Såga Aluminium – Så Gör Du!

Att såga och skära aluminium är inte så enkelt som att skära vissa andra material. Det utgör en verklig säkerhetsrisk och vissa förberedelser måste göras för att slutföra snittet säkert och effektivt. I den här artikeln lär du dig att såga och skära aluminium med en bordssåg samt hur du skär aluminium med andra metoder som är säkrare och effektivare.

Hur man skär aluminiumplåt snabbt

För att skära aluminiumplåt snabbt och enkelt finns det ett unikt sätt att använda en brytbladskniv. Denna metod kan effektivt minska antalet slag och göra mycket noggranna långa snitt endast med en kniv och en plåtböjarmaskin. Den är lämplig för en liten mängd aluminiumskärning och hobbyister som vill skära aluminiumplåtar hemma. Hur gör man snabba och exakta aluminiumskärningar?

 • Spänn fast aluminiumplåten i plåtböjarmaskinen/plåtbrytarmaskinen
 • Mät aluminiumplåten. Placera aluminiumarket med kanten placerad där du gjort din markering.
 • Ta kniven och dra ner den med en fin rak linje längs din kant
 • Upprepa operationen, se till att alla nedskärningar stannar i samma väg, gå lite långsammare, det tenderar att följa den första vägen bra
 • När du närmar dig att den går av, ta det lite lugnare
 • I allmänhet måste du göra fyra drag med kniven, om du har tjockare material måste du göra ytterligare snitt.
 •  Ta bort skräp, var särskilt uppmärksam på klämläget
 • Nu behöver du bara trycka ner längs markeringen med handen, aluminiumet går sönder på en sekund

Förberedelse

Innan man börjar såga i aluminium är det viktigt att förbereda sig ordentligt för att minimera riskerna för olyckor och skador på både materialet och verktygen. Nedan följer några viktiga steg som man bör ta innan man börjar såga:

 1. Säkerhetsåtgärder och skyddsutrustning: Innan man börjar såga i aluminium är det viktigt att ha rätt skyddsutrustning för att minimera risken för skador. Detta inkluderar skyddsglasögon, hörselskydd och handskar. Det är också viktigt att ha en brandsläckare till hands ifall det skulle uppstå en brand.
 2. Material och verktyg: För att såga i aluminium behöver man rätt verktyg och utrustning. Beroende på vilken typ av såg man ska använda behöver man rätt sågblad, som är speciellt utformade för att såga i aluminium. Dessutom är det viktigt att ha en maskin som klarar av att såga i aluminium, såsom en såg med hög hastighet eller en CNC-maskin.
 3. Rengöring och märkning: Innan man börjar såga i aluminium är det viktigt att rengöra materialet från smuts och oljor som kan göra sågningen svårare. Det är också viktigt att märka ut var man ska såga för att undvika felaktiga snitt och för att säkerställa att materialet sågas på rätt ställe.

Genom att följa dessa steg innan man börjar såga i aluminium kan man säkerställa att man har rätt utrustning och att materialet är korrekt förberett för att undvika olyckor och skador.

Val av såg

När man ska såga i aluminium är det viktigt att välja rätt typ av såg för att få det bästa resultatet. Nedan följer några punkter att tänka på när man väljer såg:

 1. Vilken typ av såg passar bäst för aluminium? Det finns olika typer av sågar som kan användas för att såga i aluminium, till exempel bågfil, sticksåg, cirkelsåg och bandsåg. Vilken typ av såg som passar bäst beror på materialets tjocklek och form, samt vilket slags snitt man vill göra.
 2. Val av sågblad: När man väljer sågblad är det viktigt att välja ett blad som är speciellt utformat för att såga i aluminium. Sågbladet bör vara av hög kvalitet och ha rätt tänder per tum för att ge ett så rent och rakt snitt som möjligt.
 3. Sågdjup och hastighet: När man sågar i aluminium är det viktigt att ha rätt sågdjup och hastighet för att undvika överhettning och för att minimera risken för att sågen fastnar i materialet. Det är viktigt att använda rätt inställningar för varje typ av såg och att inte överbelasta verktyget.

