Skruva Ihop Reglar – Så Gör Du!

Att skruva reglar är ett måste i byggande och någonting som används i många delar av bygge.

Rätvinkliga reglar är några av de vanligaste sakerna du måste göra och med det sagt är det bra att veta hur du skruvar ihop reglar.

I den här artikeln går vi igenom hur du skruvar ihop reglar och allt du bör tänka på när du gör det.

Två metoder för att skruva ihop reglar

Att skruva ihop två träbitar kallas snickeri, och det finns flera sätt att göra detta på. De flesta av reglarna kan användas för att sammanfoga två delar från ände till ände eller från sida till sida. Vissa kan endast användas från sida till sida.

När det gäller att sammanfoga trä i rät vinkel finns det några metoder som kan användas.

Hur man sammanfogar två träbitar vid 90-graders vinkel med en geringssåg

En geringsvinkel är vad du får när två ändstycken som skärs i vinklar med en geringssåg och monteras ihop, som ofta ses i hörnen på fotoramar och i de övre hörnen på vissa dörröppningar.

Geringsregeln är mer attraktiv i utseende jämfört med en enkel skarvfog eftersom ändkornet på båda träbitarna inte syns som i en skarvfog.

Å andra sidan är dem inte är särskilt starka eftersom de inte har några sammankopplade element och ofta förlitar sig på trälim för att hålla ihop dem.

Vad du kommer att behöva

Steg-för-steg-process

Steg 1: Bestäm din geringsvinkel genom att mäta hela vinkelförändringen och dela den sedan med två. Vid en 90-graders förändring blir detta exakt 45 grader.

Steg 2: Mät efter dina startpunkter genom att hålla reda på vilken sida som kommer att vara utanför och vilken som kommer att vara inuti och gör dina mätningar därefter.

Steg 3: Rikta upp sågen i rätt vinkel och rada upp träet och placera det upp och ner när det är möjligt. När du skär träet i en bildramstil, placera den plana stilen på skärytan.

Steg 4: Kläm fast träet på plats, starta sedan sågen och sänk den på träet, tryck inte mycket och låt sågen göra jobbet. När du är klar, lyft sågen och vänta tills den slutar röra sig. Om du använder en handsåg, använd geringssågen för att göra en exakt skärning.

Steg 5: För att sammanfoga träbitarna, applicera lim på vinklarna och sätt ihop dem. använd klämmor för att hålla bitarna på plats. När du har limmat, använd spikar eller skruvar för att fästa fogen ytterligare.

Alternativt kan du borra plugghål och använda pluggar för att lägga till stöd och göra fogen starkare. Borra hålet, täck den i trälim och fäst bitarna. Håll bitarna fastklämda under en dag så att limet sitter fast ordentligt.

Tips och tricks

Det viktigaste att tänka på för geringsfogar är att skära mycket exakta vinklar så att det blir god kontakt mellan de två träbitarna. Om det behövs kan du använda en fil efter kapning för att få ytorna att passa bättre.

Eftersom limmet kommer att appliceras på det porösa ändkornet på båda delarna kommer du troligtvis att behöva använda mer trälim än vad som används vid limning på sidorna.

Steg-för-steg-process

Steg 1: Mät ut de längder du vill att ditt trä ska vara och markera sedan en rak linje över virket där du ska kapa det med en kvadrat.

Steg 2: Skär träbitarna vid de linjer du markerade i steg 1.

Steg 3: Fäst det första trästycket vid sidan av en bänk med klämmor, så att den övre ytan spolas med resten av bänken.

Steg 4: Applicera lim på toppen av det fastspända träet och placera sedan det andra trästycket direkt över det första stycket och rikta in kanterna. Kläm fast skarven för att säkra den på plats och haka i några spikar eller lägg till skruvar för extra styrka.

Steg 5: Bekräfta att fogen är fyrkantig och låt den torka. Om du sätter spikar eller skruvar i fogen, kontrollera att den är fyrkantig innan du använder dem.

Steg 6: Valfritt kan du infoga ett fyrkantigt eller triangulärt träblock på insidan av fogen som stärker regeln och förhindrar rörelse.

