Ta bort Färg från Betong – Så gör du Steg för Steg

Har du fått färg på ditt betonggolv, en betongfärg, din uppfart, eller något annat som du måste ta bort?

Den goda nyheten är att du kan ta bort färg från betong med en rad olika tillvägagångssätt.

Men du bör veta att ta bort färg från betong kan vara en tidskrävande process och kräver lite arbete. Detta är också ett arbete som de flesta kan ta sig an.

Många rekommenderar att direkt gå till kemikalier för att ta bort färgen från cementet.

Men faktum är att av en eller annan anledning kan inte alla använda kemikalier för att ta bort färgen, och då kan det vara bra att ha alternativ. I denna artikel går vi igenom flera olika metoder för hur man tar bort färg från betong.

Så här tar du bort färg från betong med och utan kemikalier.

Färg används ofta för att ändra betongens vanligtvis gråa färg. Vi ser betong målade som en solid bakgrund eller en färgstark väggmålning. Betonguteplatser, källargolv och garagegolv förvandlas med färg.

 

Innan du börjar

När du upptäcker några färgstänk på obehandlad eller förseglad betong är det nödvändigt att ta bort det för att bibehålla ett rent utseende. Men när du har ett område av betong som har målats avsiktligt och du planerar att måla om, bör du bestämma om färgen måste avlägsnas helt.

Ett målat betonggolv kan enkelt målas om utan att behöva ta bort den gamla färgen om du använder samma typ av färg oljebaserad eller vattenbaserad eller använder en grundfärg. Om du planerar att måla om, skrapa bort all sliten eller flagnande färg, slipa lätt, dammsug väl för att ta bort skräp och du är redo att måla ytan igen.

Bästa Betongslipen – 10 Bäst i Test [Lista & Tips]

Förberedelser inför arbete

När man ska ta bort färg från betong är det viktigt att man förbereder sig ordentligt för arbetet. Här följer några punkter som är viktiga att tänka på:

Säkerhet

Färgborttagning från betong kan vara en farlig process om man inte tar rätt säkerhetsåtgärder. Det är viktigt att använda lämplig skyddsutrustning, såsom handskar, skyddsglasögon och andningsskydd. För att undvika att skada sig på verktygen är det också viktigt att använda lämpliga skyddskläder.

Material och verktyg

För att ta bort färg från betong behöver man rätt material och verktyg. Det kan vara en god idé att förbereda en lista över vad som behövs innan man påbörjar arbetet. Några av de saker som kan behövas inkluderar:

 • Slipmaskin (för slipning)
 • Kemiskt rengöringsmedel (för kemisk behandling)
 • Högtryckstvätt (för högtryckstvättning)
 • Skrapa (för att ta bort löst färgskikt)
 • Borste (för att rengöra ytan)
 • Skyddsutrustning (som nämndes tidigare)

Förberedelse av ytan

Innan man påbörjar arbetet med att ta bort färg från betong är det viktigt att förbereda ytan. Detta inkluderar att rengöra ytan grundligt för att ta bort smuts och damm. Om ytan är ojämn kan det vara bra att jämna ut den med hjälp av en betongslipmaskin. Om man har bestämt sig för att använda en kemisk behandling är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar noga, och förbereda ytan på det sätt som rekommenderas.

Metoder för att ta bort färg från betong

När man ska ta bort färg från betong finns det flera olika metoder att välja mellan. Här följer en översikt över de vanligaste metoderna:

Slipning

Slipning är en vanlig metod för att ta bort färg från betong. Det finns två huvudsakliga typer av slipning: torr slipning och våt slipning. Vid torr slipning används en slipmaskin med en dammsugare för att samla upp dammet som uppstår under arbetet. Vid våt slipning används vatten för att minska dammet och för att kyla ner ytan. Slipning är en effektiv metod för att ta bort färg, men den kan vara tidskrävande och det är lätt att man slipar för mycket på vissa ställen.

