Guide till Sprinklersystem – Brandsprinklersystem

Sprinklersystem eller brandsprinklersystem är aktiva brandskyddsmetoder som består av ett vattenförsörjningssystem som ger tillräckligt med tryck och flödeshastighet till ett vattendistributionsrörsystem där brandsprinkler är anslutna. Tidigare användes sprinkelsystem endast i fabriker och stora kommersiella byggnader. Men idag kan du nu installera sprinklersystem i dina hem till ett kostnadseffektivt pris. Faktum är att de används flitigt över hela världen.

Dessa kan rädda liv i händelse av en brand. Ett välskött sprinklersystem, tillsammans med andra aktiva och passiva brandskyddsåtgärder, kan hjälpa till att dämpa rök och lågor, samt minska brandspridningen och minska skadorna. Detta ger människor tid att lämna byggnaden eller sitt hem på ett säkert sätt medan räddningstjänsten anländer.

Om du funderar på att installera ett sprinklersystem i ditt hem men du vill veta mer om det först, är du på rätt plats. Idag ger vi dig en guide till sprinklersystem.

Vanliga typer av sprinklersystem

Om du funderar på att investera i ett brandskyddssystem är brandsprinklers verkligen ett utmärkt val för de flesta byggnader och hem. De har kommit långt och idag kan du hitta många typer av sprinklersystem beroende på var du ska installera dem. Här är de vanligaste typerna av sprinklersystem:

Blöta rör Sprinklersystem

Denna typ av sprinklersystem innehåller rör som är fyllda med vatten och sprinklerhuvuden. Om en brand startar kommer värmen att göra att kärnan i sprinklerhuvudet brister och släpper ut vatten. Sprinklerhuvudena kommer inte att aktiveras på en gång eftersom var och en av dem är oberoende. Deras aktivering beror på om de utsätts för värme.

Fördelen med denna typ av sprinklersystem är att det kan bidra till att minska skadorna avsevärt vid falsklarm. Det beror på att endast ett sprinklerhuvud kommer att aktiveras. På grund av detta är våtrörssprinklersystemet det vanligaste sprinklersystemet på marknaden.

Torra rörsprinklersystem

För platser som upplever kallt klimat är sprinklersystem med våta rör inte det bästa valet eftersom dessa kan riskera att frysa och bli ineffektiva. Det som passar dessa platser bäst är ett torrrörssprinklersystem. Denna typ av sprinklersystem är fyllt med luft till skillnad från vatten i rörsystemet. Dessa är utformade för att släppa ut vatten till rören endast när sprinklerhuvudena är aktiverade. De är mer komplexa jämfört med våtrörssprinklers och dyrare att installera.

Dessutom, eftersom vatten inte tillförs röret har det en ökad brandresponstid. Om du bor på en plats som har kallt klimat och risken för att frysa är stor, så är ett torrrörssprinklersystem perfekt för dig.

Skumsprinklersystem

Den här typen av sprinklersystem är utformad för att släppa ut vatten och skum för att släcka en brand. Det används vanligtvis i byggnader som hanterar farliga komponenter och brandfarliga vätskor, såsom flygplanshangarer, industrier och arbetsplatser.

Pre-Action sprinklersystem

Denna typ av sprinklersystem är utformad för att dra fördel av flexibiliteten hos våtrörssystem, och såväl som komplexiteten hos torrrörssprinklers. Pre-action sprinklersystem är dock dyra och installeras vanligtvis i kommersiella fastigheter som museer, bibliotek och datacenter där om det sker en oavsiktlig urladdning kan det leda till betydande förluster.

Deluge sprinklersystem

Denna typ av sprinklersystem är designad utan värmeavkännande element som finns i både våta och torra rörsystem. Den här har en gemensam trigger som gör att ventilerna öppnas. När dessa öppnats släpps vattnet ut i rörsystemet och sprutar på alla huvuden på en gång, vilket täcker hela området. Denna typ av sprinklersystem används inte i hemmen utan finns främst i industrier med brandfarliga vätskor.

Vilka sprinklersystem används för hem?

Det finns två huvudtyper av sprinklersystem för bostäder, som är fristående och för flera användningsområden. Båda dessa system är beroende av vattenförsörjningen hemma. Ett fristående system använder dock sin egen rörledning, och det kan också behöva en returflödesanordning. Fristående system använder också flexibla plast- eller kopparrör. Om ditt hem till exempel förlitar sig på en brunn för vatten, kommer en lagringstank och en pump att behövas för att säkerställa att du har tillräckligt med vatten till systemet i händelse av brand.

Storleken på lagringstanken beror på systemets storlek. Det finns också några koder som kräver en minsta tank. Till exempel kräver vissa en stor minsta lagringstank för sprinklersystem i bostäder som rinner av en brunn. Dessutom cirkulerar inte vattnet i fristående system. Med detta är det känsligt för stagnation, beroende på vilken rörledning som används.

Ett multisprinklersystem delar däremot på VVS-rören hemma. Varje gång vatten rinner var som helst hemma, rör sig också sötvatten genom rören. På så sätt kommer icke stillastående vatten att släppas ut i händelse av brand. Dessa installeras vid nybyggnation och är gjorda speciellt för hemmet. Om du funderar på att bygga om ditt hem och bygga ut ett sprinklersystem för flera användningsområden, kan det vara svårt att göra det.

Sprinkleranläggningar i bostäder har också ett flödeslarm som varnar dig när systemet har aktiverats. Den innehåller också en larmklocka installerad utanför huset för att varna dina grannar om du någonsin inte är hemma. Det finns också några system som kan varna den lokala brandkåren vid aktivering.

Sprinklerhuvuden som används i hemmen varierar också beroende på tillverkare, men de flesta är värmeaktiverade. Det finns också några som har en glödlampa full med vätska som expanderar i en jämn hastighet när de utsätts för värme. För större rum kan två sprinklerhuvuden behövas. Dessutom finns sprinklerhuvuden för bostäder i olika design, allt från kommersiellt utseende till eleganta och inredningsvänliga skivor.

Slutsats

Sprinklersystem är verkligen bra att ha hemma eftersom de kan öka ditt hems säkerhet. De flesta tror att de är väldigt dyra, men installationen av ett brandsprinklersystem för hemmet är mycket prisvärt för närvarande. Bortsett från det kan det också minska din försäkringspremie, vilket hjälper dig att spara mer pengar istället. I takt med att sprinklersystem blir vanligare kommer de också att fortsätta att bli mer kostnadseffektiva. Och bli inte förvånad om du en dag kommer att behöva installera ett sprinklersystem i ditt hem.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!