Så här tar du Död på Trädrötter Steg-för-Steg

När du har kapat ett träd är arbetet inte nödvändigtvis över. Kvar har du rötter i marken som måste åtgärdas. Om du inte åtgärdar rötterna som är kvar kan det börja växa upp skott som leder till nya tröd.

Träd bidrar till mycket i din trädgård och på din tomt men när ett träd växer sig för stort eller skadas allvarligt i en storm blir det en fara som bör tas bort.

Ett träds underjordiska rotsystem kan sträcka sig väldigt långt och spridas över ett ännu stort område. Dessa trädrötter kan fortsätta växa även efter att stammen är nedsågad och, om den ligger nära din avloppsledning eller grund, kan den också orsaka allvarliga skador. Eliminera underjordiska problem med antingen den kemiska eller naturliga behandlingen som vi tittar närmare på i denna artikel.

Identifiera trädrötterna som ska tas död på

Att identifiera de trädrötter som behöver tas död på är en viktig första steg i processen. Det finns flera saker att ta hänsyn till när man försöker hitta trädrötterna, inklusive trädets ålder, storlek och typ av rot systemet.

Hur man hittar trädrötterna

För att hitta trädrötterna kan man börja med att titta på trädet själv. En tydlig markering på marken där stammen har stått kan indikera var rötterna finns. Andra tecken på trädrötter kan inkludera bulor eller upphöjda ytor i marken.

Om trädet har fällts kan man försöka hitta rötterna genom att följa stammen ner till marken och leta efter de större rötterna. Om stammen redan har tagits bort kan man använda sig av en metall-detektor för att hitta stora rötter under marken.

Hur man vet vilken typ av träd det är

Att veta vilken typ av träd som man försöker ta död på är också viktigt eftersom olika typer av träd kräver olika behandlingar. Vissa trädsorter kan vara mer motståndskraftiga mot vissa kemikalier eller fysiska behandlingar, vilket kan påverka vilken metod som är mest lämplig.

Hur man vet vilken typ av rot systemet trädets har

Det finns två huvudtyper av rot systemet som träd kan ha: djuptgående och ytlig. Djuptgående träd som tallar eller ekar har en större mängd rötter som går djupt ner i marken och kan vara svårare att ta bort. Ytliga träd som lönnar eller björkar har rötter som sprider sig ut i marken på ett grundare sätt och kan vara lättare att ta bort.

För att ta reda på vilken typ av rot systemet trädets har kan man undersöka trädets stam och se hur rötterna växer ut från den. Om rötterna går djupt ner i marken så har trädets troligtvis ett djuptgående rot systemet. Om rötterna sprider sig ut på ett grundare sätt så har det troligtvis ett ytligt rot systemet.

Metoder för att ta död på trädrötter

När man har identifierat trädrötterna som ska tas död på, finns det flera metoder som kan användas för att åstadkomma detta. De två huvudkategorierna av metoder är kemiska och fysiska metoder.

Kemiska metoder

Kemiska metoder för att ta död på trädrötter innebär att man använder sig av kemikalier som bryter ner och dödar rötterna. Ett vanligt kemikalie som används för detta ändamål är glyfosat, som finns i många ogräsbekämpningsmedel. Andra kemikalier som kan användas inkluderar triclopyr och picloram.

Hur man använder kemikalierna

Kemikalierna appliceras på trädrötterna genom att man antingen sprayar eller penslar dem på rötterna. Det är viktigt att man följer instruktionerna på kemikaliepaketet noga och att man använder rätt skyddsutrustning, eftersom vissa av kemikalierna kan vara farliga för människor och djur.

Fördelar och nackdelar med kemiska metoder

Fördelarna med kemiska metoder är att de kan vara effektiva och relativt enkla att använda. De kan också vara mer kostnadseffektiva än fysiska metoder. Nackdelarna inkluderar att kemikalierna kan vara farliga för människor och djur om de inte används korrekt. Dessutom kan det ta några veckor innan rötterna dör helt.

Fysiska metoder

Gräva upp trädrötterna

En fysisk metod för att ta död på trädrötterna är att gräva upp dem med hjälp av en spade eller en grävmaskin. Detta kan vara en effektiv metod för att ta bort djuptgående rötter, men det kan också vara mycket arbetskrävande.

Såga av trädrötterna

Att såga av trädrötterna med en motorsåg är en annan fysisk metod. Detta kan vara effektivt för att ta bort större rötter, men det kan också vara farligt om man inte har rätt utrustning och kunskap.

