Måla Betonggolv Källare – Så Gör Du!

Vill du måla betonggolv för att skapa en fräsch och ny look i ditt hem eller källare?

Att måla betonggolv är fullt möjligt och faktiskt ett vanligt sätt att fräscha upp ett annars tråkigt och grått golv. Men innan du målar betonggolv fins det ett antal saker du behöver tänka på för att få bästa resultat. Kanske vill du måla hela golvet eller bara tex säkerhetslinjer eller dylikt. Oavsätt är tillvägagångssättet detsamma.

1: Utvärdera betongplattan

En betongplatta kan ses som en duk. Vilken typ av duk ska du måla på? Utvärdering av betongplattan är det första steget i att måla den. Det finns ingen allmänt överenskommen metod för ytbehandling. Ingen föredragen metod för att skapa en ytfinish av betong för att ta emot beläggningar har fastställts. Istället måste beslutet baseras på egenskaperna hos den specifika betongplattan, eftersom inte alla betongytor är lika.

Har betongen belagts eller förseglats?

Tät betong är inte en mottaglig duk för färg eftersom tätningsmedel och blanka beläggningar är utformade för att göra ytan motståndskraftig mot fuktinträngning, vilket också förhindrar att färgen absorberas av betongen. Beläggningar måste absorberas lite i betongytor för att uppnå rätt bindning”

Om du är osäker på om din betong antingen har tätats eller belagts, strö lite vatten på ytan och se om den absorberas av betongen. Om den får vattendroppar som stannar ovanpå måste förseglaren tas bort innan färgen kan absorberas.

Med det sagt, om du vill måla på betong som har behandlats med en förseglare eller beläggning måste förseglingen eller beläggningen tas bort innan färgen appliceras. För att åstadkomma detta bör betongen avlägsnas till en nivå under tätskiktet eller beläggningen.

Har betongen polerats?

Polerad betong (ett populärt val idag) måste först grovas upp innan färgen appliceras på den. Ojämnhet ökar limytans yta, vilket skapar en starkare bindning mellan färgen och betongen. Detta hjälper färgen att bita.

Om du vill måla polerad betong måste den släta ytan först grovas. I allmänhet åstadkommes detta med mekaniska medel såsom sprängning eller slipning.

Är betongen obelagd och otätad?

Om betongen är obelagd och otätad kan det vara en bra kandidat för syraetsning. Syraetsning är i allmänhet lättare och billigare att utföra än mekanisk nötning.

Klarar betongen ett fukttest?

Vissa betonggolv har höga fuktnivåer. Betong med överdriven fukt kommer snart att förstöra vidhäftningen för eventuell färg som appliceras på den. Många beläggningstyper fäster inte över innesluten fukt. Det grundläggande problemet är att hydrostatiskt tryck kan få färgen att lyftas.

Det är dock inte svårt att testa om fukt kommer upp inifrån betongen. Du kan testa fukt i din betong genom att tejpa en plastfolie på betongen med tejp i alla kanter. Låt plasten sitta i 24 timmar. Om vattendroppar förekommer på undersidan av plasten, eller om betongen är fuktig, innehåller ytan överflödig fukt och bör inte målas. Fuktproblem måste åtgärdas före beläggning.

Med det sagt, innan du målar betongen bör du testa den för fukt. Om betongen misslyckas med fukttestet bör den inte målas. För möjliga sätt att åtgärda fuktproblemet, kontakta en erfaren betongentreprenör.

Har betongen fett eller olja på sig?

Som med alla målningsprojekt måste duken vara ren. Fett och olja bör avlägsnas med ett rengöringsmedel och detta bör göras innan slipning eller syraetsning av betongen. Om oljan eller fettet har sipprat djupt in i betongen, kan det suga upp till ytan och eventuellt lossa färgen. Av detta skäl är det speciellt viktigt att måla ett betonggolv som är förorenat med olja eller fett.

