Hur Får man bort en Förstörd Skruv? Bästa Tips & Guide

Även den mest erfarna och professionella hemmafixaren är ibland tvungen att ta bort en och annan skruv. I vissa fall kan skruven vara förstörd eller skadad, och då blir helt plötsligt uppdraget betydligt jobbigare. Faktum är att det kan vara väldigt frustrerande att försöka ta bort en förstörd skruv – men det är möjligt! I denna artikel ska vi titta närmare på de olika tillvägagångssätten du kan använda för att göra detta.

Det kan faktiskt vara ganska enkelt att ta bort en förstörd skruv. Om du inte äger en skruvutdragare – en speciell avsmalnande borr med ett fyrkantigt huvud – är allt du behöver veta en handfull praktiska tips.

Orsaker till att en skruv blir förstörd

Skruvar kan bli förstörda av flera olika anledningar. En vanlig orsak är att de dras för hårt åt, vilket kan leda till att de går av eller att huvudet slits av. Detta kan ske om man använder fel verktyg eller om man inte har tillräckligt med erfarenhet.

En annan vanlig orsak är att skruven har blivit fastkilad eller rostig. Detta kan göra det svårt att få loss skruven, och om man inte hanterar den på rätt sätt kan den bli förstörd.

Vissa typer av skruvar är också mer benägna att bli förstörda än andra. Till exempel är små skruvar med ett litet huvud mer ömtåliga än större skruvar med ett större huvud. Dessa små skruvar kan lätt gå av om de utsätts för för mycket kraft.

Det är viktigt att använda rätt verktyg och teknik när man skruvar i en skruv för att undvika att den blir förstörd. Det är också viktigt att vara försiktig och inte använda för mycket kraft när man drar åt en skruv, särskilt om den är liten eller ömtålig. Genom att vara noggrann och använda rätt teknik kan man undvika att skruvarna blir förstörda och säkerställa att de håller fast på rätt sätt.

Verktyg som behövs för att ta bort en förstörd skruv

När man ska ta bort en förstörd skruv är det viktigt att ha rätt verktyg tillgängliga. Här är några av de verktyg som kan vara till hjälp:

 1. Skruvmejslar: En skruvmejsel är ett vanligt verktyg som används för att dra åt och ta bort skruvar. Det finns olika typer av skruvmejslar, så det är viktigt att välja en som passar till skruven som ska tas bort. En Phillips-mejsel används till exempel för korsformade skruvar, medan en spårmejsel används för platta skruvar med ett rakt spår.
 2. Skruvutdragare: En skruvutdragare är ett verktyg som används för att ta bort skruvar som sitter fast. Skruvutdragaren fungerar genom att den har en spets som borrar sig ner i skruven och sedan vrider åt motsatt håll för att dra ut den. Det finns olika typer av skruvutdragare, så det är viktigt att välja en som passar till storleken på skruven.
 3. Skruvmejsel med hammareffekt: En skruvmejsel med hammareffekt används för att lossa fastkilade skruvar. Verktyget fungerar genom att man sätter mejseln mot skruven och sedan slår på mejseln med en hammare för att lossa den.
 4. Skruvmejsel med vridmoment: En skruvmejsel med vridmoment används för att kontrollera hur mycket kraft som används när man drar åt eller tar bort en skruv. Detta är särskilt användbart när man arbetar med små eller ömtåliga skruvar, eftersom det minskar risken för att de går av eller att huvudet slits av.
 5. Skruvmejslar med olika storlekar och längder: Det är viktigt att ha skruvmejslar med olika storlekar och längder tillgängliga för att kunna hantera olika typer av skruvar och situationer.

Genom att använda rätt verktyg och tekniker kan man ta bort en förstörd skruv på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att välja verktyg som passar till skruven som ska tas bort, och att vara försiktig så att man inte skadar skruven ytterligare.

