Hur du Skapar Förnybar Energi Hemma

Letar du efter ett annat sätt att minska kostnaderna på räkningar? Förnybar energi är ett bra alternativ, och det blir gradvis en stor sak.

Det är ett bra sätt att tillverka din el, spara mer och spendera mindre.

Att bygga upp en förnybar energikälla i ditt hem innebär att du tillför ett värde till miljön. Det minskar risken att leva i en förorenad värld.

Det finns fyra primära källor till förnybar energi som är lämpliga för hem. De inkluderar sol, vind, underjordisk temperatur och vatten. Dessa källor bildar sol-, vind-, geotermisk kraft respektive vattenkraft.

Alternativa strömkällor för hemelektricitet

1. Solenergi

Varje stråle som lyser på taket på ditt hus kan omvandlas till energi för din förbrukning utan räkningar. Allt du behöver göra är att få någon form av teknik installerad på ditt hustak.

Det finns två sätt att få elektricitet från solen; du kan få det med hjälp av solpaneler eller bältros. Proffs installerar solpaneler på tak för att samla ström från solen och lagra den i ditt hem. Solbältros är mindre och enklare att installera och kan kosta mer än paneler.

Solenergi är inte bara för el utan också för belysning och uppvärmning av vatten. Det är ett solcellssystem som använder specifika solceller för att omvandla solljus till elektricitet.

Du kan låta en arkitekt designa ditt hem för att dra nytta av solen eller få ett solcellssystem installerat i hemmet i ditt hem. Det finns två installationsmetoder. Antingen ansluter du till ett nätanslutet system eller så installerar du det självständigt.

Anslutning till ett nätanslutet system gör det möjligt att sälja överskottskraft till ditt kraftbolag. Du kommer också att vara berättigad till skatteavdrag. Men du behöver en professionell för installationen.

Bekräfta om din miljö kräver ett speciellt märke eller typ av solpanel. Diskutera med ditt elbolag för att veta vilket alternativ som passar dig. Nätsystem kräver oftast att du installerar en växelriktare, AC/DC-frånkoppling och extra effektmätare.

För ett oberoende system måste du fortfarande ringa en fackman för installation, men metoden är annorlunda. Du får bestämma vilken solpanel som passar ditt behov. Installera en laddningskontroll och anslut sedan reservbatteriet och växelriktaren till batteriet.

Det finns olika sätt att effektivt använda solenergi och de inkluderar:

Installera lysdioder istället

Belysning kostar mest i elräkningar . Använd lysdioder istället för glödlampor eftersom de inte förbrukar för mycket el och inte producerar värme.

Stäng av standby-enheter

Många elektriska hushållsapparater bör separeras från elektriska kretsar genom att stänga av uttagen. De förbrukar så mycket el när de lämnas i standby.

  • Använd högförbrukningsenheter under dagen

Högtryckstvättar, gräsklippare, köksspis, häcksax och tvättmaskiner är exempel på högförbrukningsutrustning. De är bättre att använda under dagen när det finns tillräckligt med solljus för att undvika strömavbrott på natten. Ditt hus kommer att drivas på ström som lagras från dagens solljus på natten.

Använd elektriska vattenpannor

När du använder solenergi kan du konvertera dina varmvattensystem till elpannor. De kan regleras efter önskemål.

2. Vindkraft

Den primära källan till vindenergi är vind. Precis som namnet antyder använder den några små elektriska system för att smyga vind till elektricitet. För bostadsändamål behöver du bara ett småskaligt vindturbin till ditt hem.

Energin är ren, kostnadseffektiv och förnybar. Så om din plats eller region blåser mycket kan du välja den här typen av förnybar energi. Det första är att avgöra om ditt område tillåter vindkraftverk. Skaffa sedan tillräckligt med utrymme och bjud in en professionell att utföra installationen.

Vindkraftverk är inte billiga. Du måste göra en energibesiktning i ditt hem för att vara säker på storleken på turbinen som passar dig. Storleken på turbiner som används i typiska hem varierar från 400 watt till 20 kilowatt. Storleken du behöver beror på hur mycket el du vill generera.

Upprätta en elbudget som hjälper dig att räkna ut storleken du behöver. Minska också din elanvändning i hemmet för att säkerställa att installationen blir kostnadseffektiv.

Vindkraftverk används på flera sätt i hemmet. Du kan gå utanför nätet, kombinera med andra källor eller ansluta till nätet.

Utanför nätet

Att gå utanför nätet rekommenderas mest för landsbygdsområden eftersom fastigheter i städerna och förortsregionerna har zonbestämmelser och krav. Dessutom kommer närvaron av träd och andra byggnader att begränsa vindens konsistens. Om du ska gå off-grid behöver du batterier som kan hjälpa dig att spara ström så att ditt hem inte blir blackout om det inte blåser.