Tips och tricks

Du kan använda försänkning eller spackel för att förhindra att skruvarna eller spikarna lossnar med tiden.
För exakta skarvfogar, använd en huggsåg som är utformad för att göra precisa fyrkantiga skär. Det är svårt att få exakta vinklar med en handsåg eller en cirkelsåg.

En platt skruv

Använd en försänkt bit eller en försänkare för att lägga till en avfasad urtagning i träytan som skruvhuvudet passar in i. Detta ger ditt projekt ett professionellt utseende.

Skruvar används för att sammanfoga två träbitar och detta är en grundläggande del av träarbete eller snickeri. Att utföra den här uppgiften ger ett professionellt slutresultat.

Det är viktigt att välja rätt storlek på skruven när du har att göra med två olika träbitar. Om det är för långt kommer det genom träytan på det andra stycket, vilket förstör finishen.

Å andra sidan, om den är för kort, kommer det inte att vara tillräckligt starkt.

När du beräknar skruvens rätt längd måste du mäta djupet på träets toppstycke och lägga till halvdjupet på det nedre trästycket. Det betyder att skruven går igenom det övre trästycket och bara halvvägs genom den nedre delen.

Hur man sammanfogar två träbitar med skruvar

Steg 1
Använd en penna för att göra ett kors i mittpunkten där du vill skruva ihop och fixera de två träbitarna ihop.

Steg 2
Borren bör ha samma storlek som skruven. Den borde inte vara större, annars kommer inte skruven att hålla i träet ordentligt.

Nästa steg är att borra genom det övre stycket och börja vid den punkt du har gjort med din penna.

Använd en mindre borr för att ta skruven och gör sedan ett smalt pilothål i botten. Det är inte lämpligt att borra för långt ner, bara borra tillräckligt långt för att starta skruven så att den får grepp.

Steg 3
Om du planerar att använda försänkta skruvar med format huvud eller topp som går ner i träytan, är det viktigt att montera din borr med en försänkt bit för att ge dig utrymme att sänka huvudet när skruven fixeras.

 

Sammanfattning

Om du bygger en tillfällig struktur eller något som kommer att döljas från vanlig syn, kan du använda en rätvinklig regel.

Men om du vill ha något som i många fall kommer att vara estetiskt tilltalande och ser mer professionellt ut, bör du välja en geringssåg. Även om det kommer att kräva mer tid och ansträngning eftersom du måste skära båda träbitarna i 45 graders vinkel, är det också värt det i de flesta fall.

Du kan köra en skruv med eller utan att borra ett pilothål först. Det beror mycket på vilken typ av skruv du använder och projektet du tar dig an. Det är inget fel med att borra ett pilothål varje gång men om du inte är säker.

För grov konstruktion kan du vanligtvis bara skruva fast skruvarna på plats utan att borra ett hål.

Men för finare träbearbetningsprojekt riskerar du att klyva träet utan att först borra hål, särskilt nära slutet av en bräda.

Borra ett pilothål för att förhindra att träet klyvs när du skruvar.

Genom att borra ett pilothål kan skruvarnas gängor skäras in i hålets väggar snarare än att tvinga träfibrerna isär. Detta skapar en starkare anslutning. Plus, ett pilothål hjälper att skruva skruven rakt.

För att borra ett pilothål, välj en borrkrona som har samma diameter eller något mindre än skruven som du ska använda. Använd din borr för att borra i träet ungefär lika djupt som längden på din skruv. Tryck borrkronans sida mot fingret så att den inte flyttar sig och tryck långsamt på avtryckaren för att komma igång. Du behöver inte trycka mycket vikt i borren, bara låta borren göra sitt jobb. Var försiktig så att du inte spränger igenom den andra sidan!

Ta del av kampanjpriser på utvalda produkter hos Proffsmagasinet. Erbjudanden i kampanjen gäller fram till den 8 december!
Ta del av kampanjpriser på utvalda produkter hos Proffsmagasinet. Erbjudanden i kampanjen gäller fram till den 8 december!