1. Använd gummiband

Innan du försöker något annat, prova detta:

 • Sätt ett gummiband över den förstörda skruven.
 • Sätt in skruvmejselns spets ordentligt och skruva sedan loss fästet långsamt.
 • Har du inte tillgång till ett gummiband? Ersätt lite stålull istället eller något av det gröna slipmedlet från en svamps skurande sida.
 • Placera ett brett gummiband mellan skruvmejseln och det utlösta skruvhuvudet, applicera sedan hårt men långsamt kraft när du vrider skruven.

2. Borra en ny plats

Ibland kan borrande av ett litet hål i en avskruvad skruv tillåta din skruvmejsel att nå djupare in och få ett bättre grepp om fästet. Om du ska prova detta tillvägagångssätt, se till att du använder en borr som är avsedd att användas på metall, inte på trä. Och borra inte för långt ner; skruvhuvudet kan lossna!

3. Dra med tång

Inspektera skruvhuvudet noga.

Se om du kan få tag i skruven med en låstång. Om du kan få verktyget att hålla fast i skruven bör du kunna vrida tången tills skruven lossnar och dras bort.

Detta är inte det minst arbetskrävande alternativet, men under rätt omständigheter fungerar det utmärkt.

4. Försök med en skruvmejsel

Du kan använda en platt skruvmejsel som är tillräckligt smal för att passa i skruvhuvudet. Tänk på att det krävs riktiga muskler för att dra av detta. För att underlätta saker är det smart att kombinera denna smarta strategi med gummibandsmetoden som beskrivs i alternativ 1.

5. Förbättra din skruvmejselhandtag med en hammare

Om skruven är gjord av mjuk metall – vilket är den typ som troligtvis blir avskalad i första hand – ta tag i din hammare.

Använd hammaren för att knacka ner skruvmejseln i skruvhuvudet. Ställ in skruvmejseln så fast du kan i skruvhuvudet. Om du gör det kan det ge det extra grepp du behöver för att vrida fästelementet.

6. Skär in med ett oscillerande verktyg

Om det finns ett oscillerande verktyg i din verkstad, till exempel en dremel fäst metallskärningsskivan och skapa en ny, djupare plats i skruvhuvudet . Följ upp med en platt skruvmejsel, tryck fast den ordentligt i fördjupningen och vrid den långsamt.

7. Svetsa en mutter vid skruvhuvudet

Om du har erfarenhet av svetsning och har den nödvändiga utrustningen till hands-och du verkligen vill ta bort den irriterande skruven-här är en sista insats du kan göra. Punktsvetsa en mutter till toppen av skruvhuvudet, vänta tillräckligt länge och ta sedan bort både skruv och mutter med en hylsnyckel.

Med alla dessa tips, nästa gång du tar bort en skruv kan du vara säker på att det inte är hopplöst. Inget av detta fungerar varje gång, men när du väl känner till alla alternativ du har för hur du tar bort en förstörd skruv lär du dig gradvis att känna igen vilka scenarier som kräver vilken typ av lösning.

Det befintliga hålet i skruven fungerar som en guide. När du väl har börjat springa, se till att flytta verktyget fram och tillbaka – du vill inte ha en plats med en böjd botten. Försök också att hålla verktyget så vinkelrätt mot huvudet som möjligt. Om du slipar spåret i en vinkel får du ett annat avskalat skruvhuvud.

Som alltid, låt verktyget göra jobbet: Tryck inte för hårt, annars kommer sliphjulet att hoppa ut ur spåret, annars går den sönder. Och överslipa inte.

Att ta bort en förstörd skruv kan vara en frustrerande uppgift, men med rätt verktyg och teknik kan du göra det på ett effektivt sätt. Genom att använda skruvdragare med omvänd funktion, skruvuttag, borrmaskin, tång och smörjmedel, kan du dra ut eller borra upp skruven ur materialet. Om skruven inte kan återanvändas, se till att ha en ny skruv till hands för att ersätta den.

Det är viktigt att ta försiktighetsåtgärder när du arbetar med verktyg och att följa alla säkerhetsinstruktioner. Om du är osäker på hur du tar bort en förstörd skruv eller om du behöver hjälp, sök råd från en professionell hantverkare eller byggexpert.