Kemisk behandling

Kemisk behandling innebär att man använder kemikalier för att lösa upp färgen. Det finns två huvudsakliga typer av kemisk behandling: syrabaserade produkter och lösningsmedelsbaserade produkter. Syrabaserade produkter används för att ta bort färg från betong som är porös, medan lösningsmedelsbaserade produkter används för att ta bort färg från betong som är slät. Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar noga när man använder kemikalier för att ta bort färg.

Högtryckstvätt

Högtryckstvätt är en metod där man använder vatten under högt tryck för att ta bort färg från betongen. Det är en relativt enkel metod att använda och den fungerar bra för att ta bort löst färgskikt och smuts. Dock är det viktigt att man använder rätt typ av högtryckstvätt för att undvika att skada ytan på betongen.

Valet av metod för att ta bort färg från betong beror på flera faktorer, såsom typ av färg, hur tjockt färgskiktet är och hur porös betongen är. Det är viktigt att välja rätt metod för att undvika att skada ytan på betongen.

Hur man tar bort färgstänk från betong

För små stänk, reagera snabbt och torka av färgen med en gammal trasa. Börja vid kanterna och torka mot mitten för att förhindra utsmetning och spridning av färgen.

Blanda en lösning av en matsked diskmedel och en halv liter varmt vatten i en hink. Använd kraftig skrubbborste som doppats i lösningen för att skrubba bort spår av färgen.

Om färgen har torkat något, blötlägg en gammal trasa med färgförtunnare. Lägg den på skvätten och låt den sitta i 30 minuter. Använd en färgskrapa eller stålborste för att ta bort färgen från betongen. Skölj området med vatten.

Ta bort torkat färgstänk

För äldre, torkade färgstänk, börja med att sopa betongen eller använda en dammsugare för att ta bort damm och löst skräp.
Använd en metallfärgskrapa för att ta bort eventuella flagnande eller skalande stänk. Sopa eller dammsuga igen.

Använd en gammal pensel för att sprida vatten eller oljebaserad färgstrykare på stänkarna. Bred ut det tjockt och låt det verka så länge som det står på produktetiketten (detta kan vara 15 minuter till flera timmar).

Använd en metallskrapa, stålborste eller högtryckstvätt för att ta bort färgen. Om du använder en skrapa eller borste, avsluta med att skölja området väl med en slang. Upprepa stegen om det behövs.

När du har tagit bort alla möbler eller tillbehör från betongområdet, använd en metallskrapa eller stålborste för att ta bort eventuell skalning, flis eller lös färg.

Ta bort lös skräp

Sopa området eller använd en dammsugare för att ta bort damm och löst skräp. Om betongytan är lerig eller belagd med smuts, använd en slang eller en högtryckstvätt för att rengöra ytan. Efter våtning måste du låta betongen torka helt (flera timmar) innan du går vidare till nästa steg.

Sätt på skyddsutrustning

För att skydda dig själv, använd handskar och ögonskydd. Medan vissa färgborttagare är mer skonsamma än andra, bär skyddskläder och andningsskyddsmask om du har några problem.

Applicera en färgborttagare

För oljebaserad färg, använd en oljebaserad färgborttagare. För latexakrylfärg, använd en vattenbaserad eller växtbaserad färgborttagare. Om du inte vet vilken typ av färg som användes på betongen, välj den oljebaserade färgborttagaren för bästa resultat.

Följ anvisningarna på färgborttagaren, applicera ett tjockt lager med en gammal pensel. Låt den arbeta under den rekommenderade tiden, vanligtvis i flera timmar. Du bör börja se färgen bubbla bort från betongytan.

Välj först vilken färgborttagare du ska använda. Färgtillverkare kommer ofta att berätta för dig på färgburkens sida vilken typ av färgborttagare du ska använda. Om du inte vet vilken typ av färg det är, eller om du inte har burken med dig, kan du helt enkelt använda en allmän färgborttagare.

Därefter måste färgborttagaren appliceras på betongen. Var noga med att följa tillverkarens instruktioner.

Skrapa bort färgen

Arbeta i sektioner och bära skyddsutrustning, använd en metallskrapa eller stålborste för att ta bort färgen och färgavlägsnaren. Det är bra att ha gamla tidningar eller en hink för att hålla den kladdiga röran.