Genom att välja rätt typ av såg och sågblad, samt använda rätt sågdjup och hastighet, kan man säkerställa att man får ett rent och rakt snitt i aluminium utan att skada materialet eller verktygen.

Verktyg för skärning av aluminium

För att helt enkelt skära aluminium finns det ett brett utbud av verktyg som kan väljas.

Handverktyg

Den största fördelen med handverktyg är priset, de kostar vanligtvis mindre än bänkverktyg och avancerade system, men skärning av aluminiumplåt med handverktyg innebär lägre effektivitet, lägre flexibilitet och noggrannhet, aluminiumet kommer också att få en dålig finish.

Plåtsax

Detta är en robust sax. När du skär aluminiumplåten med plåtsax rekommenderas att du håller det övre bladet fixerat på metallen och drar det nedre bladet upp i det övre bladet, till sist filar du och rengör kanterna som lämnas. Observera att tjockare aluminium inte är lämpligt för detta verktyg.

Mejsel och hammare

Använd ett mjukare material som stöd. Rikta in mejselkanten längs linjen du vill kapa och slå sedan mejseln med en hammare.

Bänkverktyg

Bänkverktygen är mycket dyrare än handverktyg. Att använda bänkverktyg för att skära aluminiumplåt kan få högre flexibilitet, hastighet och noggrannhet än handverktyg, men ytfinishen är fortfarande dålig.

Bandsåg

Vanligtvis hårdmetallblad eller till och med standard stålblad, lägg en bit spånskiva eller plywood under metallplåten, eller använd vaxer och skäroljor för att hålla metallen sval och göra att aluminiumet skärs smidigt.

Teknik för sågning

När man ska såga i aluminium är det viktigt att använda rätt teknik för att undvika skador på materialet och verktygen samt få ett bra resultat. Nedan följer några tips på tekniker som kan användas vid sågning i aluminium:

 1. Sågning med handverktyg: Om man ska såga i aluminium med handverktyg, såsom en bågfil, är det viktigt att använda rätt teknik. Man bör börja med att märka ut var man ska såga och använda en kylvätska för att undvika överhettning. Sedan bör man hålla sågen stadigt och använda jämna drag för att undvika att sågen fastnar i materialet. Det är också viktigt att byta ut sågbladet om det börjar bli slitet eller om man märker att det blir svårt att såga.
 2. Sågning med eldriven såg: Om man ska använda en eldriven såg, såsom en sticksåg eller cirkelsåg, är det viktigt att använda rätt inställningar för att få ett bra resultat. Man bör börja med att märka ut var man ska såga och använda en kylvätska för att undvika överhettning. Sedan bör man använda rätt hastighet och djupinställningar för att undvika att sågen fastnar i materialet. Det är också viktigt att använda rätt typ av sågblad för den specifika sågen.
 3. Sågning med CNC-maskin: Om man ska använda en CNC-maskin för att såga i aluminium är det viktigt att ha rätt inställningar för att få ett bra resultat. Man bör börja med att programmera maskinen med rätt inställningar och verktyg. Sedan bör man använda rätt hastighet och djupinställningar för att undvika att sågen fastnar i materialet. Det är också viktigt att använda rätt typ av sågblad för den specifika CNC-maskinen.

