4 Saker att göra om du Upptäcker Vattenskador

Att upptäcka vattenskador i huset leder ofta till vissa panikslagna och alarmerande konsekvenser. Från att snabbt flytta dina hushållsapparater och möbler så att de inte skadas till att ringa din hemförsäkring för att se om de kan hjälpa dig. – Det kan bli ganska utmattande. Men oroa dig inte; även om du inte har tid att vänta måste du vara taktisk för att kontrollera ytterligare vattenskador.

Saker att göra om du upptäcker vattenskador

Här har vi listat några steg som kan hjälpa dig att övervinna denna utmaning effektivt:

Att identifiera vattenkällan är det primära steget för att kontrollera vattenskadan. Den berättar om vilken typ av vatten du har att göra med. Det finns tre olika typer av vatten som rinner genom rörledningarna runt ditt hem. Du kan inte hantera dem alla utan vissa säkerhetsåtgärder. Först är rent vatten, som vanligtvis orsakar skador efter kraftigt regn eller ett läckande rör. Du kan enkelt rensa upp sådana skador själv. För det andra är det grå vattnet som sedan är spillvatten från rena toaletter, diskmaskiner och tvätt.

Det kan vara utmanande att städa upp den här typen av vatten på grund av dess inneslutning. Men det är möjligt med lite professionell säkerhetsutrustning och grundlig borttagning av smutsen. Det tredje är det svarta vattnet, som du kan stöta på på grund av avloppsvatten och annan smutsig inneslutning. Den innehåller skadliga bakterier. Därför bör du kontakta en Water Damage Advisor för att hjälpa dig att utföra reparationer professionellt för allt detta arbete. De är avgörande för att hjälpa till i nödsituationer och snabbt återställa skador orsakade av oförutsedda katastrofer.

Torka ut det skadade området omedelbart

Att torka ut det skadade området kan vara tidskrävande, men det måste vara noggrant för att inte ha kvar fukt i väggen eller taket. Du måste göra det så snart som möjligt, annars innebär det risk för ytterligare skada. Även om det finns små läckor som du lätt kan torka ut, skulle du behöva några extra apparater som handfläktar och fön för att hjälpa dig. Anta att den påverkade ytan är större i yta. I så fall kan du behöva hyra en avfuktare som kan hjälpa dig att torka ut träet, mattan eller kläderna i närheten av vattenskadan.

Du kan inte lämna fukt i golvet eller väggarna eftersom det finns risk för tillväxt för mögel och svamp, vilket kan orsaka ännu mer skada. Först undan alla möbler från det utrymmet och torka ut platsen noggrant. Titta sedan under golvbrädor och mattor för att se om vattnet har trängt igenom. Efter att du har inspekterat ditt hem helt och hållet, först då skulle det vara helt uttorkat eftersom vatten tenderar att bilda dolda fukt i rummens hörn.

Anta att du tror att du inte kan spara ditt porösa material som mattor eller trägolv. I så fall är det bättre att ta bort den skadade delen så snart som möjligt. Vattnet kan spridas ut ju längre du väntar, och det kan förstöra materialet helt. Så klipp ut dessa bitar och separera dem från resten innan vattnet orsakar mer deformation eller krymper. Även om du tror att du kan rädda en möbel måste du isolera den och torka ut den.

När du har tömt platsen helt kan du se vad som har orsakat problemet och åtgärda det. Men innan du förseglar det helt, se till att desinficera området. Eftersom ibland rent vattenskador inkluderar bakterier, är det bättre att se till att du har tagit bort alla mögel och bakterier. Du kan använda en enkel blekmedelslösning för att hjälpa dig att sterilisera hela området, eller så kan du leta upp några användbara hemgjorda rengöringslösningar. Efter att ha sprayat området med desinfektionsmedlet och torkat av det skadade området, var noga med att lämna nej sporer för mögel.

Kontroll och noggrann inspektion är första steget mot att reparera vattenskadan. Utgå från taken – när de utsätts för skador utgör de störst risk att falla och utlösa olyckor. Takproblemet kan bero på läckage i ett rör och behöver enkelt bytas ut. Det kan vara något så allvarligt som en strukturell skada och kräver att en fackman åtgärdar skadan. Täta ditt tak efter du har blivit av med all överflödig fukt och sett till att vattnet inte kunde sippra igenom längre. Tyvärr, om du har en trästruktur, måste du byta ut hela grejen uppifrån och ned på grund av det ruttnande träet.

Ta ut varje del, rengör under ytan och byt sedan ut den för att behålla rätt strukturellt stöd. Efter att du har inspekterat och bytt ut det skadade materialet på väggar, tak och golv är det nu dags att täcka skadan. Du kan behöva byta ut hela gipsskivan vid vattenskada i gipsskivor, eller om utrymmet som behöver bytas ut är litet kan du bara klippa ut den våtfärgade skadan. Fixa nu din vägg, ge den en touch-up med ett nytt lager matchande färg. Täta sedan det nya materialet och se till bättre rördragning för att minska framtida vattenskador.

Vattenskador är vanliga – ibland är de gradvisa. Du kan se dem sakta hända, till exempel läckage i tak eller badrum. Men ibland är de ostoppbara, som regnvatten som fyller upp din källare eller storm som får ditt tak att droppa. I sådana situationer är det bättre att vara förberedd och säker. Ta snabba och beslutsamma åtgärder, spara så mycket du kan men först och främst och se till din säkerhet. Ibland kan till synes små vattenskador leda till att taket kollapsar, och därför måste du vara vaksam.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!