Olika Typerna av Rökdetektorer som alla Husägare bör Känna till

Rökdetektorer är elektriska eller batteridrivna system installerade i hemmen. De varnar husägare när rök (en viktig indikator på brand) upptäcks genom ett larm, vilket förbättrar chanserna att fly och kontrollera ett brandutbrott.

Rökdetektorer ger extra säkerhet och brandförebyggande då man kanske inte alltid är inomhus eller nära platsen för händelsen. Som ett resultat är de viktiga och livräddande.

Rökvarnare eller detektorer avger ljud och visuella signaler i händelse av rökdetektion. Denna signal kan höras eller ses från rökdetektorn eller en ansluten komponent som förstärker ljudet.

Särskilt har rökdetektorer blivit en av de mest omfattande installationerna i hemmen för att rädda liv och egendom vid ett brandutbrott. Av denna speciella anledning har de blivit ett måste i varje hem.

Säkerhet i hemmen är nu en viktig aspekt av i dag.

Dessutom har många hem blivit tekniskt benägna, vilket medfört behovet av ett system för att varna husägare om nödsituationer, särskilt rök, brand och andra relaterade händelser.

Att ha en pålitlig rökdetektor som husägare är avgörande. I den här artikeln kommer vi att diskutera de viktigaste funktionerna när du väljer en rökdetektor och de olika typer av rökdetektorer du bör känna till eller till och med välja mellan när du ska köpa en brandvarnare/rökdetektor.

Funktioner att tänka på när du köper en rökdetektor

Sedan rökdetektorerna uppfanns har tillverkare designat olika brandvarnare för att tjäna olika syften och funktioner; de är gjorda för olika miljöer och platser.

Det är viktigt att du hittar rätt typ för ditt hem när du bestämmer dig för att installera en.

Se också till att du förstår funktionerna hos den.

Följande är faktorer att ta hänsyn till i en rökdetektor.

Platsvarning

I nödsituationer kommer ett system som ger den exakta platsen för det inträffade larmet att i hög grad kontrollera och ge tillräckligt med tid för att deeskalera nödsituation.

Garantiperiod

När du köper en rökdetektor bör produkten ge en långtidsgaranti. De flesta rökdetektorer håller mellan 10 och 14 år och ger en långvarig service som bara kräver underhåll.

Installationssvårigheter

Rökdetektorer drivs av batteri och el. De batteridrivna är enkla att installera och underhålla.

Insektsskydd

En bra rökdetektor bör ha skydd från insekter. Vissa brandvarnare har nu ett glas- eller plastlock som hindrar insekter från att slå av larmet.

Batteriets livslängd

Batteridrivna brandvarnare bör ha långvariga batterier för att undvika att ha ett dött larm under nödsituationer.

Inaktiveringsknapp

Enheten måste ha en avaktiveringsknapp för att tystas när problemet eller branden är släckt.

Interconnectivity

En bra rökdetektor bör möjliggöra flera anslutningar, så att hem utan fast kabel kan ansluta till trådlösa nätverk eller enheter . Med tillgången på nuvarande teknik måste ett larmsystem kopplas samman.

Röstmeddelande

I byggnader med flera rökdetektorer skulle det vara en extra fördel om detektorerna kommer med röstaviseringsalternativ för att ge specifik information under nödsituationer.

Vägindikator

I fall av stora rökiga incidenter, bör larmsystemet ha en lampa som skulle lysa upp vägen för dig och dina familjemedlemmar så att de enkelt kan navigera ut ur byggnaden. Den här funktionen kommer att förbättra din överlevnadsgrad avsevärt och minska risken att förlora din egendom.

Typer av rökdetektorer

Det finns i princip två huvudtyper av rökdetektorer: joniseringsrökdetektorer och fotoelektriska rökdetektorer.

Det finns dock ytterligare en typ utformad för att förbättra effektiviteten och funktionaliteten hos rökdetektorer i byggnader.

Låt oss ta en närmare titt på var och en.

1. Joniseringsrökdetektorer

Dessa typer är kända för sin snabba reaktion vid upptäckt av små partiklar och flammande eld. De känner effektivt av små rökfraktioner, vilket ger dem en svarshastighet på cirka 15 till 25 sekunder.

Rökdetektorn för jonisering har elektriskt laddade plattor som innehåller radioaktiva material som hjälper till att minska mängden ström som flyter inuti plattorna.

Denna situation uppstår när strömflödet i plattorna joniserar luften. När ångor kommer in i plattcirkeln joniserar den strömmen, vilket utlöser rök- eller brandnödsituationer.