Är det nylagd betong?

Alkaliteten hos ny betong gör att färgen vidhäftar dåligt. Alkaliniteten kommer från kalk, som är en ingrediens i betong. Traditionellt beläggs ny betong inte förrän minst 28 dagar efter placering.

Förbered betongen för färg

Som förklarats ovan är det allmänna målet att förbereda betong för målning att avlägsna kemikalier som tätningsmedel, beläggningar och härdare och att ge betongen rätt ojämnhetsnivå. De primära metoderna som används för att bereda ytan är sprängning, slipning, skärning och syraetsning.

Skjutblästring

Sprängblästring är den mest populära metoden för att förbereda ett betonggolv för en beläggning. Under de rätta förhållandena är sprängning en av de mest kostnadseffektiva beredningsmetoderna.

Processen innefattar att köra stål eller slipmedel med hög hastighet (av ett roterande hjul som finns i maskinens kropp) på ytan för att producera den önskade profilen. Det avlägsnade skräpet samlas sedan upp i en dedikerad vakuum / filtreringsenhet för bortskaffande efter avslutad process och skottet återvinns. Många profiler kan uppnås; varje profil bestäms av storleken eller graden av det valda skottet eller slipmedlet och hastigheten med vilken maskinen drivs.

Men detta måste göras noggrant. Att skada betongen är ett problem. Dessa är inte gjorda i tillräckligt liten bredd för att slipa en smal linje. Vissa entreprenörer kommer dock att placera tejp på vardera sidan om den önskade säkerhetslinjen och sedan köra spränganordningen över den.

Slipa ytan

Slipning skulle väljas när en plan, jämn och slät betongyta krävs. Den används för att ta bort ytföroreningar, lim, färg, tätningsmedel och beläggningar och för rengöring.

Slipmodeller finns i enfas- eller trefaselektrisk och i en-huvud-, dubbelhuvud- och flerhuvudversioner …. Slipning uppnås med diamant-, volfram- eller hartsbundna plattor eller skivor som är fästa vid de enskilda eller flera roterande huvuden.

Slipmaskiner, som finns i olika storlekar, används också för polering av betong. De brukar vara bättre på att skapa jämnhet än grovhet. Således skapar de vanligtvis inte en så optimal ytprofil för färg som sprängblåsare gör.

Skärmaskin

Skärmaskiner är mångsidiga ytbehandlingsverktyg som används för betong, asfalt och till och med stålytor. Skärmaskiner använder stål- eller hårdmetallskärare i olika former, beroende på applikation, som laddas på axlar, som är placerade runt omkretsen av en cylindrisk trumma.

När trumman roterar slår skärarna ytan med hög hastighet, spricker beläggningen och / eller föroreningarna och sliter på betongytan. Verktygen används för att avlägsna föroreningar, beläggningar, lim och färg. En skärmaskin används endast när beläggningen som måste avlägsnas är ganska tjock.

Kemiska metoder: syraetsning

I denna metod placeras en blandning av vatten och syra (traditionellt mursyra, som är ett annat namn för saltsyra) på betongen och sköljs därefter bort, vilket ger en ytprofil som liknar medelstort grovt sandpapper. Syraetsning rekommenderas inte för områden där härdande föreningar eller tätningsmedel har använts.

Syraetsning fungerar inte korrekt om det finns tätningsmedel, härdande föreningar eller ythärdare. Men om betongen är otätad, obelagd och ohärdad kan syraetsning vara ett lämpligt val. Efter syraetsning är det viktigt att testa betongens pH för att säkerställa att alla restkemikalier har sköljts bort.

Vilken metod ska du välja?

Det finns ingen enda “korrekt” metod för att förbereda en betongyta och en mängd olika faktorer bör övervägas.De olika metoderna ibland används i kombination.

