Risk för väldigt Höga Elpriser i Höst

De rekordhöga elpriserna i höst är oroväckande, eftersom de sannolikt kommer att leda till mycket högre elräkningar för hushåll och företag. De höga priserna kan också avskräcka från investeringar i energieffektiva åtgärder, som skulle kunna bidra till att minska efterfrågan och få ner priserna på lång sikt.

De höga priserna är också ett resultat av ökad efterfrågan från industrin. Särskilt aluminiumindustrin förbrukar stora mängder el för närvarande på grund av den höga globala efterfrågan på metallen.

Regeringen följer situationen noga och arbetar med åtgärder för att mildra effekterna av de höga elpriserna. Under tiden uppmanas hushåll och företag att använda el på ett klokt sätt i höst så att man kan hålla billiga elpriser.

De övriga länderna i Norden

Finland håller på att bygga en kärnkraftsreaktor som nu sätts på prov. Till hösten kommer utrustningen att vara fullt fungerande och i kommersiell drift för att bidra till att minska elbristen i norden.

Norge, som är starkt beroende av vattenkraft, har vattenbrist och lagrar därför mer och exporterar mindre. Vindkraftsproduktionen denna vecka var lägre än förra veckan. I södra delen av Sverige kommer priserna vara högre jämfört med norra.

Gas- och elkostnaderna kommer att fortsätta att stiga så länge konflikten i Ukraina pågår. Det är viktigt att det blir mycket regn i höst innan vintern och snön kommer. Det är även viktigt att det blåser mycket. Mycket regn och blåst är alltså räddningen för att hålla priserna låga.

Så kan du göra för att förbruka mindre el

Det finns många sätt att använda mindre el i hemmet, och många av dem är enkla och billiga att genomföra. 

Här är några tips:

Använd naturlig belysning så mycket som möjligt. Under dagtid kan du öppna gardiner och persienner för att släppa in solljus. Detta bidrar till att minska behovet av konstgjorda ljuskällor, som förbrukar elektricitet.

När artificiellt ljus är nödvändigt, använd energieffektiva lampor som LED– eller CFL-lampor. Dessa typer av glödlampor använder mindre el än traditionella glödlampor och kan hålla mycket längre, vilket sparar pengar i längden.

Använd apparater på ett klokt sätt. När du använder apparater som tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner, försök att göra följande:

  • Kör dem bara när de är fulla
  • Lufttorka disk när det är möjligt
  • Använd lämplig cykelinställning för lastens storlek. Använd till exempel “snabbtvätt” för mindre mängder för att spara tid och elektricitet.

Koppla ur elektronik och apparater när de inte används. Många apparater fortsätter att förbruka el även när de är avstängda men fortfarande anslutna. För att undvika detta kan du koppla ur apparater som du inte använder eller koppla in dem i en strömbrytare så att du enkelt kan stänga av dem alla med en enda strömbrytare.

Utbilda din familj i att spara el. Prata med dina barn om varför det är viktigt att spara energi och involvera dem i brainstorming idéer för att minska elförbrukningen i ditt hem.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!