Denna typ av rökdetektor är dock benägen att utsättas för falsklarm när den placeras på en plats där det finns konstant rök. existerar. Därför är det bäst att inte placera dem i köket och badrummet.

2. Fotoelektriska rökdetektorer

De är den typ av rökdetektorsystem som använder minskningen eller ökningen av ljus för att känna av hotet från rök inom ett område.

Den höga ljuskänsligheten som är förknippad med denna typ av system gör det effektivt att upptäcka eld som flammar upp från sjudande källor. Till exempel kan eld starta från ett trillande ljus på en soffa.

Den fotoelektriska rökdetektorn fungerar genom att känna av minskningen av ljusstrålar i ett visst område genom att analysera det. Om den upptäcker ljuset som ett hot, går larmen omedelbart för att varna husägare.

Husägare använder oftast denna typ av rökdetektor för att upptäcka långvariga ångor på ytan innan de bryter ut som en fullblåsning.

3. Dubbla rökdetektorer

Den dubbla rökdetektorn är den tredje typen av rökdetektor som introduceras för att skydda hem bättre mot rök- eller brandutbrott. Det är helt enkelt ett system som tillåter installation av både joniserings- och fotoelektriska rökdetektorer.

I det dubbla systemet måste du installera en avancerad komponent på samma plats. Det kommer sedan att varna husägare om nödsituationer relaterade till de olika signalerna som är hot mot brandutbrott.

Systemet är tillgängligt på marknaden med samma kompakta enhet.

Du kan driva dubbla rökdetektorer med el eller batteri. Dessutom kan du använda dem i närheten där en mängd olika material förvaras. Anledningen till detta är att dubbla system har elektriskt laddade plattor som kan detektera joniserad luft och kommer med nödvändig utrustning för att upptäcka pyrande brandkällor.

Jämförelse mellan joniseringsrökdetektorer och fotoelektriska rökdetektorer

När du överväger vilken typ av system du ska använda för brandvarnare i ditt hem måste du förstå den stora jämförelsen mellan båda systemen.

Rökjoniseringssystemet är mer känsligt för rök som orsakas av en flammande brand; det vill säga det är mer aktivt i områden där du förvarar brandfarliga material i huset. Däremot reagerar den fotoelektriska brandvarnaren snabbt på rök som orsakas av glödning; detta beror på att massor av ångor samlas inom en sluten plats innan lågor dyker upp.

Den fotoelektriska rökdetektorn känner av röken genom att analysera nivån på ljusstrålarna. När blixt-LCD-skärmen avleds och träffar detektorplattan utlöser den larmet på grund av det svaga ljuset i detektorns kammare. Medan joniseringsrökdetektorn utlöser larmet när joniserad luft skapar en elektrisk laddning inom monitorns två plattor.

Kostnad för installation en Brandvarnare

Kostnaden för att installera var och en av de olika typerna av rökdetektorer varierar.

Installation av en joniseringsrökdetektor kommer att kosta mellan 1000 och 2000kr och den fotoelektriska rökdetektorn ungefär detsamma.

Den dubbla rökdetektorinstallationen kan kosta dig mellan 1500 och 2500kr. Samtidigt finns det vanliga, basala brandvarnare som bara kostar några hundralappar.

Dessa kostnader kan variera, beroende på den arbetskraft som krävs för installationsprocessen.

När det gäller underhåll är de batteridrivna rökdetektorerna lättare att upprätthålla. De kräver inte en anslutning till hushållets elnät som deras eldrivna motsvarighet.

Vilken är den bästa rökdetektorn att installera?

Som diskuterats tidigare har varje typ av rökdetektor sina funktioner. För noggrann säkerhet mot brandutbrott i ditt hem, installera en blandning av den fotoelektriska rökdetektorn och joniserande brandvarnare, känd som den dubbla rökdetektorn.

Som en varning, installera inte joniseringsröksystem i köket eller badrummet eftersom dessa platser är i konstant rök eller ånga. Den fotoelektriska brandvarnaren är mer lämpad för dessa platser.

När du letar efter rätt brandvarnare, överväg området och arten av hushållsmaterialen där du tänker installera detektorn.

Sammanfattningsvis

Rökdetektorer är system som analyserar ljusstrålarna och lågorna i ett hushåll genom elektriskt laddade plattor och joniserat strömflöde. De utlöser sedan automatiskt larm för att varna husägaren.

Att ha en säker och bekväm miljö bör vara varje husägares prioritet. Och ett av sätten att uppnå det är med en bra rökdetektor.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!