Applicera färgen

När du har gjort det nödvändiga förberedelsearbetet är det dags att applicera färgen. Använd målartejp för att markera säkerhetslinjens önskade gränser. Gränstejpningen måste naturligtvis göras med försiktighet, för om bandet inte är rakt kommer inte linjen att vara det heller. Målare har olika knep för att applicera och ta bort tejpen för att uppnå skarpa målade linjer.

När det gäller att välja rätt typ av färg är epoxier allmänt erkända som den mest hållbara beläggningen för betong. Det är oftast bäst att applicera två lager, och var noga med att vänta den rekommenderade tiden mellan lagerna.

Låt färgen torka

Det tar mycket längre tid att torka målad betong än vad folk brukar inse. Du bör vänta minst 72 timmar. Ytan kommer att vara redo för att användas efter 24 timmar. Det är dock rekommenderat att vänta mellan 48 och 72 timmar innan den målade ytan kan användas.

Följ dessa riktlinjer beroende på var du har målat ditt betonggolv:

 • Tillåt 24 timmar för lätt gångtrafik.
 • Tillåt 72 timmar för tung trafik och möbler.
 • Tillåt 7 dagar innan det målade betonggolvet utsätts för fordonsdäck.

Underhåll

Ett betonggolv kan uppleva tung trafik om det till exempel är utomhus eller i ditt garage. Men detta beror givetvis på var du har  ditt golv. Men om ditt golv utsätts för mycket trafik komer färgen sannolikt att behöva fixas över tid. Då kan du antingen ta bort den gamla färgen helt eller avlägsna så mycket av den gamla färgen som möjligt utan att skada betongen.

Om färgen är i tillräckligt bra form kan vissa ta bort färgen endast på skadade fläckar och se till att korsningen mellan dessa fläckar och resten av golvet är ok. Om en ändring av konfigurationen av arbetsområdet behövs kan de gamla säkerhetslinjerna behöva tas bort helt.

Vanliga frågor

Kan man måla på betonggolv?

Ja, det går att måla på betonggolv. För att göra det behöver betonggolvet vara rent, torrt och jämnt. Det är också viktigt att använda rätt sorts målarfärg och förberedelser för att säkerställa att målningen håller i längden.

Förberedelse:

 • Tvätta och rengör betonggolvet noga, ta bort all smuts och olja.
 • Slipa eventuella ojämnheter och reparera eventuella skador.
 • Täck eventuella sprickor med en betongreparationsprodukt.
 • Täck eventuella andra ytor som inte ska målas.

Målning:

 • Använd en betongprimer för att försegla betongen och förbereda den för målning. Låt torka i minst 24 timmar.
 • Använd en färg som är lämplig för betonggolv, såsom en färg som är speciellt utvecklad för betonggolv eller en epoximålarfärg.
 • Måla med en pensel eller en roller, och låt torka i minst 24 timmar.
 • Lägg på ytterligare ett eller flera lager för att få önskad täckning.

Det är viktigt att använda färger som är lämpliga för betonggolv och att följa tillverkarens instruktioner. Målningen kan ta lite tid och kräver lite arbete men det kan ge ett helt nytt utseende till ditt betonggolv. Det är också rekommenderat att använda skyddsutrustning såsom andningsskydd och handskar när du målar på betonggolv.

Måste man slipa betonggolv innan målning?

Det beror på skicket på betonggolvet och vilken typ av målning du planerar att använda.

Om betonggolvet är jämnt och rent, och det inte finns några ojämnheter eller skador, kan det vara möjligt att måla det utan att slipa det först. Men om golvet har ojämnheter eller skador, eller om det är mycket poröst, kan det vara lämpligt att slipa det först för att få en jämn yta och för att få en bättre fäste för målningen. Slipning kan också hjälpa till att ta bort eventuella föroreningar eller färg som redan finns på golvet.

Det finns också speciella färger och primers som är utvecklade för att användas på oslipade betonggolv och ger en bra fäste och täckning även utan slipning. De kan ibland kräva en grundrengöring och förbehandling men kan vara ett bra alternativ om slipning inte är praktiskt eller möjligt.

