Välj ett Nytt Tak för Ditt Hus – Så Väljer du Rätt Tak

Om du väljer ett nytt tak för ditt, vare sig du ska lägga om taket eller bygga ett helt nytt hus är estetik viktigt. Men när det kommer till tak är det även flera andra faktorer som spelar in, bland annat materialets kostnad, vikt och installationskrav.

Oavsett om du bygger från grunden eller väljer ett nytt tak för ditt befintliga hem, är ett brett utbud av material lätt tillgängligt och värt att överväga. Dessa inkluderar takpapp, trä, metall, tegelpannor, och många fler. Stil är en viktig faktor, men det är inte den enda faktorn.

I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta för att välja det bästa taket för ditt hus.

Så väljer du rätt tak


Ett antal överväganden kommer att påverka kostnaden för ett nytt tak. Materialets pris är utgångspunkten, men andra faktorer måste också beaktas. Det ena är skicket för det befintliga taket om du bygger om ett hus och lägger om taket.  Om gamla material måste avlägsnas och om den bärande strukturen behöver repareras kommer det att kosta.

Takets form är en annan bidragande faktor. Ett gaveltak med få eller inga avbrott på sin yta, såsom skorstenar, ventilationsrör eller liknande innebär ett enklare takjobb. Ett hus med flera skorstenar, korsande taklinjer, delar, takfönster eller andra element kommer att öka kostnaden för att lägga ett nytt tak.

Om du bygger om kommer det befintliga taket i ditt hus att avgöra ditt val av takmaterial. Skulle du överväga andra alternativ vill du inte bara överväga kostnaden utan färgen, strukturen, vikten och hållbarheten för dina alternativ, liksom vad som traditionellt har använts på hus som ditt.

Takmaterial

Alla takmaterial kan inte användas på varje tak. Ett plant tak eller ett med låg lutning kan kräva en annan yta än en med en brantare lutning. Material som skiffer och tegel är mycket tunga, så strukturen i många hem är otillräcklig för att bära lasten. Tänk på följande alternativ och rådgör sedan med din byggare för att få råd för vad som kan vara bäst för just ditt tak samt en offert för jobbet.

Takpapp

Detta är det mest använda av alla takmaterial, förmodligen för att det är det billigaste och inte kräver enorm skicklighet att installera. Den är gjord av ett glasfiber som har impregnerats med asfalt och sedan fått en yta av sandliknande granulat. Två grundkonfigurationer säljs: standard med enkel tjocklek och tjockare laminerade produkter. Standardtypen kostar ungefär hälften så mycket, men laminerad takpapp har ett tilltalande texturerat utseende och varar ungefär hälften så länge (vanligtvis 25 år eller mer, jämfört med 15 år plus). Priserna börjar på cirka 500kr per kvadrat, men beroende på vilken typ som väljs och installationen kan det kosta betydligt mer än det.

Trä

Trä var det främsta valet i århundraden, och det är fortfarande ett bra alternativ, men i vissa områden förbjuder brandkoder och byggregler dess användning. Trätak har en förväntad livslängd på 25 år (som takpapp) men kostar i genomsnitt dubbelt så mycket.

Metall

Metalltak är inte bara för ladugårdar eller stugor. Dgens metalltak ger ett snyggt och modernt utseende på ditt tak samtidigt som det är hållbart.

Aluminium, stål, koppar, koppar och asfalt och bly är alla hållbara-och dyra-takytor. Bly och kopparvarianter installeras vanligtvis med en överlappande teknik där man använder mindra plattor, men andra tillverkas med sömmade tak som består av vertikala längder av metall som förenas med lödning. Dessa tak är ofta betydligt dyrare än takpapp och många andra alternativ.

Tegelpannor

Takpannor, eller tegelpannorär ett populärt val för tak i Sverige. De är relativt dyra, men också mycket hållbara och tenderar att vara mycket tunga.

Skiffer

Skiffer är bland de mest hållbara av alla takmaterial. Inte alla skiffer är desamma. Skiffer har en mycket lång hållbarhet men skiffer är dyrt och kostar normalt mer än både metal- och tegeltak.

Skifferplattans vikt kan innebära att ytterligare konstruktion är nödvändig när materialet appliceras på tak. Takskivor i till exempel metall  är mycket lättare, vilket gör det enklare att installera.

Koppar

Ett naturligt metalltakmaterial som koppar kommer att utveckla patina över tiden och utveckla en unik ytfinish. Koppartak finns i en mängd olika stilar. Dessa tak är dessutom helt återvinningsbara.

Stål

Ståltak finns i en oändlig mängd olika varianter. Det finns numera till och med ståltak som är gjort för att se ut som trä. Stål är hållbart och kommer att skydda ditt hem i många år.

Installationsanvisningar

Oavsett vad du väljer för takyta kommer du antagligen att behöva förbereda taket först. Till exempel behöver du använda remsor på områden där olika material angränsar, till exempel skärningspunkten mellan murad skorsten och taket eller där sidan ligger mot fönsterkarmarna, och så vidare. Bra förarbete arbete är avgörande för att hålla en takstruktur vattentät, eftersom den troligaste platsen för läckage är där olika material och “sömmar” möts.

Oavsett val av takmaterial, bör taget vara regelbundet och parallellt med takkanterna. Från den ena delen till den andra bör lederna vara förskjutna för att förhindra läckage. Akta dig för en entreprenör som förlitar sig på tjära för fogar. Förutom på vissa tak där ett membran används är tjära en lat lösning som inte bör användas för en ny takyta.

För de flesta takläggningar rullas ett material som tjärpapper på innan takpapp spikas på plats. Det finns flera olika förarbeten som kan göras på taker beroende på vilket klimat ditt hus står och vem som utför arbetet. Se till att ditt tak får ett bra förarbete som försäkrar att taket kommer att hålla i många år framöver.

Stående söm

På vertikala tak med stående söm täcker en infästningsfläns den intilliggande panelen vilket ger ett rent utseende och garanterar skydd mot väder.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!