Hur du Mäter dina Rum för att Lägga Golv [Steg-För-Steg]

När du ska lägga nytt golv, speciellt laminat eller parkettgolv behöver du först mäta ut golvet så att du dels har tillräckligt med material, men också för att se till att ditt golv blir perfekt.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man beräknar hur mycket laminatgolv och parkettgolv du behöver för ditt golvprojekt. Detta gör det enklare för dig att beräkna hur mycket golv du behöver köpa så att du inte har för lite eller alldeles för mycket.

De enklaste rummen att mäta är de som är helt fyrkantiga eller rektangulära i formen.

Det sista du vill komma halvvägs genom ditt projekt och få slut på golv, alternativt köpa för mycket och slösa budget som kunde ha spenderats någon annanstans.

För att noggrant mäta ditt rum behöver du ett måttband. De flesta hushåll kommer att ha ett måttband lättillgängligt.

Du bör också ha en anteckningsblock, penna och helst en miniräknare.

Alternativt har många moderna mobiltelefoner nu en miniräknare inbyggd i dem. Så länge du kan multiplicera utan fel blir det inga problem.

Mättips

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra noggrannheten i dina mätningar och se till att de slutliga beräkningarna är korrekta.

Be en vän eller familjemedlem att hjälpa dig att mäta rummet, det är mycket lättare att få en korrekt mätning när måttbandet hålls på plats av en person i vardera änden.

Mät både bredden och längden på rummet två gånger. Alla rum är inte helt fyrkantiga eller rektangulära, varje mätning bör göras på olika punkter längs varje vägg. Använd den största mätningen för både bredd och längd för att du ska beställa tillräckligt med material.

Se till att det inte finns några hinder i rummet. För att få de mest exakta måtten, ta bort stora möbler som annars kan komma i vägen. Se till att du mäter rummet med rätt mätskala.

De enklaste rummen att mäta är de som är helt fyrkantiga eller rektangelformade. Det viull säga rum utan ojämnheter, alkover eller andra vrår.

Ett rektangulärt eller kvadratiskt rums kvadratmeter kan beräknas genom att helt enkelt mäta rummets bredd och multiplicera detta med längden.

Till exempel: om ditt rum var 5 meter brett och 4m långt skulle ditt rums område vara 20 kvadratmeter (5×4).

Oavsett den slutliga siffran föreslår vi starkt att du rundar upp till närmaste meter innan du tar hänsyn till slöseri.

Vissa rum är inte helt fyrkantiga eller triangulära, många är L -formade, T -formade och kan innehålla vinklar, garderober samt andra former. Även om konstigt utformade rum är lite mer komplicerade, förblir processen nästan densamma.

Mät först bredden och längden på rummets huvudområde.

Ibland hjälper det att grovt skissa rummet och bryta ner rummet i rutor och rektanglar som börjar först med huvudområdet i rummet. Innan varje kvadrat eller rektangel på din skiss beräknar och skriver du ner kvadratmeterna för varje rektangel i mitten av diagrammet.

När du har mätt huvuddelen som utgör rummet kan du sedan mäta varje “extra” kvadrat eller rektangel med samma metod. I slutet av denna uppgift, när du har mätt varje ytterligare del kan du helt enkelt lägga ihop siffrorna för att ge dig en total siffra. Detta kommer att vara det totala kvadratmeterytan som du måste ha trägolv för.

Verktyg som behövs för att mäta rum

När du ska mäta dina rum för att lägga golv finns det några verktyg som du behöver ha tillgängliga. Här är en lista på de verktyg som du behöver:

 1. Måttband – Ett måttband är det viktigaste verktyget för att mäta rum. Du behöver ett måttband som är tillräckligt långt för att mäta längden och bredden på ditt rum. Se till att ha ett måttband med både metriska och imperiala enheter, så att du kan välja vilken enhet som är mest lämplig för ditt projekt.
 2. Papper och penna – För att kunna dokumentera dina mätningar behöver du papper och penna. Det är viktigt att skriva ner alla mätningar och att ha en tydlig och lättförståelig skiss av ditt rum, så att du kan räkna ut hur mycket golv du behöver.
 3. Laseravståndsmätare (valfritt) – En laseravståndsmätare är ett annat verktyg som kan användas för att mäta rum. Detta är särskilt användbart om du har svårt att mäta på avstånd, eller om rummet är ovanligt formad. En laseravståndsmätare kan också ge dig mer exakta mätningar än ett vanligt måttband.

