Såga Rakt med Cirkelsåg – Så Gör Du!

Trots sitt namn skär den bärbara cirkelsågen (eller alla typer av cirkelsågar för den delen) bara raka linjer. Namnet hänvisar faktiskt till bladets form.

Det finns generellt två typer av cirkelsågar – handhållna och stationära. I denna artikel ska vi gå igenom hur du kan såga rakt med en cirkelsåg.

Ställ in skärets djup. Justera först avståndet som bladet sticker ut. Sågen ska bara skära något genom arbetsstycket av både säkerhets- och effektivitetsskäl.

Bladet i en cirkelsåg roterar så att tänderna kommer från undersidan och skärs upp i arbetsstycket, vilket innebär att eventuell splittring som uppstår kommer att ligga på toppen av stycket. På slutarbetet bör du markera baksidan av det stycke som ska sågas: På det sättet kommer den goda sidan att visas och ha en mjukare kant. När du har en stationär cirkelsåg är det givetvis väldigt lätt att såga rakt, men när du har en handhållen cirkelsåg är det svårare.

Naturligtvis kan en cirkelsåg inte skära lika smidigt som standardbordssågen, men om du använder lite finess och några tekniker kommer du att kunna såga nästan lika noggrant.

I denna artikel hjälper vi dig att ta reda på hur du kan såga brädor lika exakt som med en cirkelsåg.

Passa in linjen. Placera arbetsstycket på en en stabil arbetsyta. Vila nu framsidan på sågfoten på arbetsstycket och rikta in skärstyrningen på framsidan av sulan mot linjen som ska skäras. Det är svårt att göra tvärsnitt exakt, så använd en guide som en kloss eller en kombinationsfyrkant för att säkerställa en rak sågning.

När du förbereder dig för att såga ska du föra sågen till full hastighet innan du tar bladet i kontakt med träet. För sågen smidigt: Om du trycker för hårt kan bladet fastna (om det gör det, dra tillbaka något, framåt sedan med en mer uppmätt hastighet). Ljudet som sågen ger är din bästa indikation på rätt tempo.

Gör en vinkelskärning. För att skära i en vinkel flyttas den justerbara sulan på cirkelsågen till önskad vinkel. Skärdjupet kan behöva justeras också.

Pocket skär. När ett rätkantigt hål behövs i arbetsstycket kan cirkelsågen användas för att göra det som kallas en fickskärning. Justera sågdjupet så att sågen inte sågar så djupt genom träets tjocklek. Vinkla sågen direkt ovanför en linje som ska skäras.

Kör upp till full hastighet och sänk sedan sågen gradvis. Vänta tills dess “sula” är i jämnhöjd med ytan på det material som skärs innan du sågar fram. Upprepa proceduren för varje rad som ska sågas; en handsåg eller sabelsåg krävs för att rensa upp skärningen från hörnen.

Och glöm inte: Använd din skyddsutrustning, planera dina snitt noggrant, placera arbetsstycket med försiktighet och viktigast av allt, var medveten om din säkerhet vid varje steg.

För den här metoden är det första du måste göra att spika ner brädet direkt på dina såghästar – använd spikar. Använd en penna för att markera träet och skär det sedan till bredden.

Denna metod ger dig ett bräde med parallella sidor och jämn bredd, oavsett om originalmaterialet var krokigt eller rakt. De som behöver göra en rak kant på sitt krokiga bräda måste markera träet med en krita eller en räta istället.

Lägg din hand på sågskonens breda sektion (inte på det smala området som är nära bladet) och ta sedan tag i det med tummen och pekfingret – pekfingret är din guide. När du sågar måste du rikta trycket rakt fram genom sågens handtag samtidigt som du koncentrerar dig på linjen. Om du märker att sågen vandrar bort från linjen måste du backa och börja om igen.

Innan du trycker på strömbrytaren för att starta om kapningen måste du se till att bladet ligger i perfekt linje med skärningen. Det är också nödvändigt att bibehålla ett stadigt grepp eftersom bladet kan fånga trä och sedan skapa ett ryck i sågen. En bra uppföljning är ett sätt att nå en korrekt finish.

Skärning av plywood

Börja med att klämma fast en träskiva på en plåt av plywood för att uppnå rak skärning. Det viktigaste här är att rikta in din räffling på ett exakt avstånd från skärlinjen och sedan hålla sågskon ordentligt intryckt mot räffeln när du skär.

Gör alltid en testskärning och mät sedan noggrant avståndet mellan bladets kant och skokanten. Registrera dimensionen som referens och kompensera rätskiktet från din skärlinje med det uppmätta avståndet.

När du börjar med kapningen bör du använda bladet för att såga lätt i plywooden och på så sätt se till att bladet bara rör vid märkets utsida. Om det behövs kan du justera snittet genom att flytta båda ändarna på raden och sedan klämma fast det igen. I början av sågningen bör man alltid trycka sågskons främre del mot rätskiktet. Å andra sidan, håll skoens rygg tätt tills du kommer till mål i slutet av snittet.

Säkerheten

Med dessa praktiska tips bör det inte längre vara ett problem att skära raka linjer med en cirkelsåg. Det är dock fortfarande viktigt att vidta alla säkerhetsåtgärder innan du använder det här verktyget – du vill undvika en allvarlig skada bara för att du har för bråttom!

Hur man sågar säkert

Direktdrivna cirkelsågar har vanligtvis sina knivar monterade på motorns högra sida, vilket innebär att en högerhänt användare måste luta sig över verktyget för att se skärlinjen. Maskdrivsågarna har å andra sidan blad på vänster sida – det är mycket lättare att se bladet i det här fallet. Naturligtvis är båda scenarierna omvända för de personer som är vänsterhänta.

Innan du börjar med kapningen är det viktigt att du placerar arket eller brädet på en stabil yta – objektet som skärs måste vara säkert och den del som skärs bort bör inte bindas under kapningen.

Skärets djup

När du skär ska du alltid ställa in skärets djup så att bladet inte går för långt under brädans nederkant. Som du redan kan gissa, är det ingen mening att ha en stor del av bladet exponerat under skäret på ett ark av plywood. Det extra bladet under materialet kan fastna på något och leda till allvarliga skador.

Bladskydden

Bladskyddet på din modell kan ibland vara ganska besvärligt, särskilt när det fastnar när du skär i tunna material. När du behöver dra in bladskyddet för att låta sågen gå framåt, använd din avhand för att nå skyddet och lyft handtaget.

Använd inte något för att skjuta det i ett öppet läge, eftersom det kan lämna ditt blad utsatt.

Säkerhetsutrustningen

När du använder ett elverktyg måste du bära all nödvändig säkerhetsutrustning. Detta inkluderar hörselskydd, rätt kläder samt skyddsglasögon.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!