I allmänhet, ju mer jämn och ren ytan är, desto bättre fäste kommer målningen att ha och desto bättre kommer det att se ut. Så det är rekommenderat att undersöka golvets skick och välja rätt förbehandling och färg för att få det bästa resultatet.

Måste man ha primer på betong?

Det är rekommenderat att använda primer på betonggolv innan målning eftersom det hjälper till att försegla betongen och skapa en jämn och fuktsäker yta för målningen. Primer hjälper också till att förbättra fästet för målarfärgen och kan hjälpa till att förhindra att färgen suger upp för mycket vatten från betongen.

Det finns olika typer av primer som är lämpliga för betonggolv, såsom betongprimer, epoxiprimer eller zinkprimer. Välj rätt primer beroende på vilken typ av målarfärg du ska använda och betongens skick.

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för primern och att låta den torka ordentligt innan målning.

Det finns också vissa färger som är speciellt utvecklade för att användas på betonggolv och som redan innehåller primer så det är viktigt att läsa innehållsförteckningen på färgen och följa tillverkarens instruktioner.

Så i allmänhet, användning av primer på betonggolv är viktigt för att få ett bra resultat och för att säkerställa att målningen håller i längden. Det hjälper till att skapa en jämn och fuktsäker yta för målningen, förbättrar fästet för målarfärgen och kan hjälpa till att förhindra att färgen suger upp för mycket vatten från betongen. Men det är viktigt att välja rätt primer och följa tillverkarens instruktioner för att få det bästa resultatet.

Hur rengör man betonggolv?

Följande är några tips för att rengöra betonggolv:

 1. Börja med att damma eller sopa bort allt skräp och smuts.
 2. Tvätta golvet med en mild tvål och vatten, använd en svamp eller en mjuk borste för att skrubba bort smuts och fläckar.
 3. Använd en högtryckstvätt för att skölja av golvet och för att ta bort svåra fläckar och smuts. Var försiktig så att du inte skadar golvet med högtrycket.
 4. Torka av golvet med en torr trasa eller en mopp för att avlägsna all fukt.
 5. Om det finns svåra fläckar eller föroreningar, kan det vara nödvändigt att använda speciella rengöringsmedel för betonggolv. Välj en produkt som är lämplig för betong och följ tillverkarens instruktioner.
 6. Efter rengöring, är det viktigt att låta golvet torka ordentligt innan du målar eller lägger någon annan typ av beläggning på det.

Det är viktigt att vara försiktig med rengöringsmedel och att följa tillverkarens instruktioner för att undvika skador på betonggolvet. Det är också viktigt att använda skyddsutrustning som skyddshandskar och andningsskydd när man hanterar rengöringsmedel.

Det kan vara en bra idé att testa rengöringsmedlet på en liten osynlig yta först för att säkerställa att det inte skadar golvet eller ger oönskade resultat.

Rengöring av betonggolv bör göras regelbundet för att förlänga deras livslängd och hålla dem i bra skick.

Sammanfattning

Betong är inte en enkel yta att måla på och det är mycket du bör tänka på innan du målar. Inte minst när det kommer till förarbetet. Betongplattan måste först utvärderas och sedan måste ytan förberedas korrekt. Har betongen tätats eller belagts? Om så är fallet måste förseglingen eller beläggningen avlägsnas. Betongytan måste också gnuggas upp så att betongen och färgen bildar en ordentlig bindning.

Efter att ha förberett och målat ett betonggolv är det viktigt att ge ett målat betonggolv ett antal dagar att torka. Medan du kan måla gips på en dag eller två, behöver du en vecka eller mer för att måla betong. Betongmålning är svårare än att måla de flesta ytor.

Läs också: Behöver man Grundmåla Gipsskivor? Allt du Bör veta!

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!