Genom att ta bort förstörda skruvar på rätt sätt, kan du undvika skador på ditt arbete eller på verktygen och materialen du arbetar med. Genom att använda rätt teknik och verktyg kan du enkelt ta bort en förstörd skruv och fortsätta med ditt projekt utan onödig försening.

Tekniker för att ta bort en förstörd skruv

När man ska ta bort en förstörd skruv finns det olika tekniker som kan användas beroende på skruvens tillstånd. Här är några av de vanligaste teknikerna för att ta bort en förstörd skruv:

 1. Använd en skruvutdragare: En skruvutdragare är ett verktyg som är utformat för att ta bort skruvar som sitter fast. Genom att borra en spets i skruven och sedan vrida åt motsatt håll kan man oftast få ut skruven även om den sitter fast.
 2. Borra hål i skruven: Om skruven sitter extremt fast eller om huvudet har slitits av kan man borra ett hål i skruven. Detta gör det möjligt att sätta in en skruvmejsel eller skruvutdragare och sedan dra ut skruven.
 3. Använd en tång: Om skruven har ett huvud som sticker ut kan man försöka använda en tång för att vrida på huvudet och få ut skruven.
 4. Använd värme: Om skruven är rostig eller fastkilad kan man använda värme för att lossa den. Genom att värma upp skruven med en värmepistol eller en gasolbrännare kan man få den att expandera och sedan dra ut den med hjälp av en skruvmejsel eller skruvutdragare.
 5. Använd en hammareffekt: Om skruven är fastkilad kan man använda en skruvmejsel med hammareffekt. Genom att slå på mejseln med en hammare kan man lösa upp skruven och sedan dra ut den med en skruvmejsel eller skruvutdragare.
 6. Använd en skruvmejsel med vridmoment: Om skruven är ömtålig eller liten kan man använda en skruvmejsel med vridmoment för att kontrollera hur mycket kraft som används när man drar ut den. På så sätt minskar man risken för att skruven går av eller att huvudet slits av.

Genom att välja rätt teknik och verktyg kan man ta bort en förstörd skruv på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att vara försiktig och tålmodig när man tar bort en skruv, särskilt om den är förstörd, för att undvika att skruven skadas ytterligare.

Förebyggande åtgärder

För att undvika att skruvar blir förstörda när man skruvar i dem eller tar bort dem kan man vidta följande förebyggande åtgärder:

 1. Använd rätt verktyg: Använd alltid rätt verktyg för skruven som ska användas eller tas bort. Fel verktyg kan skada skruven eller göra det svårare att arbeta med den.
 2. Använd rätt teknik: Använd rätt teknik när du skruvar i en skruv eller tar bort den. Om du inte har erfarenhet eller är osäker på hur du ska göra, kan det vara en bra idé att be om hjälp eller råd från någon som har mer erfarenhet.
 3. Använd smörjmedel: Använd smörjmedel på skruven innan du skruvar i den eller tar bort den. Smörjmedlet hjälper till att minska friktionen och gör det lättare att arbeta med skruven.
 4. Undvik att överdriva kraften: Använd inte för mycket kraft när du drar åt en skruv eller tar bort den. Detta kan göra att skruven går av eller att huvudet slits av.
 5. Inspektera skruvarna innan användning: Innan du använder en skruv, se till att inspektera den för att se om den är skadad eller har några defekter. Skruvar som är skadade eller defekta kan vara svårare att arbeta med och kan orsaka problem.

Genom att följa dessa förebyggande åtgärder kan man minska risken för att skruvar blir förstörda när man arbetar med dem. Det är viktigt att vara försiktig och tålmodig när man hanterar skruvar, särskilt om de är små eller ömtåliga. Genom att använda rätt verktyg, teknik och smörjmedel kan man se till att skruvarna sitter fast på rätt sätt och är lättare att ta bort när det behövs.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!