Så här Fixar du ett Knarrande Golv [Tips & Råd]

Alla hemmafixare och händiga husägare kan tysta alla knarrande golv som förekommer under undergolvet en av dessa enkla tekniker.

Ett knarrande golv är störande och kan vara väldigt frustrerande. Den goda nyheten är att du relativt enkelt kan åtgärda detta.

De knarrande delarna på ditt golv utvecklas med tiden när trägolvet torkar ut och krymper eller spänns, vilket i slutändan lyfter sig bort från stöden. Detta orsakar till slut tillräckligt med rörelse i detta nya gap mellan undergolv och balk – antingen undergolvet sjunker, dess brädor gnuggar varandra i sömmarna eller träet gnuggar mot en spik – för att skapa det irriterande ljudet.

Börja med att ta långsamma, medvetna steg över hela golvet tills du kan identifiera källan till knarrandet. (Du letar efter det område av undergolvet som rör sig när du hör ljudet, ofta runt ett bjälklag eller i undergolvssömmarna.) Fortsätt sedan med en av nedan lösningar här för att fixa nästan alla gnisslande ljud.

Glapp mellan undergolvet och balkarna

Till och med ett litet mellanrum mellan undergolvet och balkarna kan vara tillräckligt för att orsaka stor irritation. Lyckligtvis kan dessa lätt tätas med bygglim eller liknande isolering.

Steg 1

Låt någon gå över de knarrande delarna medan du övervakar golvbrädorna. När du väl hör knarrlingarna, leta efter en lucka i det ungefärliga området och markera fläcken med penna eller gör någon annan typ av markering.

Steg 2

Sätt på en andningsmask och öppna, om möjligt, källarfönster för att lufta ut rummet medan du arbetar. Även om bygglim är mycket användbart kan det också vara mycket skadligt vid inandning i slutna utrymmen. Ladda sedan en patron med bygglim i en caulk för att börja reparera undergolvet.

Steg 3

Snarare än att föra limet längs bjälkens kant i en linja, koncentrera dig på att tvinga det djupt in i springan. För att göra det, placera limrörets spets mot springan och tryck långsamt avtryckaren på fogpistolen för att skjuta limmet från patronen in i springar Du vill röra dig tillräckligt långsamt så att röret fyller gapet helt och börjar bula ut längs bjälkarna. När denna börjar bildas, fortsätt att röra dig längs springan för att fylla nästa avsnitt tills du har täckt längden.

Steg 4

Upprepa denna limförstärkningsmetod på båda sidor om balkarna för att säkerställa att glappet är helt fyllt. När du håller på med det bör du också inspektera närliggande bjälkar för att se till att hela området har förstärkts.

Steg 5

Återigen, gå inte över golvet ovanför limmet i minst en dag. Bygglimmet tar 24 timmar att härda helt; efter det borde det vara stabilt, torkat, och redo.

Skjut in inlägg

När glappen är mindre än ½ tum djupa kan det passa att använda inlägg – tunna träkilar som finns i olika längder mellan bjälkarna och golvbrädorna för att stoppa rörelsen och och gnisslandet.

Steg 1

När du har lokaliserat knarrandet markerar du platsen med din penna eller lite maskeringstejp för att inte tappa bort dig medan du tar fram dina kilar.

Steg 2

Sprid trälim längs en plan sida av kilarna och skjut dem på plats med limsidan uppåt. Var noga med att inte tvinga den, annars kan du oavsiktligt öka klyftan och förvärra problemet. Om det inte är riktigt tätt kan du behöva mer än en kil för att trycka in det.

Steg 3

Låt kilarna torka under golvbrädan ostörda i 24 timmar.

Vanliga frågor

Varför knakar laminatgolvet?

Laminatgolv kan knaka av flera olika anledningar, här är några vanliga orsaker:

 1. Förändringar i luftfuktigheten: Laminatgolv är känsligt för förändringar i luftfuktigheten, och om det är för torrt eller för fuktigt kan det leda till att golvet krymper eller sväller, vilket kan orsaka knakande ljud.
 2. Belastning på golvet: Om golvet belastas med tunga föremål eller möbler kan det leda till knakande ljud.
 3. Dålig installation: Om golvet inte är installerat korrekt kan det leda till att det skapar spänningar i golvet, vilket kan orsaka knakande ljud.
 4. Åldrande: Med tiden kan golvet bli mindre flexibelt och det kan orsaka knakande ljud.
 5. Skador: Om golvet har skador såsom sprickor eller missfärgningar kan det leda till att det knakar.

Det är viktigt att hålla ett jämnt luftfuktighetsnivå i rummet för att minska risken för knakande ljud. Om problemet är relaterat till belastning, skador eller åldrande kan det vara lämpligt att byta ut golvet. Om det är relaterat till dålig installation eller förändringar i luftfuktighet, kan det vara lämpligt att kontakta en professionell för att undersöka och lösa problemet.

Varför knarrar mitt golv?

Det finns flera orsaker till varför ett golv kan knarra, här är några vanliga:

 1. Förändringar i luftfuktigheten: Golvet kan svälla eller krympa beroende på luftfuktigheten i rummet, vilket kan skapa spänningar i golvet som kan leda till knarrande ljud.
 2. Belastning på golvet: Tunga föremål eller möbler som står på golvet kan skapa spänningar som leder till knarrande ljud.
 3. Dålig installation: Om golvet inte är installerat korrekt kan det leda till att det skapar spänningar i golvet, vilket kan orsaka knarrande ljud.
 4. Åldrande: Med tiden kan golvet bli mindre flexibelt och det kan orsaka knarrande ljud.
 5. Skador: Om golvet har skador såsom sprickor eller missfärgningar kan det leda till att det knarrar.
 6. Rör och ventilationssystem: ibland kan knarrande ljud komma från rör eller ventilationssystem som ligger under golvet, det kan vara svårt att hitta varifrån det kommer ifrån.

Det är viktigt att hålla ett jämnt luftfuktighetsnivå i rummet för att minska risken för knarrande ljud. Om problemet är relaterat till belastning, skador eller åldrande kan det vara lämpligt att byta ut golvet. Om det är relaterat till dålig installation eller förändringar i luftfuktighet, kan det vara lämpligt att kontakta en professionell för att undersöka och lösa problemet.

Hur vet man om det är fukt i golvet?

Det finns flera sätt att avgöra om det finns fukt i ett golv:

 1. Visuell inspektion: Kontrollera om det finns tecken på fuktskador, såsom mögel, fuktfläckar eller röta.
 2. Fuktmätare: Använd en fuktmätare för att mäta fuktnivån i golvet. Det finns olika typer av fuktmätare, inklusive elektroniska och mekaniska, och de kan mäta fuktnivån i trä, betong eller annat material.
 3. Luftfuktighet: Mät luftfuktigheten i rummet för att avgöra om det finns fukt i golvet. En fuktig luft kan indikera att det finns fukt i golvet.
 4. Vattentäthetsprov: Det går att göra ett vattentäthetsprov för att se om det finns läckage eller fukt i golvet. Detta kan innebära att man fyller på vatten på golvet och kontrollerar om det tränger in eller inte.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas fuktproblem som inte syns visuellt eller kan mätas med en fuktmätare, såsom underjordisk fukt eller fukt som tränger in från ovan. Därför kan det vara lämpligt att konsultera en professionell för att utföra en mer ingående undersökning av golvet och identifiera eventuella fuktproblem. Det är viktigt att hitta och åtgärda fuktproblem i ett tidigt skede för att förhindra skador på byggnaden och dess inneboende.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!