Hur du Mäter dina Rum för att Lägga Golv [Steg-För-Steg]

När du ska lägga nytt golv, speciellt laminat eller parkettgolv behöver du först mäta ut golvet så att du dels har tillräckligt med material, men också för att se till att ditt golv blir perfekt.

I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man beräknar hur mycket laminatgolv och parkettgolv du behöver för ditt golvprojekt. Detta gör det enklare för dig att beräkna hur mycket golv du behöver köpa så att du inte har för lite eller alldeles för mycket.

De enklaste rummen att mäta är de som är helt fyrkantiga eller rektangulära i formen.

Det sista du vill komma halvvägs genom ditt projekt och få slut på golv, alternativt köpa för mycket och slösa budget som kunde ha spenderats någon annanstans.

För att noggrant mäta ditt rum behöver du ett måttband. De flesta hushåll kommer att ha ett måttband lättillgängligt.

Du bör också ha en anteckningsblock, penna och helst en miniräknare.

Alternativt har många moderna mobiltelefoner nu en miniräknare inbyggd i dem. Så länge du kan multiplicera utan fel blir det inga problem.

Mättips

Det finns ett antal saker du kan göra för att förbättra noggrannheten i dina mätningar och se till att de slutliga beräkningarna är korrekta.

Be en vän eller familjemedlem att hjälpa dig att mäta rummet, det är mycket lättare att få en korrekt mätning när måttbandet hålls på plats av en person i vardera änden.

Mät både bredden och längden på rummet två gånger. Alla rum är inte helt fyrkantiga eller rektangulära, varje mätning bör göras på olika punkter längs varje vägg. Använd den största mätningen för både bredd och längd för att du ska beställa tillräckligt med material.

Se till att det inte finns några hinder i rummet. För att få de mest exakta måtten, ta bort stora möbler som annars kan komma i vägen. Se till att du mäter rummet med rätt mätskala.

De enklaste rummen att mäta är de som är helt fyrkantiga eller rektangelformade. Det viull säga rum utan ojämnheter, alkover eller andra vrår.

Ett rektangulärt eller kvadratiskt rums kvadratmeter kan beräknas genom att helt enkelt mäta rummets bredd och multiplicera detta med längden.

Till exempel: om ditt rum var 5 meter brett och 4m långt skulle ditt rums område vara 20 kvadratmeter (5×4).

Oavsett den slutliga siffran föreslår vi starkt att du rundar upp till närmaste meter innan du tar hänsyn till slöseri.

Vissa rum är inte helt fyrkantiga eller triangulära, många är L -formade, T -formade och kan innehålla vinklar, garderober samt andra former. Även om konstigt utformade rum är lite mer komplicerade, förblir processen nästan densamma.

Mät först bredden och längden på rummets huvudområde.

Ibland hjälper det att grovt skissa rummet och bryta ner rummet i rutor och rektanglar som börjar först med huvudområdet i rummet. Innan varje kvadrat eller rektangel på din skiss beräknar och skriver du ner kvadratmeterna för varje rektangel i mitten av diagrammet.

När du har mätt huvuddelen som utgör rummet kan du sedan mäta varje “extra” kvadrat eller rektangel med samma metod. I slutet av denna uppgift, när du har mätt varje ytterligare del kan du helt enkelt lägga ihop siffrorna för att ge dig en total siffra. Detta kommer att vara det totala kvadratmeterytan som du måste ha trägolv för.

Ta hänsyn till kapning och spill

Det är klokt att lägga till 5% extra på ditt totala område för att ta hänsyn till eventuellt slöseri och spill av parkett som inte kan återanvändas.

Om du har ett stort antal mindre kvadratiska utrymmen, som alkover, eldstäder etc, kanske du vill öka denna procentsats till 8%.

Om du planerar att installera golvet diagonalt eller har många besvärliga skärvinklar kanske du vill överväga att öka denna siffta  till så nycket som 15%.

När du monterar laminatgolv i flera rum bör du mäta varje rum individuellt, lägga ihop ytorna i rummen och slutligen lägga till spillsiffran i den totala siffran.

När du beställer ditt laminat är det en bra idé att vara på den säkra sidan och det finns ett bra argument för att avsiktligt köpa mer parkett eller laminatgolv än vad som bör krävas för att slutföra jobbet. Att ta slut på golv innan du slutför projektet kan visa sig vara kostsamt och tidskrävande.

Resterna som blir över kan vara användbart vid skador i framtiden. Laminatgolv eller parkett är oftast ett klickgolv vilket ota innebär att byte av skivor inte är lika besvärligt som att byta ut träplankor.

Ett ytterligare argument för att ha vissa brädor till övers är att dessa företag regelbundet byter design, färger eller nyanser, vilket kan innebära att det kan vara svårare att köpa exakt samma laminat för reparationer än du kan förvänta dig.

När du har mätt de ytor du vill lägga laminatgolvet är det viktigt att hålla dessa mätningar någonstans säkra. Du kommer sannolikt att behöva titta på dessa mätningar någon gång under projektet.

Du kommer att behöva dessa mätningar när du beställer ditt underlag.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!