Så här tar du Död på Trädrötter Steg-för-Steg

När du har kapat ett träd är arbetet inte nödvändigtvis över. Kvar har du rötter i marken som måste åtgärdas. Om du inte åtgärdar rötterna som är kvar kan det börja växa upp skott som leder till nya tröd.

Träd bidrar till mycket i din trädgård och på din tomt men när ett träd växer sig för stort eller skadas allvarligt i en storm blir det en fara som bör tas bort.

Ett träds underjordiska rotsystem kan sträcka sig väldigt långt och spridas över ett ännu stort område. Dessa trädrötter kan fortsätta växa även efter att stammen är nedsågad och, om den ligger nära din avloppsledning eller grund, kan den också orsaka allvarliga skador. Eliminera underjordiska problem med antingen den kemiska eller naturliga behandlingen som vi tittar närmare på i denna artikel.

Alternativ 1: kemisk ogräsdödande medel

Det snabbaste och mest effektiva sättet att döda rötter är med kemisk ogräsdödande medel, så snart trädet har huggits. Om du kan behandla trädet omedelbart, gå vidare till steg 2; Om inte, följ steg 1.

1. Om trädet fälldes för dagar (eller mer) sedan, gör ett nytt snitt med en såg tvärs över det som återstår av stammen.
Denna skiva ska skapa en plan yta och exponera nytt, färskt trä. Med träd som är tre tum eller mindre i diameter, skär över hela ytan av stammen. För större träd, exponera nytt trä, två till tre tum.

2. Mätt trädets yttre ring som ligger precis under barken – med 2 till 3 tum vatten.
Eftersom detta yttre skikt fortfarande lever och växer, hjälper vätskan att bära ogräsmedlet från levande vävnad till trädrötterna.

3. Blanda en 50/50 lösning av ogräsmedel med vatten och applicera den på den exponerade ringen som nämnt tidigare.
Du kan använda en trädgårdsspruta, handspruta eller pensel för att göra det. Var försiktig för att undvika stänk och oavsiktligt skada växter eller gräs som omger stammen. Trädrötterna bör dö helt om ett par veckor.

Alternativ 2: Stensalt

Även om det tar längre tid än med ogräsmedel kan stensalt effektivt döda trädrötterna genom att beröva dem från vatten.

VERKTYG OCH MATERIAL
– Bergsalt
– Vatten
-Borr (med 1-tums eller större borr)

1. Borra flera hål 3 till 4 tum djupt in i snittytan på trädstammen.
Innan du förvarar ditt elverktyg, borra ytterligare flera hål i alla större rötter som exponeras nära marken.

2. Fyll hålen helt med stensalt och häll vatten i dem för att fyllas upptill.
Undvik överfyllning, eftersom stensaltlösningen är skadlig för omgivande vegetation och giftig för husdjur – du kommer inte att vilja ha något spill. Upprepa denna process flera gånger i några månader, och så småningom kommer bergsalt att döda trädrötterna. (Du vet att rötterna är döda när det inte längre finns någon återväxt från stammen.)

Rädsla för att rötterna har invaderat en avloppsledning eller din grund? Kanske vill du hålla det sönderfallande materialet från att mata oattraktiv svamp. I båda fallen kan du också försöka gräva ut de större trädrötterna ur marken. Det är en jobbig process, men när du har tagit bort dem kan du återta din gräsmatta.

Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!
Superlåga priser på utvalda produker hos proffsmagasinet!