Skölj betongen

Avsluta med att skölja området med en trädgårdsslang eller högtryckstvätt. Efter det här steget kommer du att kunna avgöra om du behöver upprepa stegen med en annan beläggning av färgstrykare.

Använd en högtryckstvätt

När du försöker ta bort färg från ett betonggolv eller någon annan struktur som är gjord av betong bör du ofta gå till din högtryckstvätt först.

Naturligtvis är du begränsad till applikationer för borttagning av färger som är utanför, eller åtminstone i områden som är ok att bli blöta. För om du aldrig har använt en högtryckstvätt ska du veta att du kommer att bli våt och allt runt området där du tvättar högt kommer att bli blött!

Tyvärr kommer inte alla färgtyper att komma med bara en högtryckstvätt. Till exempel är den lättaste typen av färg att ta bort med en högtryckstvätt latexfärg. Och den svåraste typen av färg att ta bort med en högtryckstvätt är färger av epoxityp.

För att ta bort färg från betong med en högtryckstvätt, ta helt enkelt tag i den med den smalaste spetsen som din högtryckstvätt har. Var dock försiktig eftersom den högtryckstvättstrålen verkligen kan orsaka skada på mjukare material. Så var noga med att behålla kontrollen över högtryckstvättstaven.

Om färgen inte lossnar, försök att jobba med en mycket hård borste.

Val av metod

När man ska välja metod för att ta bort färg från betong är det viktigt att tänka på vilken metod som är bäst för just din situation. Här följer några saker att tänka på när man väljer metod:

Vilken metod passar för vilken situation?

För att välja rätt metod för att ta bort färg från betong är det viktigt att tänka på vilken typ av färg man ska ta bort och hur tjockt färgskiktet är. Om färgen är porös och färgskiktet är tjockt kan en kemisk behandling vara det bästa alternativet. Om färgen är slät och färgskiktet är tunt kan en högtryckstvätt vara det bästa alternativet. Om färgen är tjock och färgskiktet är tunt kan slipning vara det bästa alternativet.

För- och nackdelar med varje metod

Varje metod har sina för- och nackdelar. Slipning är effektivt men kan vara tidskrävande och det är lätt att man slipar för mycket på vissa ställen. Kemisk behandling är effektivt men det kan vara farligt om man inte följer tillverkarens anvisningar noga. Högtryckstvätt är enkelt att använda men det kan vara svårt att ta bort all färg. Det är viktigt att väga för- och nackdelar med varje metod för att välja den som passar bäst för din situation.

När man väljer metod för att ta bort färg från betong är det också viktigt att tänka på vilka resurser man har tillgängliga. Om man har tillgång till en betongslipmaskin kan slipning vara det bästa alternativet, medan om man inte har tillgång till denna utrustning kan en kemisk behandling vara det bästa alternativet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att noggrant överväga vilken metod som är bäst för att ta bort färg från betong. Det är också viktigt att följa tillverkarens anvisningar noggrant för att undvika skador på ytan på betongen.

Genomförande av arbetet

När man har valt en metod för att ta bort färg från betong är det viktigt att följa rätt steg för att uppnå bästa resultat. Här följer en steg-för-steg-guide för att ta bort färg från betong:

Steg-för-steg-guide för vald metod

 1. Förbered ytan genom att rengöra den noggrant och ta bort eventuellt löst färgskikt.
 2. Förbered material och verktyg som behövs för den valda metoden, t.ex. slipmaskin, kemiskt rengöringsmedel eller högtryckstvätt.
 3. Applicera den valda metoden för att ta bort färgen, enligt tillverkarens anvisningar.
 4. Upprepa stegen vid behov, t.ex. om färgen inte har försvunnit helt.
 5. När all färg har tagits bort, rengör ytan noggrant för att ta bort eventuella rester av rengöringsmedel eller annat material.
 6. Låt ytan torka helt innan du fortsätter till nästa steg.

