Såga Asfalt – Så Gör Du!

Att såga asfalt är inte någonting som de flesta gör varje dag, men det kan vara någonting som du behöver göra för ett specifikt projekt. Givetvis kan detta projekt kännas utmanande och lite skrämmande eftersom det innebär användning av stora maskiner och arbete mot ett hårt och tufft material – asfalt.

Det finns flera olika områden och gånger då du kan behöva såga asfalt. Vanligast är kanske för asfaltuppfarter behöver underhållas. Den goda nyheten är att asfaltuppfarter är relativt lätt att underhålla och hålla i gott skick.

Genom att helt enkelt fylla i ytsprickor regelbundet och applicera en tätningsbeläggning vartannat till var tredje år kan du förhindra försämring till den punkt där asfalten måste tas bort och bytas ut.

De vanligaste orsakerna till sprickor är trädrötter, jordrörelser, ogynnsamma väderförhållanden och tung trafik.
Även om det är viktigt att känna till de bästa teknikerna för att såga igenom asfalt, är det lika viktigt att behålla kvarvarande asfalt korrekt för att förhindra ytterligare skador och förfall, vilket i slutändan resulterar i behovet av ersättning.

När är asfaltskärning nödvändig?

Asfaltskärning är alltid nödvändig vid byte av asfaltsyta. Det är också nödvändigt för att skära bort söndriga, skadade eller försämrade asfaltdelar under reparationer eller vid fyllning av gropar.

Vid sågning av asfalt bör ett lämpligt skärverktyg för beläggning med rätt blad användas. När du utför ett reparationsarbete behöver du rätt material och utrustning för att fylla sprickor eller gropar.

Den bästa utrustningen för att skära en asfaltuppfart

När du utför ett uppfartsprojekt som kräver asfaltgrävning är det viktigt att förstå de olika metoder och utrustningar som behövs och de exakta stegen att följa.

En av de viktigaste sakerna att tänka på är att använda rätt utrustning. Den bästa utrustningen är ett asfaltskärverktyg med ett unikt blad utformat speciellt för att skära asfalt i motsats till betong eller annat material.

Ett diamantblad med hård ytbeläggning är bäst då asfalt är mjukare än andra beläggningsmaterial. Dessa blad finns i våta eller torra sorter. Torra blad har en mjukare bindning medan våta blad behöver vatten för att kyla och smörja dem under skärning.

Att välja rätt blad för att såga alla typer av material är avgörande för sågen och sågens ägare.

Det finns många sågblad på marknaden; att välja rätt blad för att skära asfalt är ofta en förvirrande och komplicerad uppgift för många sågägare.

1. Förstå först vilket material du skär

Innan du väljer någon form av blad för skärning av asfalt bör du först förstå vilken typ av material som ska skäras.

Det finns många blad som är generella blad, och de kan hantera massor av olika material. Men om ditt skärbehov huvudsakligen är för en typ av material, i detta fall asfalt, rekommenderas det att välja ett blad optimerat för detta ändamål.

Till exempel är ett asfaltskärande diamantsågblad främst lämpligt för skärning av betong eller asfalt. Asfaltskärblad är fodrade med diamantformade fragment för att förbättra deras förmåga att skära hårda material.

Genom att förstå materialets särdrag och specifika behov vet du vilken typ av blad som är bäst lämpad för detta ändamål.

2. Välj asfaltskärblad

Blad för skärning av asfalt, liksom många andra blad, har olika bredder som ger olika sågkraft. Bredden på ett blad bestämmer djupet på ditt snitt. Innan du väljer ett asfaltskärblad kan du därför behöva bestämma hur djupt ett snitt du vill göra.

Innan du väljer ditt asfaltblad, se till att jämföra bladdiametern och bladet med din såg. Storleken på cirkulära blad, såsom diamantasfaltblad, är vanligtvis grupperade efter deras bladdiameter.

Du måste se till att bladets diameter inte överstiger den maxbredd som din såg kan hantera. Om din bladdiameter är mindre än vad som behövs minskar det ditt maximala skärdjup. Om det är högre kan det vara farligt.

För att vara säker på rätt diameter för ditt blad, kolla användarhandboken för din såg.

3. Val av asfaltskärblad

När du väljer rätt asfaltskärblad är det inte tillräckligt att bara kontrollera bladets diameter; du måste också veta vilken typ av skärutrustning du ska använda för projektet. Det finns olika typer av sågar eller skärmaskiner med olika skärstyrkor.

Den elektriska skärmaskinen använder låg arbetsintensitet, har hög effektivitet, skär smidigt, är säker och ganska tillförlitlig. Den har andra funktioner och specifikationer som du kan tycka är användbara för dina skärbehov.

