar och relativt säker.

Denna typ av häftapparat skiljer sig från en häftapparat som används på kontor genom att den inte viker häftklamrarna inåt utan skjuter in de skarpa ändarna i målmaterialet.

Typer och funktioner för häftpistoler

De andra två typerna av häftpistoler drivs av el eller batterier, eller så fungerar med hjälp av tryckluft. Deras fördel är förmågan att arbeta på tunga applikationer under lång tid med måttligt liten fysisk utmattning. Det finns två typer av utlösare: det sekventiella läget och bumpläget, som hänvisar till den utlösarenhet som används.

På modellen i sekventiellt läge skickas en spik ut och avtryckaren måste släppas för att sätta in nästa spik. Detta val av häftpistol säkerställer att det inte kommer att uppstå dubbel avfyrning.

Förfarandet är långsammare än den andra versionen, stötavtryckaren. Denna är snabbeldsversionen och utmatar häftklammrarna genom att upprepade gånger stöta pistolen mot ytan, samtidigt som avtryckaren hålls nere.

De använder expanderande gas för att skjuta ut häftklammern från pistolen, (likt en riktig pistol).

Bästa Häftpistolen – 12 Bäst i Test [Lista & Tips]

Hur man använder en häftpistol

Innan du kan börja använda en häftpistol är det här sakerna du behöver.

1. Skaffa rätt häftklamrar för jobbet

Se till att använda häftklamrar av rätt storlek beroende på vilket material du behöver fästa. Om du sammanfogar två materialstycken, se till att häftklammern är tillräcklig långt för att tränga igenom det första materialet och in i det andra materialet utan att sticka ut den motsatta änden.

När du använder häftpistolen för kablar, se till att häftklamren är tillräckligt bred för att fästa trådarna utan att sticka igenom dem.

2. Sätt säkerheten först

Kom ihåg att ta på dig skyddsglasögonen för skydd mot luftburna häftklamrar. Koppla ur häftpistolen från strömkällan. Om du till exempel äger en elektrisk häftpistol tar du bort batteriet eller kopplar ur det ur eluttaget.

Vissa häftpistoler har ett avtryckarlås som fungerar som ännu en säkerhetsåtgärd. Se till att avtryckarlåset är anslutet innan du börjar ladda din häftpistol.

3. Ladda din häftpistol

Kom ihåg att hålla häftpistolen borta från dig för att förhindra skador från oavsiktlig avfyrning. Med häftpistolen säkert avstängd, lokalisera och frigör låsmekanismen för att avslöja häftpistolsmagasinet.

Sätt in häftklamrar på skenan och se till att inga häftklamrar sticker ut ur skenan. Skjut tillbaka magasinet på plats tills du hör ett “klick” -ljud. “Klick” -ljudet bekräftar att låsmekanismen är låst på plats.

4. Sätt på din häftpistol

Nu när din häftpistol är laddad och redo att gå måste du slå på den (om den är elektrisk). Om din häftpistol är pneumatisk, anslut den till luftkompressorn. Se till att ingen står för nära dig medan du använder häftpistolen.

Ta tag i handtaget på din häftpistol och tryck den platt mot det material du tänker häfta. Se till att häftpistolens sidor är vinkelräta mot materialet som häftas. Placera häftningstoppen precis där du vill att häftklamman ska gå igenom.

Bästa Häftpistolen – 12 Bäst i Test [Lista & Tips]

5. Slå på din häftpistol

Med häftpistolen inriktad och ordentligt placerad över ytan du häftar drar du långsamt i häftpistolen. Undvik att dra i avtryckaren för snabbt eftersom du kan hamna i häftpistolen och skjuta in i fel område.

Du måste applicera ett stort tryck på häftpistolen innan den avfyras. Manuella häftpistoler kräver mer tryck för att skjuta jämfört med elektriska häftpistoler.

6. Upprepa steg 5 tills ditt arbete är klart

Fortsätt att rikta in din häftpistol, tryck ut och skjut av häftklamrarna tills ditt jobb är klart. Kom ihåg att hålla ett tillräckligt avstånd mellan din fria hand och häftpistolen medan du skjuter av säkerhetsskäl.

7. Stäng av häftpistolen

När ditt arbete är klart stänger du av häftpistolen och tar ur eventuella återstående häftklamrar. Lås avtryckaren och placera häftpistolen utom räckhåll för barn.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!