Det är viktigt att se till att alla dina verktyg är i bra skick och fungerar korrekt innan du börjar mäta dina rum. Du vill inte att dina mätningar ska vara felaktiga på grund av ett trasigt måttband eller en felaktig laseravståndsmätare. Ta dig tid att kontrollera dina verktyg innan du börjar mäta, så att du kan vara säker på att du får korrekta mätningar.

Förberedelser inför mätning

Innan du börjar mäta ditt rum för att lägga golv är det viktigt att förbereda rummet på rätt sätt. Här är några förberedelser som du bör göra innan du börjar mäta:

 1. Rensa ut rummet – Först och främst bör du rensa ut allt som står i rummet. Detta inkluderar möbler, mattor och andra föremål. Detta ger dig mer utrymme att arbeta med och gör det lättare att mäta rummet på ett korrekt sätt.
 2. Ta bort trösklar och lister – Ta bort eventuella trösklar och lister från golvet, eftersom du kommer att behöva mäta golvet från vägg till vägg. Trösklar och lister kan hindra dig från att få korrekta mätningar.
 3. Kontrollera golvet – Kontrollera golvet för att se till att det är i gott skick och inte har några stora höjdskillnader eller ojämnheter. Om du upptäcker några problem med golvet, som till exempel stora höjdskillnader, måste du ta itu med detta innan du lägger nytt golv.
 4. Skapa en plan – Skapa en plan för hur du ska mäta rummet. Tänk på vilka delar av rummet du behöver mäta för att kunna räkna ut hur mycket golv du behöver. Skissa gärna upp rummet på papper för att ha en visuell representation av det.
 5. Ha verktygen till hands – Se till att alla dina verktyg är i närheten och redo att användas. Detta inkluderar måttband, papper och penna, och eventuellt en laseravståndsmätare om du har en.

Genom att göra dessa förberedelser innan du börjar mäta rummet kan du undvika problem och göra processen enklare och mer effektiv. Du vill ha en tydlig och lättförståelig skiss av ditt rum och korrekta mätningar för att räkna ut hur mycket golv du behöver.

Hur man mäter rum

Att mäta ditt rum för att lägga golv kan verka svårt, men det är faktiskt ganska enkelt om du följer rätt steg. Här är de grundläggande stegen som du behöver följa för att mäta ditt rum:

 1. Mät längden och bredden på rummet – Det första steget är att mäta längden och bredden på ditt rum. Börja vid ena änden av rummet och rulla ut måttbandet längs golvet tills du når den motsatta väggen. Skriv ner dina mätningar på papperet. Upprepa denna process på motsatt sida av rummet.
 2. Mät eventuella utskjutande delar – Om ditt rum har några utskjutande delar, till exempel en spis eller en skorsten, måste du mäta dessa också. Placera måttbandet längs väggen och mät utskjutningen från väggens hörn till ytterkanten av utskjutningen.
 3. Mät eventuella nischer eller hörn – Om ditt rum har några nischer eller hörn, se till att mäta även dessa. Placera måttbandet längs väggen och mät från hörnet av väggen till ytterkanten av nischen eller hörnet.
 4. Räkna ut totala ytan – För att räkna ut den totala ytan av ditt rum, addera längden och bredden på rummet och multiplicera med varandra. Om rummet inte är en perfekt kvadrat eller rektangel, räkna ut den totala ytan genom att mäta varje sektion och addera ihop dem.
 5. Dubbelkolla dina mätningar – När du är klar med att mäta ditt rum, dubbelkolla dina mätningar för att säkerställa att de är korrekta. En felaktig mätning kan leda till att du köper för mycket eller för lite golv, så det är viktigt att vara noggrann.

Genom att följa dessa steg kan du mäta ditt rum på ett korrekt sätt och få en tydlig uppfattning om hur mycket golv du behöver. Det är också viktigt att skissa upp rummet på papper för att ha en visuell representation av det och göra det lättare att räkna ut den totala ytan.

