Bästa VVS Underhållstips alla Husägare Borde Veta

VVS är en förkortning av orden värme, ventilation, och sanitet. Till skillnad från vad många tror inkluderar inte VVS enbart rör. Det inkluderar även ventilationssystem och annan sanitet. Lite bredare kan man säga att VVS inkluderar allt som har att göra med vattenförsörjning, avlopp, och inomhusklimat. Även saker som brandsprinklers räknas in som VVS.

En fungerande VVS-enhet gör en nöjd husägare. De flesta husägare letar efter sätt att spara pengar på hemreparationer. En av dina största utgifter kan komma i form av reparationer av ditt värme- och kylsystem.

Det finns enkla VVS-underhållstips som kan förlänga livslängden på ditt system. Att lära sig hur man gör sitt eget förebyggande underhåll kan maximera effektiviteten och undvika större problem med din VVS längre fram.

För att hålla ditt system i gott skick, fortsätt att läsa för användbara tips om hur du korrekt underhåller ditt VVS-system. Vi börjar med att titta på luftvärmepumpar och går sedan igenom rör.

1. Byt ut filter

Byt ut dina filter var 90:e dag för bättre effektivitet. Om du använder din enhet mer än normalt eller om din enhet är äldre, kan ditt filter behöva bytas oftare.

Ett bra sätt att bedöma om ditt filter behöver bytas ut är om det är täckt av damm och luften inte längre kan flöda fritt.

Nöj dig inte med billiga filter. Detta är ett område som kan kosta dig längre fram. Luftfilter har kommit långt och det finns nya och förbättrade produkter på marknaden.

Luftfilter är lätta att byta genom att dra ut det gamla filtret och sedan skjuta in det nya.

2. Kontrollera din enhets skick

Det är viktigt att hålla din enhet fri från hinder när vi talar om en luftvärmepump. Om du har träd eller buskar nära din utomhusenhet, inkluderar regelbundet VVS-underhåll att skära ner buskar och grenar som står i vägen.

3. Rengör avloppet för kondens

Ditt VVS-system har en slang och system för kondens. Om den här ledningen blir igensatt kan det göra att ditt system fryser och inte fungerar korrekt.

Rengöring av slangen är en annan snabb lösning. Lossa helt enkelt slangen och häll en kopp blekmedel eller vinäger för att rensa ut sediment, alger och mögel som kan byggas upp.

Bästa Avloppsrensaren – 6 Bäst i Test [Lista & Tips]

4. Kontrollera luftkanalerna under VVS-underhåll

Detta är en enkel underhållsprocedur. Med enheten igång, gå genom huset för att säkerställa att luft strömmar genom ventilerna.

Om du inte känner att luften kommer igenom, se till att ventilerna är helt öppna och inte blockeras.

Du bör också undvika att stänga för många ventiler. Ju fler ventiler du stänger desto hårdare måste enheten arbeta.

5. Använd inte kemiska avloppsrengörare

Det kan vara frestande att använda en kemisk avloppsrengörare när ett av dina handfat eller ditt badkar dränerar vatten långsamt.

Det finns två anledningar till att det inte är en bra idé att göra detta. För det första är de flesta av dessa kemiska avloppsrengörare inte effektiva och för det andra är de farliga för ditt VVS system och farliga för dig. De kan vara extremt frätande för organiska material och många metaller och kan bränna genom kläder och hud. Att rensa avlopp manuellt är nästan alltid bättre än att använda ett kemiskt rengöringsmedel.

6. Sänk ditt vattentryck

Om inte ditt vattentryck redan är väldigt  lågt kan du förmodligen sänka ditt vattentryck och inte märka någon skillnad. Varför bry sig om att göra detta? Eftersom det lättar på stressen på ditt VVS-system. Ju högre tryck du har, desto mer stress sätter vatten på dina rör för att arbeta hårdare. Ju lägre trycket är, desto mindre stressade är de.

7. Ta hand om ett problem så fort du märker det

Om du märker en liten läcka, ignorera den inte. VVS-problem tenderar att vara mycket lättare att hantera när de är små och precis har uppstått. Men de kan lätt bli stora om de inte åtgärdas omedelbart. Alla föremål som vattenvärmare, rör, apparater eller armaturer som läcker bör kontrolleras av en fackman. Skjut inte upp att ta itu med ett problem bara för att det verkar obetydligt. Det blir det snart inte.

8. Vad ska du göra om något svämmar över eller går sönder?

Stäng av vattnet. Vet du var dina avstängningsventiler finns? De är ibland gömda på baksidan av skåp eller till och med utanför nära din vattenmätare. Känn till var de är och hur du stänger av dem så att du kan undvika att det blir en översvämning.

9. Inspektera ditt VVS system regelbundet

Även om du kanske vill låta en professionell komma ut ibland för att titta på ditt system, kan du förmodligen leta efter, hitta och inspektera små problem på egen hand, även innanför dina egna väggar; baserat på missfärgning och mögel. Leta efter fuktfläckar, dropp, kondens och missfärgning – allt detta kan tyda på en liten läcka.

10. Behöver du en VVS-kontroll?

När årstiderna förändras ändras också behoven i ditt VVS-system.

Om det har gått ett tag sedan du underhöll ditt VVS system bör du kontakta en undehållskontroll föra att identifiera eventuella problem och skador i tid. Det finns gott om Rörmokare Uppsala såväl som i hela landet.

Varför är VVS-underhåll viktigt?

Ett VVS-system är som en bil – det behöver rätt underhåll för att fungera korrekt och förlänga dess livslängd. Ett väl fungerande VVS-system är ett som kommer att hålla ditt hem bekvämt eller svalt i flera år framöver. Men förutsättningen för denna livslängd är korrekt och regelbundet underhåll, vilket är viktigt.

Det finns flera fördelar med att hålla ditt VVS-system i toppskick:

1. Underhåll kan sänka elräkningar

Att minska elräkningarna är en av de främsta anledningarna till att hushållen väl bör underhålla sina VVS-enheter. En VVS-enhet som fungerar effektivt, plus ett hem som är korrekt isolerat, kommer att resultera i mindre pengar som spenderas på el-, värme- och kylkostnader. VVS-underhåll är också viktigt för att förhindra behovet av större reparationer eller kompletta byten.

2. Säkerställ frisk luft med underhåll

En adekvat reparerad luftvärmepump kommer inte bara att hålla ett hem mysigt eller fräscht, utan det kommer att begränsa problem med luftkvaliteten. Renare filter och spolar är lika med bättre andning för ett helt hushåll. Underhållna VVS-enheter är en magnet för smuts, mögel, bakterier och många andra patogener, som alla orsakar eller förvärrar andningsproblem för dem som bor i hemmet.

3. Öka ditt VVS systems livslängd

Ju bättre du underhåller din VVS-enhet, desto längre kommer enheten att fungera. Med tanke på de astronomiska belopp som människor spenderar på att installera VVS-enheter, är det vettigt att vilja behålla den enheten i toppform i många år.

4. Förbättra effektiviteten med VVS-underhåll

Det är uppenbart att ett mer effektivt VVS-system kommer att kosta mindre att driva. Smutsiga eller ej underhållna enheter kräver tjugo procent mer energi för att generera samma kyl- eller värmenivå som en perfekt underhållen AC-enhet.

5. Färre nödreparationer

Tyvärr är det ett faktum att VVS-enheter kommer att kräva akuta reparationer då och då. Välskötta enheter är mindre benägna att gå sönder under månader av ihållande användning, nämligen sommarmånaderna från juni till september och de kallare vintermånaderna från december till mars.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!