Hur man Använder en Vinkelslip [Komplett Guide]

Vineklslipar är mångsidiga verktyg som kan slipa metall och skära kakel, stuckatur, stenar, riva ut murbruk, plus att de kan slipa, polera och slipa. Med andra ord är vinkelslipen ett mångsidigt och praktiskt verktyg som alla bör ha i sin verktygssamling.

I denna artikel tittar vi närmare på hur du använder en vinkelslip i detalj.

Översikt över vinkelslipar

Vinkelslipar är ett bredd använt verktyg och därför hittar du det var som helst där verktyg säljs. Större vinkelslipar finns, men den populära standardstorleken är lämplig storlek för de flesta uppgifter. Du kan köpa väldigt billiga vinkelslipar, men för frekvent användning eller för krävande jobb rekommenderar jag att du investerar lite mer pengar för en vinkelslip med högre kvailitet, kraftfullare motor, och bättre prestanda.

Förmågan att hantera olika hjul och tillbehör är det som gör vinkelslipar så mångsidiga. Din vinkelslip innehåller en spindelbricka och spindelmutter som du installerar i olika konfigurationer för att rymma tjockare eller tunnare hjul eller ta bort helt och hållet när du skruvar fast trådhjul på den gängade spindeln.

Du hittar slipande hjul för en vinkelslip i vilken verktygsaffär som helst. Även om hjulen alla ser lika ut, är de utformade för olika uppgifter.

Förberedelser

Innan du använder en vinkelslip är det viktigt att vidta vissa förberedelser och säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna för olyckor och skador. Här är några tips för att göra din förberedelse så smidig som möjligt:

 1. Ta på dig skyddsutrustning: Innan du börjar använda en vinkelslip måste du se till att du har på dig rätt skyddsutrustning. Detta inkluderar skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och en ansiktsmask. Detta kommer att skydda dig från metallspån, damm och höga ljud som kan orsaka skador.
 2. Sätt på dig rätt kläder: Bär inte lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen. Använd hellre tajta och skyddande kläder för att undvika skador.
 3. Kontrollera vinkelslipen: Kontrollera vinkelslipen för eventuella skador eller sprickor i kroppen, kabeln och strömbrytaren. Se också till att vinkelslipen är korrekt jordad och att kabeln är i gott skick.
 4. Välj rätt klinga: Välj den rätta klingan för uppgiften du ska utföra. Kontrollera klingans storlek, material och hastighet och se till att den passar till arbetsstycket.
 5. Rengör arbetsområdet: Innan du börjar arbeta måste du se till att arbetsområdet är rent och fritt från alla hinder och rörliga föremål som kan störa dig under arbetet.

Genom att följa dessa enkla steg kan du säkerställa att du är säker när du använder en vinkelslip och att din utrustning är i gott skick. Detta gör det också enklare att utföra dina uppgifter effektivt och utan problem.

Användning

När du har förberett dig ordentligt och valt rätt klinga är det dags att använda din vinkelslip. Här är några steg-för-steg instruktioner för att använda din vinkelslip på ett säkert och effektivt sätt:

 1. Justera skyddet: Innan du börjar arbeta måste du justera skyddet på vinkelslipen. Detta skyddar dig från metallspån och damm som kan orsaka skador. Justera skyddet så att det täcker klingan helt och hållet.
 2. Håll verktyget ordentligt: Håll vinkelslipen stadigt med båda händerna. Placera en hand på handtaget och den andra handen på stödhandtaget. Håll verktyget på ett sätt som känns bekvämt för dig och som ger dig maximal kontroll.
 3. Slå på vinkelslipen: Slå på vinkelslipen och vänta tills den når full hastighet. Detta kan ta några sekunder. Var uppmärksam på ljudet som verktyget gör. Om det låter ovanligt, stäng av verktyget och kontrollera att allt är i ordning.
 4. Börja arbeta: Placera klingan på arbetsstycket och börja sakta skära eller slipa. Arbeta försiktigt och se till att du har full kontroll över verktyget hela tiden.
 5. Håll arbetsstycket på plats: Se till att arbetsstycket är ordentligt fastsatt och håll det på plats med den andra handen för att undvika oönskade rörelser och skador.
 6. Stäng av verktyget: Stäng av vinkelslipen när du är klar med uppgiften. Låt klingan stanna helt innan du lägger verktyget på sidan.
 7. Rengör verktyget: Efter användning måste du rengöra vinkelslipen och klingan för att se till att de är i gott skick inför nästa användning. Använd en borste eller en trasa för att ta bort metallspån och damm från verktyget.

Genom att följa dessa steg kan du använda din vinkelslip på ett säkert och effektivt sätt. Se till att du alltid är uppmärksam och försiktig när du använder verktyget och följ de säkerhetsåtgärder som beskrivs i förberedelserna.