Hur man räknar ut hur mycket golv man behöver

När du har mätt ditt rum är nästa steg att räkna ut hur mycket golv du behöver. För att göra detta måste du ta hänsyn till rummets form och eventuella utskjutande delar eller nischer. Här är de grundläggande stegen för att räkna ut hur mycket golv du behöver:

 1. Räkna ut rummets totala yta – Som vi nämnde i punkt IV, för att räkna ut rummets totala yta måste du multiplicera rummets längd och bredd med varandra. Om rummet inte är en perfekt kvadrat eller rektangel, räkna ut den totala ytan genom att mäta varje sektion och addera ihop dem.
 2. Lägg till extra golv – Det är alltid en bra idé att lägga till lite extra golvmaterial när du räknar ut hur mycket golv du behöver. Detta ger dig lite extra material att arbeta med om du råkar göra fel under installationen eller om du vill göra ändringar senare. Ett bra riktlinje är att lägga till 5-10% extra golvmaterial till den totala ytan.
 3. Välj rätt typ av golv – Beroende på vilken typ av golv du väljer, kan du behöva köpa extra material för att täcka skärningarna eller mönsterpassningarna. Det är därför viktigt att välja rätt typ av golv för ditt projekt och att ta hänsyn till eventuella extra material som kan behövas.
 4. Räkna ut antalet golvplankor – När du har räknat ut hur mycket golv du behöver, är nästa steg att räkna ut antalet golvplankor som behövs. Detta beror på vilken storlek på golvplankorna du väljer. Dela den totala ytan med storleken på golvplankorna för att räkna ut antalet plankor som behövs.

Genom att följa dessa steg kan du räkna ut hur mycket golv du behöver och köpa rätt mängd material för ditt projekt. Det är viktigt att vara noggrann och att ta hänsyn till extra material som kan behövas för skärningar eller mönsterpassning.

Ta hänsyn till kapning och spill

Det är klokt att lägga till 5% extra på ditt totala område för att ta hänsyn till eventuellt slöseri och spill av parkett som inte kan återanvändas.

Om du har ett stort antal mindre kvadratiska utrymmen, som alkover, eldstäder etc, kanske du vill öka denna procentsats till 8%.

Om du planerar att installera golvet diagonalt eller har många besvärliga skärvinklar kanske du vill överväga att öka denna siffta  till så nycket som 15%.

När du monterar laminatgolv i flera rum bör du mäta varje rum individuellt, lägga ihop ytorna i rummen och slutligen lägga till spillsiffran i den totala siffran.

När du beställer ditt laminat är det en bra idé att vara på den säkra sidan och det finns ett bra argument för att avsiktligt köpa mer parkett eller laminatgolv än vad som bör krävas för att slutföra jobbet. Att ta slut på golv innan du slutför projektet kan visa sig vara kostsamt och tidskrävande.

Resterna som blir över kan vara användbart vid skador i framtiden. Laminatgolv eller parkett är oftast ett klickgolv vilket ota innebär att byte av skivor inte är lika besvärligt som att byta ut träplankor.

Ett ytterligare argument för att ha vissa brädor till övers är att dessa företag regelbundet byter design, färger eller nyanser, vilket kan innebära att det kan vara svårare att köpa exakt samma laminat för reparationer än du kan förvänta dig.

När du har mätt de ytor du vill lägga laminatgolvet är det viktigt att hålla dessa mätningar någonstans säkra. Du kommer sannolikt att behöva titta på dessa mätningar någon gång under projektet.

Du kommer att behöva dessa mätningar när du beställer ditt underlag.

Tips för att undvika misstag

Att mäta ditt rum och lägga golv kan vara en utmaning, och det är viktigt att undvika misstag för att säkerställa att ditt projekt blir framgångsrikt. Här är några tips för att undvika misstag:

 1. Mät flera gånger – Ett av de vanligaste misstagen när man mäter rum är att göra felaktiga mätningar. För att undvika detta, mät alltid rummet flera gånger och jämför dina resultat. Detta hjälper dig att upptäcka eventuella felaktigheter och se till att du får korrekta mätningar.
 2. Räkna ut extra material – Som nämndes i punkt V, lägg alltid till extra material när du räknar ut hur mycket golv du behöver. Detta gör att du har tillräckligt med material om du gör fel under installationen eller om du vill göra ändringar senare.
 3. Var uppmärksam på detaljer – När du mäter rummet, var noga med att mäta eventuella utskjutande delar, nischer eller hörn. Detta hjälper dig att få korrekta mätningar och undvika felaktigheter.
 4. Kontrollera golvet – Innan du lägger nytt golv, kontrollera golvet för eventuella ojämnheter eller höjdskillnader. Att installera nytt golv på ett ojämnt underlag kan leda till att golvet blir buckligt och ser dåligt ut.
 5. Följ tillverkarens anvisningar – Följ tillverkarens anvisningar när det gäller installation av golvet. Detta hjälper dig att undvika felaktigheter och se till att golvet installeras på rätt sätt.

Genom att följa dessa tips kan du undvika misstag när du mäter rum och lägger golv. Se till att vara noggrann och uppmärksam på detaljer för att säkerställa ett framgångsrikt projekt.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!