Den elektriska skärmaskinen med mer hästkrafter har dock en högre sågkraft än den elektriska skärmaskinen. En dieselmotor eller elmotor driver den vanligtvis. Skärverktygets styrka skulle ge en snabbare skärhastighet.

Olika utrustning kommer att använda olika typer av blad vid sågning av asfalt. Detta är varför du måste överväga olika verktyg innan du kan välja rätt sågblad för asfaltsskärning.

4. Val av våta och torra asfaltskärblad

Diamantslipade asfaltblad är vanligtvis gjorda av hårt bundna material, så vi använder det för att skära asfalt som är mjukare än andra ytor som betong. De är bättre att använda eftersom de snabbt lossar gruset i asfalten, vilket gör den lättare att såga.

Det finns dock ännu en mängd olika blad som är lämpliga för att såga asfalt. Dessa är våta eller torra blad. Det sterila bladet har en mjukare bindning jämfört med det våta bladet. Det våta asfaltskärbladet måste smörjas och svalna när det skärs in i asfalten.

Förstå skillnaderna mellan dessa blad först innan du gör ditt val av vilken typ av blad du ska använda för skärning.

5. Skärdjup på asfaltskärblad

Bladets kapacitet bestämmer det maximala skärdjupet som din såg kan uppnå. Om du har ett stort blad får du ett djupare snitt. Hur djupt vill du att ditt blad ska skära? Det är viktigt att notera när du väljer det asfaltblad du behöver.

Skärdjupet för många material skiljer sig åt; granit skiljer sig från marmor och marmor skiljer sig från asfalt. När du väljer ditt asfaltskärblad, se till att du vet det skärdjup du vill klippa innan du gör det. Var tillräckligt informerad innan du väljer.

6. Hastighet på asfaltskärblad

Olika jobb kräver olika såghastigheter. Ett blads rotationshastighet kan ha påverkan på ditt resultat. Därför måste du veta rätt hastighet när du väljer ett asfaltskärblad.

När du förbereder dig för att skära asfalt, i vilken hastighet vill du köra? Snabbt eller långsamt? Håll utkik efter lämplig varv per minut (RPM). Du hittar den i bruksanvisningen eller förpackningen

När du väljer den såghastighet som ska användas, var noga med att inte överskrida den maximala varvtalsinstallationen för asfaltskärblad. Identifiera rätt redskap som matchar din såg för att undvika sågolyckor och andra problem som kan undvikas.

7. Skaffa ett asfaltskärblad med breda tänder

Ett av sätten att skilja blad från varandra är genom att titta på dess tänder. Tänderna är luftrum som separerar diamantsegmenten. Dessa spår är där för att tillåta luftflöde, sprida värme och ta bort uppslamning från snittet. Det hjälper också till att hålla bladet i gott skick.

Tänderna hos olika blad varierar, beroende på vad vi vill kapa. Blad för betongskärning har vanligtvis en smal U-formad slits eller nyckelhålsslitsar; ett diamantasfaltskärblad har dock en fullständig U-formad slits.

Ett kvalitets diamantasfaltblad ska ha en full U-formad slits. Ju mer slipande dem är, desto mer grundlig är storleken på spåret för att hjälpa till med värmeavledning.

8. Notera hårdheten på diamantasfaltbladet

På grund av diamantens hårdhet kommer den att skära nästan alla typer av material. Bindningsstyrkan för ditt diamantasfaltblad kan dock antingen vara mjukt, medium eller hårt.

Limmets styrka avgör vilken typ av material diamantbladet är utformat för att skära. Mjukt bundet asfaltskärblad är idealiskt för hårda, täta material, medan hårt bundna blad är höga för mjukare och mer porösa material som asfalt, grön betong och sandsten.

Det är också viktigt att notera att ett blad med en bindningsstyrka som är för hårt för materialet ger dig en skärhastighet som är mycket långsammare. När du väljer rätt blad för att skära asfalt, ta hänsyn till bladets hårdhet.

9. Gör en jämförelse av priser

Ett utmärkt sätt att välja rätt blad för din såg är att jämföra priserna på asfaltblad på marknaden. Olika märken erbjuder olika priser.

Ett sätt att fatta ett beslut när man jämför priser är att kontrollera recensioner från andra kunder som har köpt. Kunder försöker ofta ge kvalitetsrecensioner av varor de köper, så du kanske vill titta på kundrecensioner innan du köper.

Slutligen, när du jämför priser, kolla också in de funktioner som varje märke har att erbjuda. Vilket märke testas och litas på? Vilket märke har flest funktioner? Det hjälper dig att fatta rätt beslut, särskilt om knivarna har nästan liknande priser.

