En Guide till Stålhallar – Allt du Bör Veta inför ditt Projekt

Stålhallar har blivit otroligt populära på senare år på grund av de många fördelar som de erbjuder. Stålhallar är betydligt billigare att bygga jämfört med en klassisk byggnad, och dessutom går det mycket snabbare. Stålhallar ger en otrolig mångsidighet och kan användas för en mängd olika syften. Enligt Stålhallgsruppen inkluderar de vanligaste syftena följande;

 • Idrottshallar
 • Padelhall
 • Lagerhall
 • Industrihallar
 • Carport
 • Maskinhall
 • Ridhall
 • Mycket mer

Stålhallar inkluderar sportarenor, arenor, simbassänger, teatrar, och är mycket mångsidiga.

Stålhallar varierar i storlek från relativt små byggnader, som gymnastiksalar, till större byggnader som stadier som kan rymma tiotusentalspersoner. Varje design och utformning kommer med sina egna utmaningar, möjligheter och effektiva strukturella lösningar.

Till skillnad från andra typer av mer generiska byggnader tenderar stålhallar att vara ganska specialiserade och arkitektoniskt drivna med särskild tonvikt på kvalitet, funktion, flexibilitet och utseende.

Den här artikeln tar upp byggrelaterade frågor i samband med bygge av stålhallar och särskilt deras strukturella former och krav. Flera typer av fritidsbyggnader delar många egenskaper med andra byggnader, såsom enplanshus, utbildningsbyggnader m.m.

Hållbarhet

Stålkonstruktionens egenskaper är väl anpassade för fritidsanläggningar och används rutinmässigt för att optimera designen. Detta beror främst på att det erbjuder en kostnadseffektiv lösning för skräddarsydda, arkitektoniskt drivna lösningar som stadier, såväl som kostnadseffektiva generiska konstruktioner som sporthallar.

Dessutom är stål ett mångsidigt och hållbart material som är tilltalande  i både stor och liten skala. Det erbjuder flexibilitet som kan vara mycket viktigt för projekt som är begränsade av plats- eller ytesrestriktioner. De är också praktiska för arenor som vill bygga ut eller minska sin totala kapacitet i framtiden. Alla sportarenor använder stålkonstruktion som en del av den funktionella och arkitektoniska lösningen.

Lätthet och snabbhet att bygga

Byggandet av nya fritidsanläggningar och upprustningen av äldre lokaler tenderar att vara relativt storskaliga projekt, som kräver stora investeringar i förväg. Projektets tidsskalor är vanligtvis ganska långa inklusive planerings-, design- och byggskeden. I detta sammanhang är en tidig avkastning på investeringen särskilt viktig för fritidsföretag, lokala myndigheter och idrottsorganisationer och därför är bygghastigheten avgörande.

Med många sporter som har en “stängd” del av säsongen eller året, eller viktiga årliga evenemang är bygghastigheten ofta avgörande. Den hastighet med vilken primära stålramar kan konstrueras vilket möjliggör tidigt påbörjad installation av tjänster, har en viktig effekt på den totala kostnaden för projektet.

Exempel på hur du kan minimera byggtiden:

 • Layouten och komponenterna kan utformas så att parallell snarare än sekventiell installation kan ske
 • Se till att schemakonflikter inte uppstår mellan olika delar under byggnation och inredning
 • Stora komponenter som takstolar kan monteras på marken innan de lyfts på plats med kram.

Förmåga att spänna över långa avstånd

Stålhallar behöver vanligtvis stora pelarfria utrymmen för planer, banor, simbassänger etc. och för att ge fri utsikt för åskådare på arenor och för att ge en öppen yta för andra företag som använder sig av stålhallar i sin verksamhet.

Stål erbjuder den bästa och mest kostnadseffektiva metoden för att uppfylla dessa krav, till exempel genom fackverksarrangemang eller stålbalkar. I detta sammanhang är en av de viktigaste egenskaperna hos de flesta stålhallar ett stort tak eller ett strukturellt system. Alla moderna stadioner använder någon form av långspännande stålkonstruktion och många arkitektoniskt drivna lösningar är möjliga endast med stål.

Utseende

Förutom att stållhallar är en ekonomiskt och strukturellt fördelaktig lösning möjliggör även stålhallar designers att leverera estetiskt tilltalande byggnader, och om så önskas, ett modernt utseende. Den erbjuder ett utmärkt förhållande mellan styrka och vikt. Tack vare dessa krävs mindre stålmaterial jämfört med andra material och konstruktioner.

Flexibilitet och anpassningsförmåga

En av de främsta fördelarna med stål i stålhallar är dess förmåga att sträcka sig över långa sträckor utan behov av mellanliggande stöd. Detta gör att stora fria utrymmen kan skapas, som är nödvändiga för simhallar, gymnastiksalar, samt inomhus- och utomhusarenor. Det kan även skapas utrymmen under takkonstruktionen som kan användas för andra aktiviteter.

Fritidsbyggnader är ofta skräddarsydda och ovanliga strukturer som kräver flexibel och anpassningsbar användning av stål för att möta vissa utmanande krav.

I detta sammanhang är en av de viktigaste fördelarna med stålkonstruktion att det är lätt att designa anslutningar och delar så att de kan demonteras och återmonteras igen, så att en struktur kan brytas ner i mindre element för transport och återuppföras i en annan plats.

Underhåll

När det kommer till storskaliga stålhaller är användningen av högkvalitativa skyddssystem med lång livslängd viktig för kunderna för att minska de långsiktiga underhållskostnaderna. För detta ändamål innebär garantierna från stålleverantörer tillsammans med användbara underhållsråd att stål är det idealiska valet av material.

Applicering av stål på utsatta platser och korrosiva miljöer (till exempel simbassänger) kräver noggrant val av korrosionsskyddssystem för att minska det långsiktiga underhållet.

Kostnadseffektiv design

Stålets höga hållfasthet-till-viktförhållande är en betydande fördel vid konstruktion av stålhallar eftersom det kan resultera i material- och kostnadsbesparingar. Dessutom kan en lättare överbyggnad resultera i låga fundamentkostnader, vilket kan vara en särskild fördel när markförhållandena är dåliga. Även inom de olika stållösningarna som finns är det värt att ägna sig åt en värdeteknisk övning innan konstruktionen slutförs, med hänsyn till installation, underhåll och efterföljande demontering. Exemplet visar hur en kombination av takstolar och cellulära balkar används för att ge en ekonomisk lösning i ett universitetsidrottscenter.

Hållbarhet

Stål är ett hållbart material genom att det är multicykliskt. Stålkonstruktionen är anpassningsbar, återanvändbar och erbjuder en lösning utan avfall. Stålhallar består ofta av skräddarsydda konstruktioner med betydande kostnader. Besparingar, både när det gäller materialresurser och kostnader, uppnås genom lätta konstruktionsstållösningar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!