Tips och tricks för att uppnå bästa resultat

För att uppnå bästa resultat när man tar bort färg från betong är det viktigt att följa några enkla tips och tricks:

 1. Arbeta i små områden åt gången för att undvika att missa något område.
 2. Var försiktig så att du inte skadar ytan på betongen.
 3. Testa alltid rengöringsmedel eller andra kemikalier på en liten yta först för att se hur betongen reagerar.
 4. Använd skyddsutrustning för att skydda dig själv under arbetet.
 5. Låt ytan torka helt innan du applicerar ytbehandling eller färg på betongen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa rätt steg och använda rätt verktyg och material för att uppnå bästa resultat när man tar bort färg från betong. Genom att följa tips och tricks kan man också undvika att skada ytan på betongen och skydda sig själv under arbetet.

Golvslipmaskin

Om högtryckstvättmetoden för att ta bort färg från betong inte fungerar, eller om färgen är placerad någonstans där du inte kan bli våt, kommer det att vara din nästa bästa insats att använda en golvslipmaskin.

Att använda en golvslipare med ett diamantslipskiva kan vara en annan effektiv metod för att ta bort färg från betong. Men du måste verkligen vara försiktig med att använda en av dessa, för under processen att ta bort färgen kommer slipmaskinen nästan alltid att lämna märken på betongen. Så den här metoden borde egentligen bara användas om du planerar att dölja dessa märken på något sätt.

Du kan alltid försöka använda ett mjukare stålborsthjul på slipmaskinen och se om det tar bort färgen från betongen utan att lämna märken efter sig. Var noga med att prova det i ett oviktigt område först.

Ej giftiga rengöringsmedel

Det finns giftfria sojabaserade gelrengöringsmedel som kan hjälpa till att lyfta färgen från cementen. Eftersom de är giftfria är de mycket lättare för miljön än många av de traditionella kemiska färgborttagarna som finns.

För att använda denna typ av rengöringsmedel vill du läsa igenom instruktionerna först. Men generellt sprids gelen ut på färgenoch får stelna under en bestämd tid. När du har låtit färgborttagaren göra sitt jobb kan du torka bort den och med lite tur kommer färgen också direkt.

Den andra fördelen med dessa typer av rengöringsmedel är att de är en gel och kan omfattas av det specifika området som har färg. Medan flytande rengöringsmedel kommer att hamna överallt och i slutändan tvinga dig att använda mer produkt än du behöver.

Efterbehandling

När man har tagit bort färg från betong är det viktigt att genomföra efterbehandling för att återställa betongens egenskaper och skydda den mot framtida skador. Här följer några saker att tänka på när man genomför efterbehandling av betongen:

Rengöring av ytan

Efter att färgen har tagits bort är det viktigt att rengöra ytan noggrant för att ta bort eventuella rester av rengöringsmedel eller annat material. Använd en borste och vatten för att rengöra ytan och se till att allt smuts och damm har tagits bort.

Återställning av betongens egenskaper

Efter att ytan har rengjorts kan det vara nödvändigt att återställa betongens egenskaper, särskilt om ytan har blivit ojämn på grund av slipning eller annan behandling. Använd en betongslipmaskin för att jämna ut ytan och se till att den är plan och jämn.

Applicering av ytbehandling

För att skydda betongen mot framtida skador och ge den en snygg finish kan det vara nödvändigt att applicera en ytbehandling. Det finns olika typer av ytbehandlingar att välja mellan, såsom betongfärg, epoxi eller polyuretan. Vilken typ av ytbehandling man väljer beror på vilket syfte betongen ska användas till och vilken typ av finish man vill ha.

När man applicerar ytbehandling är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar noggrant för att uppnå bästa resultat. Applicera ytbehandlingen jämnt och se till att ytan är helt torr innan du använder betongen igen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att genomföra efterbehandling efter att färgen har tagits bort från betongen för att återställa dess egenskaper och skydda den mot framtida skador. Genom att rengöra ytan noggrant, återställa betongens egenskaper och applicera rätt typ av ytbehandling kan man uppnå bästa resultat och förlänga betongens livslängd.

Slutgiltiga tankar

Att ta bort färg från betong kan vara ett krävande jobb. Men det är definitivt genomförbart med någon av metoderna vi diskuterade ovan.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!