Underhåll

För att säkerställa att din vinkelslip fungerar optimalt och för att förhindra olyckor är det viktigt att regelbundet underhålla din utrustning. Här är några steg för att rengöra och underhålla din vinkelslip:

 1. Rengör verktyget: Efter varje användning, använd en borste eller en trasa för att ta bort metallspån och damm från verktyget. Se till att du rengör både kroppen och klingan på verktyget.
 2. Byt ut slitna klingor: Om klingan är sliten eller skadad, byt ut den omedelbart. Fortsatt användning av en sliten eller skadad klinga kan leda till olyckor.
 3. Kontrollera kablarna: Se till att kablarna inte är skadade eller slitna. Om kablarna är skadade, byt ut dem omedelbart.
 4. Smörj verktyget: Lägg till lite smörjmedel på vinkelslipens rörliga delar, inklusive de rörliga delarna i klingan. Detta hjälper till att minska friktionen och förlänger verktygets livslängd.
 5. Förvara verktyget på ett torrt ställe: Förvara din vinkelslip på ett torrt ställe, skyddat från fukt och damm.
 6. Byt ut tillbehör: Byt ut eventuella tillbehör såsom skivor och klingor som inte längre fungerar som de ska eller om de är skadade.

Genom att följa dessa steg för att rengöra och underhålla din vinkelslip regelbundet kommer du att förlänga livslängden på din utrustning och se till att det fungerar optimalt vid varje användning. Det är också viktigt att alltid följa tillverkarens instruktioner för underhåll och reparationer, och att endast använda originaltillbehör och reservdelar.

Säkerhet

När man använder en vinkelslip finns det alltid en viss risk för olyckor och skador om den inte används på rätt sätt. Det är därför viktigt att alltid följa säkerhetsåtgärderna för att skydda dig själv och andra. Här är några viktiga säkerhetsåtgärder att ta hänsyn till när du använder en vinkelslip:

 1. Använd skyddsutrustning: Se till att du har på dig rätt skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och en ansiktsmask. Detta skyddar dig från metallspån, damm och höga ljud som kan orsaka skador.
 2. Placera verktyget på rätt sätt: När du inte använder verktyget, placera det på en plats där det inte kan falla eller orsaka skador.
 3. Stäng av verktyget när det inte används: Stäng av verktyget när du inte använder det, även om det bara är för en kort tid.
 4. Undvik att använda verktyget på fuktiga eller våta platser: Använd inte verktyget på fuktiga eller våta platser, eftersom det kan öka risken för stötar och kortslutning.
 5. Var försiktig när du arbetar med verktyget: Var uppmärksam och försiktig när du arbetar med verktyget. Undvik att arbeta med verktyget när du är trött eller distraherad.
 6. Var uppmärksam på klingan: Var noga med att inte komma i kontakt med klingan. Håll händerna och andra kroppsdelar borta från klingan när den roterar.
 7. Kontrollera verktyget regelbundet: Kontrollera verktyget regelbundet för eventuella skador eller sprickor i kroppen, kabeln och strömbrytaren. Se också till att vinkelslipen är korrekt jordad och att kabeln är i gott skick.

Genom att följa dessa säkerhetsåtgärder kan du minimera risken för olyckor och skador när du använder en vinkelslip. Var alltid uppmärksam och försiktig när du använder verktyget och följ tillverkarens instruktioner för säker användning.

Metallrengöring med en vinkelslip

Använd en stålborste för rengöring

Rengör rost, cement och smuts från trädgårdsredskap med en trådkopp. Säkra arbetet med klämmor. Se till att borsten snurrar bort från, inte in i kanten. Annars kan borsten fastna på kanten och slå tillbaka på dig.

Borttagning av färg

Ta bort färg med ett trådhjul. Var noga med att arbeta bort från, inte in i, vassa kanter. Trådhjul passar i sprickor och trånga områden.

Trådkoppborste

Trådborstar fungerar utmärkt för stora, plana ytor.

Trådhjul

Trådhjul passar in i trånga utrymmen.

Trådhjul tar snabbt bort rost och fläckad färg. Trådhjul och borstvinkelslipfästen är utformade för olika typer av färgborttaning, rengöring, med mera. Trådhjul fungerar bäst för att ta bort färg eller rost från breda, plana ytor. Trådhjulen passar lättare i sprickor och hörn. Hjul- och borstfästen finns i en mängd olika stilar. Läs förpackningen för att hitta en som fungerar för din applikation. Se också till att matcha trådarna till spindeltrådarna på Vinkelslipen.

Kapa stänger, stänger och bultar med vinkelslip

Montera ett metallskärblad i din vinkelslip. Skjut upp armeringsstångens långa sida och håll den ordentligt. Led avskärningshjulet genom metallen så att vikten på verktyget kan göra det mesta av arbetet. Låt den korta änden släppa fritt för att undvika att kniven kläms fast.

Slipbultar spola mot betong. Du kan borsta mot betongen, men försök inte skära i den med detta hjul.