Använda en stubbfräs

En stubbfräs kan användas för att mala ner rötterna till små bitar som sedan kan tas bort från marken. Detta är en effektiv metod för att ta bort ytliga rötter, men det kan också vara dyrt att hyra en stubbfräs.

Fördelar och nackdelar med fysiska metoder

Fördelarna med fysiska metoder är att de kan vara effektiva och man behöver inte använda kemikalier. Nackdelarna inkluderar att de kan vara farliga om de inte används korrekt, och de kan också vara mycket arbetskrävande eller dyra.

Alternativ 1: kemisk ogräsdödande medel

Det snabbaste och mest effektiva sättet att döda rötter är med kemisk ogräsdödande medel, så snart trädet har huggits. Om du kan behandla trädet omedelbart, gå vidare till steg 2; Om inte, följ steg 1.

1. Om trädet fälldes för dagar (eller mer) sedan, gör ett nytt snitt med en såg tvärs över det som återstår av stammen.
Denna skiva ska skapa en plan yta och exponera nytt, färskt trä. Med träd som är tre tum eller mindre i diameter, skär över hela ytan av stammen. För större träd, exponera nytt trä, två till tre tum.

2. Mätt trädets yttre ring som ligger precis under barken – med 2 till 3 tum vatten.
Eftersom detta yttre skikt fortfarande lever och växer, hjälper vätskan att bära ogräsmedlet från levande vävnad till trädrötterna.

3. Blanda en 50/50 lösning av ogräsmedel med vatten och applicera den på den exponerade ringen som nämnt tidigare.
Du kan använda en trädgårdsspruta, handspruta eller pensel för att göra det. Var försiktig för att undvika stänk och oavsiktligt skada växter eller gräs som omger stammen. Trädrötterna bör dö helt om ett par veckor.

Alternativ 2: Stensalt

Även om det tar längre tid än med ogräsmedel kan stensalt effektivt döda trädrötterna genom att beröva dem från vatten.

VERKTYG OCH MATERIAL
– Bergsalt
– Vatten
-Borr (med 1-tums eller större borr)

1. Borra flera hål 3 till 4 tum djupt in i snittytan på trädstammen.
Innan du förvarar ditt elverktyg, borra ytterligare flera hål i alla större rötter som exponeras nära marken.

2. Fyll hålen helt med stensalt och häll vatten i dem för att fyllas upptill.
Undvik överfyllning, eftersom stensaltlösningen är skadlig för omgivande vegetation och giftig för husdjur – du kommer inte att vilja ha något spill. Upprepa denna process flera gånger i några månader, och så småningom kommer bergsalt att döda trädrötterna. (Du vet att rötterna är döda när det inte längre finns någon återväxt från stammen.)

Rädsla för att rötterna har invaderat en avloppsledning eller din grund? Kanske vill du hålla det sönderfallande materialet från att mata oattraktiv svamp. I båda fallen kan du också försöka gräva ut de större trädrötterna ur marken. Det är en jobbig process, men när du har tagit bort dem kan du återta din gräsmatta.

Tips för att undvika problem med trädrötter i framtiden

Att ta bort trädrötter kan vara en tidskrävande och kostsam process, så det är viktigt att undvika problem med trädrötter i framtiden. Här är några tips för att undvika problem med trädrötter i trädgården:

Undvik att plantera träd nära hus och byggnader

Träd som är planterade för nära hus och byggnader kan orsaka skador på fundamentet eller rören. Det är därför viktigt att plantera träd på ett lämpligt avstånd från hus och byggnader, baserat på storleken och typen av trädet.

Plantera träd på rätt plats

För att undvika problem med trädrötter är det också viktigt att plantera träd på rätt plats. Träd som planteras på en plats med dålig dränering eller som inte får tillräckligt med vatten kan utveckla ytliga rötter som kan orsaka problem.

Regelbundet underhåll av träd och trädgård

Att regelbundet underhålla träd och trädgård kan också hjälpa till att undvika problem med trädrötter. Att beskära träden på rätt sätt kan hjälpa till att hålla rötterna under kontroll, medan att ta bort ogräs och annan vegetation runt träden kan hjälpa till att minska konkurrensen om vatten och näringsämnen.

Genom att ta dessa försiktighetsåtgärder kan man undvika problem med trädrötter i framtiden och minska behovet av att ta bort dem.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!