Stora möjligheter med Olika Stålhallar för Alla Behov

Industribyggnader, ibland kallade industrihallar är ett brett begrepp som omfattar alla typer av byggnader som främst används av tillverkande företag och en mängd olika organisationer. Stålhallarna anpassas utifrån syfte och behov. Planerar du att bygga en stålhall för din verksamhet? Då är det först och främst viktigt att känna till vilka typer av stålhallar som det finns, men också vilken typ av stålhall som passar dig bäst. Utöver det måste du naturligtvis hitta en erfaren och duktig byggare som är expert på byggen av stålhallar.

Några av de vanligaste typerna av stålhallar inkluderar:

 • industrihallar
 • Lagerhallar
 • Bilhallar
 • Ridhus/stall
 • kontorsbyggnader
 • Idrottshallar
 • Lantbruksbyggnader

.. och många fler

Fördelen med dessa typer av hallar är att de är relativt snabba att bygga, funktionella, och samtidigt prisvärda att bygga.

Vi tar en närmare titt på så kallade industrihallar, eller för att använda en bredare term, stålhallar, dess olika utformningar, och de många möjligheterna till anpassning som dessa konstruktioner erbjuder.

Många olika stålhallar för alla olika behov

Som du ser i listan ovan finns det många olika typer av stålhallar att välja mellan utifrån dina behov. Konstruktionsmetoderna är generellt ganska lika men både design, utformning, och i viss mån materialval kan variera, dels beroende på kundens önskemål, men även syftet med stålhallen. Olika användningsområden kommer att ha olika utformningar och materialval som är mer eller mindre lämpliga.

Inte bara kontor och kommersiella byggnader utan även industrihallar och produktionshallar varierar efter individuella behov. Till exempel behöver ett industribageri en helt annan byggnad som är anpassad efter verksamheten än ett tryckeri eller en bilsäljare som behöver en bilhall.

Optimala arbetsprocesser är endast möjliga om industrihallen har utformats optimalt för att möta de individuella kraven. Maximal mängd dagsljus, optimal isolering och ett bra rumsklimat bidrar alla till att göra en stålhall miljövänlig och effektiv.

Industri- och produktionshallar

Industri-och produktionshallar är otroligt mångsidiga och erbjuder praktiska lösningar för en mängd olika industrianläggningar.

Solid struktur och permanent teknisk erfarenhet från en erfaren byggare gör hallarna idealiska och mångsidiga för industriellt bruk.

Denna typ av stålhall kan oftast användas som tillverkningsanläggning för alla typer av produktion.

Produktionshallar kan även användas som en kombination av lager och produktionsanläggningar. Dessa två områden kan enkelt separeras med skiljeväggar. Om du ändrar användning, kapacitet eller produkter i hallarna är det enkelt att ändra konstruktion och utrustning i din hall.

I all design och konstruktion av industrianläggningar bör kunden arbeta nära med byggaren för att stålhallen ska kunna anpassas till den individuella kundens önskemål och behov. Det är viktigt att byggaren garanterar säkerheten för alla typer av varor, från de som söker de mest krävande förhållandena, såsom känslighet för fukt, temperaturskillnader eller brandfarliga föremål.

Lantbruksbyggnader

Fördelen med stålkonstruktioner har uppmärksammats vid konstruktion av lantbruksbyggnader som gårdar, hallar för hö eller för jordbruksmaskiner.

Här är det vanligt att börja med fundament och sedan prefabricera konstruktionen på platsen, vilket bidrar till snabbheten i byggandet av sådana lantbruksbyggnader. Här finns det ofta stora möjligheter gällande anläggningen av stålhallarna med möjligheten att kombinera andra material, såsom trä, betong och glas.

De är också anpassningsbara: de kan isoleras, eller utökas, du kan lägga till nya dörrar och andra egenskaper.

Lagerhallar/billhallar, mm.

Stålhallar är ovärdeliga för lagerhallar, bilhallar, och andra typer av behov där man behöver en större hall.

Att skydda värdet och livslängden på konstruktioner som byggs är viktigt och i detta är det viktigaste inslaget i byggprocessen strukturen. Lätta stålkonstruktioner är en otrolig fördel när det kommer till byggnadstid, kostnad, effektivitet, och anpassning, vilket har bidragit till att göra dem otroligt populära för många olika verksamheter och syften.

Högkvalitativ och robust stål används i produktionsprocessen, som ger motstånd under lång tid till stålhallarna.  I hela metallkonstruktionen använder man höghållfast stål.

Stålkonstruktioner anses allmänt vara det mest kostnadseffektiva och tidseffektiva sättet att designa lagerhallar, vilket gör dem till det föredragna alternativet för många tillverknings- och civila strukturer. Stålhallar har normalt lägre kostnad än konventionella betongbyggnader.

Den prefabricerade konstruktionen av stålet är mer miljömässigt hållbart, så det kan återanvändas i andra syften, vilket minskar byggavfallet avsevärt. Dessa kan också motstå extrema vädermiljöer och kan framgångsrikt motstå eld och rost.

Fördelar med stålhallar

 • Detaljerad lösning utifrån ekonomi, maximal funktionalitet och syfte
 • Stålkonstruktionsvariabilitet enligt kundens krav
 • Individuellt spann med fri layout
 • Effektivt utnyttjande av innerutrymmet i hallen
 • Möjlighet till invändiga placeringar för lokaler eller kontor
 • Ett brett urval av vägg- och taksystem
 • Snabb leverans och installation
 • Lång livslängd och enkelt underhåll

Design av stålhallar

Vägg- och takpaneler: En lätt ram används ofta i lager av stålkonstruktioner. Materialet är lättare i vikt och har brandförebyggande, värmeisolerande och värmebevarande egenskaper, men det klarar även tyngre belastningar. Dessutom är den enkel att bygga och kan enkelt ersätta befintliga vägg- och takpaneler, samt en mängd olika förbrukningsmaterial.

Brett internt aktivitetsrum: Stålstommarna har, till skillnad från konventionella strukturer, ett stort internt utrymme. Som ett resultat skulle stålhallens takhöjd och pelaravstånd vara mycket större än vanliga byggnader, vilket skulle ge stålkonstbyggnader mer utrymme och större takhöjd.

Byggtiden är kort och det är enkelt att nedmontera: Den klassiska lagerbyggnaden är inte bara tekniskt komplex utan också extremt svår att bygga. Eftersom planeringen, tillverkningen och installationen av nuvarande lagerbyggnader av stålstomme kombineras kan byggtiden halveras eftersom den går snabbt att demontera och återanvända, vilket minskar byggkostnaderna.

Stålstrukturen

Vid design och uppförande av en industrihall är det alltid nödvändigt att fokusera särskilt på strukturens maximala funktionalitet. Stålhallar möjliggör ett stort spännvid och kan i väldigt hög utsträckning anpassas efter kundens behov när det kommer till storlek och utformning. Industrihallar är för det mesta uppvärmda (respektive försedda med isolerande paneler) så att innertemperaturen varierar mellan 18 och 20°C.

Belysning och ventilation

Naturlig dagsljusbelysning blir allt viktigare i produktionshallarna, men hur viktigt det är beror naturligtvis på syfte och användningsområde.

Fönster, öppningar, transparenta paneler, takfönster och andra element kan utformas med hänsyn till hallens specifika syfte för att säkerställa en idealisk belysning av hela utrymmet.

Vid anläggningar med våt eller fuktig miljö är det nödvändigt att inkludera åtgärder mot vattenkondensering på väggar, golv och tak samt säkerställa tillräcklig luftcirkulation och utbyte.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!