Om du är tålmodig kan du skära mest metall med en bågfil. Men för snabba, grova skärningar är det svårt att slå en vinkelslip. Jag har använt en vinkelslip för att skära armeringsjärn, vinkeljärn, rostade bultar och svetsade trådstängsel. Använd ett billigt skärhjul för dessa och andra metallskärningsuppgifter.

Kapa kakel, sten och betong

Markera skärets konturer exakt både på framsidan och baksidan av plattan. Kläm fast plattan på din arbetsbänk och gör konturen ungefär 1/8 tum djup på framsidan med diamantbladet.

Vänd brickan och skär igenom brickan bakifrån. Förläng skärningarna förbi linjerna i hörnen för att göra skarpa, fyrkantiga hörn.

Skårning och skärning av keramik eller stenplattor för att passa runt utlopp och andra hinder är svåra om inte omöjliga. Med en vinkelslip utrustad med ett torrslipat diamanthjul kan du enkelt utföra detta arbete.

Slipa bladen på vinkelslipen

Kläm fast bladet i ett skruvstäd eller på din arbetsbänk med handklämmor. Rikta vinkelslipen och justera bladskyddet så att det leder bort gnistor från ansiktet och kroppen. Rikta in slipskivan med vinkeln på bladet. Starta vinkelslipen och flytta sliphjulet stadigt över bladet medan du trycker lätt.

Slipskiva/slipblad

Vinkelslipen är utrustad med ett sliphjul och är ett utmärkt verktyg för att återställa kanter på grovt och verktyg som hackar, slipning av yxor, luckor och gräsklipparblad. Om du behöver en skarpare kant än den som vinkelslipen lämnar, följ upp med en fil. Rikta vinkelslipen så att hjulet snurrar från bladets kropp mot kanten.

Slutligen, med vinkelslipen avstängd, vila slipskivan mot bladet och justera vinkeln på kvarnen så att den passar bladets fas. Det här är den position du vill behålla när du slipar kanten. Slå på vinkelslipen och låt den komma igång innan du flyttar den in i bladet.

Slå vinkelslipen över arbetet i handtagets riktning istället för att slipa fram och tillbaka. Lyft sedan av den och upprepa, koncentrera dig på att hålla vinkelslipen i en jämn vinkel under hela slaget.

Det är lätt att överhetta ett metallblad med en vinkelslip. Överhettad metall blir blåsvart eller halmfärgad och förblir inte skarp länge. För att undvika överhettning, använd endast lätt tryck och håll kvarnen i rörelse. Håll också en hink med vatten och svamp eller trasa till hands och skölja metallen ofta för att hålla den sval.

Skär bort gammal murbruk

Slipa och skär bort gammal, lös murbruk med en vinkelslip och diamantspetshjul. Gör två eller tre 1/2-in. djupa passeringar för att helt rensa fogen.

Slipning slår en mejsel och en hammare för att ta bort gammal murbruk. Det skulle vara värt att köpa en vinkelslip bara för att ta bort murbruk om du har mycket att ta bort. Tjockare diamantspetshjul tar bort gammal murbruk snabbt utan att störa eller skada tegelstenarna. Det är dock dammigt, så bär en dammmask och se till att stänga fönstren när du arbetar utomhus.

Säkerhet med vinkelslip

Till skillnad från borrmotorer som körs med cirka 700 till 1 200 varv / min, roterar vinkelslipar med en hastighet på 10 000 till 11 000 varv / min. De är snabba nog för att vara extremt effektiva men också farliga om du inte använder dem på ett säkert sätt.

Följ dessa försiktighetsåtgärder för säker vinkelslipanvändning:

 • Använd ansiktsskydd och handskar.
 • Koppla bort vinkelslipen när du byter blad.
 • Fäst handtaget och håll fast grepp med båda händerna.
 • Använd skyddet om möjligt.
 • Kör nya hjul i en minut innan du använder dem för att se till att bladet/hjulet inte är defekt.
 • Orientera arbetet så att skräp riktas nedåt.
 • Håll åskådare borta. Alla i närheten bör bära skyddsglasögon.
 • Orientera arbetet så att hjulet snurrar bort från, inte in i, vassa kanter. Hjul, särskilt trådhjul, kan fastna på en kant och slunga arbetsstycket eller få kvarnen att slå tillbaka
 • Håll gnistor borta från lättantändliga material.
 • Kläm fast eller säkra arbetsstycket på något sätt.
 • Förvara vinkelslipar utom räckhåll för barn

Tillbehör:

 • Sopskyffel
 • Förlängningssladd
 • Kvarn
 • Hörselskydd
 • Skyddsglasögon

Olika sorters Blad

 • Stopphjul med diamant
 • Sliphjul
 • Torrskuren diamanthjul
 • Metallavskärningshjul
 • Trådkoppborste
 • trådhjul

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!