10. Vad du bör göra innan du sågar asfalt

Asfalt, som byggnadsmaterial för anläggningar, utsätts för solljusets direkta strålar. Asfalt är en bra värmeledare. Om du någonsin har försökt gå barfota på en asfaltbelagd gångväg, kan du vittna om dess ledande förmåga. Enligt tillgänglig statistik kan asfaltens temperatur stiga till 76 grader under solens intensiva värme. Den alternativa uppvärmningen och kylningen av asfalt under dagen respektive natten bidrar också till stor del till den oelastiska expansionen av Asfalt.

På grund av att asfalt är mjukare än betong bör diamantsågbladet vara av hårdlimmad typ jämfört med det mjuka. Detta diamantasfaltskärblad har en hårt bunden diamant runt kanterna, främst för att det säkerställer ett rent snitt av den markerade delen. Det hårdare asfaltskärbladet avger korn snabbt och skär exakt.

11. Se till att skärområdet är rent

Rengöring är ännu en viktig aktivitet vid asfaltskärning med ett diamantsågblad. Innan du börjar såga, se till att du rengör damm, småsten, skräp, stora stenar och smuts som kan ligga runt arbetsområdet. Rensning och rengöring av arbetsområdet, inklusive den närmaste omgivningen, är främst för att undvika att skärbladet hindras av dem. Detta eliminerar alla möjliga former av arbetsrisk kring jobbet.

Förekomsten av denna smuts och skräp kan skada ditt diamantsågblad och sänka snittkvaliteten.

12. Asfaltskärblad- använd mycket vatten (våtskärning)

Efter att ha valt att ett diamantsågblad som passar asfaltskärning och att asfaltskärning vanligtvis är ett djupt snitt, blir det nödvändigt att anta våtskärning.

Fördelarna med att använda våtskärning är oändliga, men för att nämna några har vi följande:

  • Vatten hjälper till att minska temperaturen på bladet på grund av den extrema friktionen som byggts upp mellan de två ytorna.
  • Vatten tar bort damm och tvättpartiklar.
  • Kylning med vatten ökar livslängden för asfaltskärningen ytterligare.

Underlåtenhet att använda våtskärande diamantskärblad kan leda till följande:

  • Extrem skada på bladet
  • Hög risk för bladfel vid användning.
  • Fel kan leda till allvarlig skada för användaren

13. sjunka in i skärområdet långsamt

Att uppnå ett fint snitt är en blandning av användarens tålamod, och egenskaperna hos det valda diamantsågbladet. Detsamma gäller också med asfaltssågning. En långsam matningshastighet hjälper dig försiktigt att uppnå önskat mål exakt, sänka/helt utesluta risken för en olycka under skärning. Att gå för snabbt in i skärområdet skulle bara ge dig en grovt skuren yta så småningom.

14. Ta det långsamt för att avslöja snittet

Detta fenomen kan hänföras till tandvinkeln. Bakåtlutade tänder är allmänt kända för att ha en negativ krokvinkel. Bakåtvända blad är unika eftersom de klättrar ur snittet. När du kör tillbaka bladet kan du se din skärväg och undvika eventuella misstag. Att köra asfaltskärningen med ett lågt eller negativt krokvinkelblad ger ett smidigt och rent snitt, även om det är långsammare.

Det bakåtböjda bladet tenderar att hjälpa till att undvika självmatning av asfalten som ska sågas och är mycket säkrare att använda än de framåtböjda bladen. När du använder det bakåtlutade bladet för att såga asfalt har du full kontroll utan rädsla för att bladet fastnar i arbetsstycket.

15. Hastigheten på sågbladet

Hastigheten med vilken knivarna roterar på grund av den matade kraften skapar också en snabb eller långsam sågning. Alla sågar har vanligtvis en specificerad hastighetsgräns. Det är bäst att inte följa tillverkarens rekommendation när du kör skärbladet med maximal hastighet. Tillverkarens angivna varvtal som anges på sågbladet är den högsta tillåtna hastigheten som fortfarande anses vara säker.

När du köper diamantsågblad är det alltför viktigt att se till att bladets maximala varvtal är lägre än monteringssågens. Tanken bakom att köra sågbladet med full hastighet är att se till att asfaltskärbladet går snabbare.

Asfaltskärblad kan vara kugghjulsdrivna, remdrivna eller till och med drivna av en direktmotor, som alla har olika betydelse för den slutliga hastigheten som produceras.

Generellt måste du veta att diamantsågbladets höga hastighet leder till diamantens höga slag runt bladkanterna. Om du vill köra med högt varvtal, se till att bladet är av utmärkt kvalitet.

Sammanfattningsvis bör det finnas en överensstämmelse mellan skärhastighet, koncentrationen av diamanter runt bladsegmentet och typen av bindning som finns mellan de syntetiska diamantpartiklarna runt sektionen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!