Felsökning

När man sågar i aluminium kan det uppstå problem som behöver felsökas för att man ska kunna fortsätta arbetet. Nedan följer några vanliga problem och tips på hur man kan felsöka dem:

 1. Sågen fastnar i materialet: Om sågen fastnar i materialet kan det bero på att man använder fel typ av sågblad eller att man har felaktiga inställningar på sågen. För att lösa problemet bör man byta till ett sågblad som är avsedd för aluminium och se till att hastigheten och djupinställningen på sågen är rätt.
 2. Snittet blir ojämnt eller krokigt: Om snittet blir ojämnt eller krokigt kan det bero på att man använder fel typ av såg eller att man inte håller sågen stadigt. För att lösa problemet bör man välja rätt typ av såg för den specifika uppgiften och se till att man håller sågen stadigt och använder jämna drag.
 3. Överhettning av materialet: Om materialet blir överhettat kan det bero på att man sågar för snabbt eller att man inte använder tillräckligt med kylvätska. För att lösa problemet bör man sänka hastigheten på sågen och se till att man använder tillräckligt med kylvätska.
 4. Sågen går sönder eller blir sliten: Om sågen går sönder eller blir sliten kan det bero på att man använder fel typ av sågblad eller att man inte byter ut sågbladet i tid. För att lösa problemet bör man använda rätt typ av sågblad för den specifika uppgiften och se till att byta ut sågbladet när det börjar bli slitet.

Efterbehandling

Efter att man har sågat i aluminium är det viktigt att man genomför en ordentlig efterbehandling för att få ett bra slutresultat. Nedan följer några steg man kan följa för att genomföra en effektiv efterbehandling:

 1. Avlägsna eventuellt kylvätska: Om man har använt kylvätska under sågningen är det viktigt att man avlägsnar det från aluminiumet efteråt. Kylvätskan kan annars orsaka korrosion eller missfärgning på aluminiumet. För att avlägsna kylvätska kan man använda en ren trasa och rengöringsmedel som är avsett för aluminium.
 2. Avgradning av kanterna: Efter sågningen kan aluminiumet ha vassa eller ojämna kanter som behöver avgradas. För att avgrada kanterna kan man använda en fil eller en slipmaskin med ett fint slipband. Det är viktigt att man är försiktig när man avgraderar kanterna så att man inte förstör formen eller ytstrukturen.
 3. Polering: För att få en fin yta på aluminiumet kan man polera det efter sågningen. Det finns olika polermedel som är avsedda för aluminium som man kan använda. Man kan använda en polermaskin eller polera för hand med en ren trasa. Det är viktigt att man är försiktig när man polerar så att man inte skadar aluminiumet eller polermaskinen.
 4. Mätning och kontroll: Efter att man har genomfört ovanstående steg är det viktigt att man kontrollerar att måtten på aluminiumet stämmer överens med de ursprungliga måtten. Om det finns några avvikelser bör man korrigera dem innan man använder aluminiumet för sitt ändamål.

Slutsats

Att såga i aluminium kan vara en utmaning, men med rätt verktyg, inställningar och teknik kan man uppnå professionella resultat. Det är viktigt att man förbereder arbetsplatsen och materialet innan man börjar såga för att undvika oönskade resultat. Att välja rätt typ av såg och sågblad är avgörande för att kunna såga aluminium på ett effektivt sätt och undvika skador på materialet eller verktygen.

För att uppnå ett bra resultat är det också viktigt att man genomför en ordentlig efterbehandling, där man tar bort eventuell kylvätska, avgraderar kanterna, polerar ytan och kontrollerar måtten på aluminiumet. Genom att följa dessa steg kan man undvika problem som kan uppstå under sågningen och få ett slutresultat som är professionellt och av hög kvalitet.

Det är också viktigt att man tar säkerhet på allvar när man arbetar med sågning i aluminium. Man bör alltid använda skyddsutrustning som skyddsglasögon, hörselskydd och handskar för att undvika skador på sig själv. Genom att följa säkerhetsföreskrifterna och arbeta metodiskt kan man uppnå professionella resultat utan att utsätta sig själv eller andra för risker.

Att såga i aluminium kan vara en rolig och kreativ aktivitet, och med rätt kunskaper och utrustning kan man skapa fantastiska projekt som kommer att hålla i många år framöver.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!