Kombinerat med andra förnybara energikällor

Vindturbiner kan också användas med andra energikällor, oftast sol. Kombinationen av sol- och vindenergi kallas ett hybridsystem. Du kanske inte är så säker på hur mycket vind eller sol som kommer att produceras på en dag. Så det här fungerar bra för att täcka upp för osäkerheten. De två systemen kan också använda reservbatterier för att undvika att ta slut.

  • Grid-ansluten

Denna typ av vindsystem är vanligt i tätorter. Det är den vanligaste typen för bostadshus. Du kan ansluta till ett nät och ha en konstant strömförsörjning, men den täcker inte all ström som behövs i ditt hem.

3. Geotermisk energi

Geotermisk energi är en typ av energi som genereras genom att utnyttja temperaturen under marken. Underjordstemperaturen är mer stabil än jordens yta där vi bor.

Geotermisk energi är förnybar dygnet runt, vilket innebär att den alltid är tillgänglig för användning. Och det bästa är att energi från denna källa inte släpper ut växthusgaser.

Det finns tre sätt att generera geotermisk energi. De inkluderar tekniker för direkt geotermisk energi, geotermiska värmepumpar och geotermiska kraftverk.

Direkt geotermisk energi används mest i ett område som har sina geotermiska reservoarer nära jordens yta. Varmvatten leds direkt för att värma upp bostaden. Sedan överför en värmeväxlare värme från vattnet till husets värmesystem. Det använda vattnet injicerar tillbaka in i reservoaren genom en brunn. Vattnet värms upp och kretsloppet startar.

Geotermiska värmepumpar är den vanligaste typen av geotermisk energiteknik som används för bostäder. En bergvärmepump är nedgrävd för att hjälpa oss stjäla lite värme från marken. Värmepumparna är lämpliga i områden där temperaturen håller sig konstant till 50 -60 grader.

En geotermisk energipumpteknik är ett småskaligt alternativ och mycket effektivt för att spara elkostnader. På vintern hämtar en elektrisk kompressor värme från rören under marken och skickar den till hela byggnaden genom ett kanalsystem. På sommaren gör den en omvändning genom att dra bort värmen från bostaden dit den kan tas upp och därigenom kyla ner huset.

Geotermiska kraftverket är mycket större och används i stor skala . Det finns tre typer inklusive torra ånganläggningar, flash ånganläggningar och binära kretsloppsanläggningar.

4. Hydro Power

Detta är vanligtvis el som härrör från vatten. Det beror på din tillgång till rinnande vatten. Ett vattenkraftsystem installeras där vatten från ån eller bäcken rinner nedåt till ett hav. Elen här genereras från styrkan i flödet.

Om du har en bäck i närheten är ett mikrovattenkraftsystem lämpligt för dig. Du kan avleda vattnet genom en turbin med önskad ström. Det är mer tillförlitligt än ett hybridsystem eftersom det bara beror på vattenflödet.

Oavsett om du äger din mark eller inte behöver du tillstånd från lokala myndigheter för att installera ett vattenkraftssystem.

Saker att tänka på innan du väljer en förnybar Energikälla

Innan du bestämmer dig för vilken förnybar energikälla som är lämplig för dig, överväg följande faktorer.

Plats

Var bor du? Är ditt val acceptabelt i din zon? Dessutom, vilken typ av fastighet har du? Se till att vilken typ du väljer är accepterad av din region och installera den enligt zonbestämmelser.

För vattenkraft måste du vara nära en flod eller bäck. Områden med frekvent regn är inte lämpliga för solenergi. Och vindkraftverk rekommenderas inte om du inte har gott om utrymme på cirka en hektar.

Elförbrukning

Hur mycket el förbrukar du? Det bestämmer typen och storleken på det förnybara energisystem du behöver.

  • Kosta

Gör en energikartläggning av hur mycket du spenderar på el och fundera över hur mycket ditt val av alternativ energikälla kommer att kosta. Välj sedan det alternativ som passar dig bäst.

Sammanfattningsvis

Vi kommer att göra miljön så mycket bra om vi välja förnybara energikällor. Solenergi är den mest populära typen av förnybar energi. Vindkraftverk kan vara lite för bullriga för grannar, men du kan välja alternativet om du har tillräckligt med utrymme. Småskalig geotermisk värme är också rätt och har inga begränsningar för konsistens. Och om du är nära en stor vattenförekomst, sök tillstånd och satsa på vattenkraft.

Solceller Offert: En Komplett Guide – Få Gratis Offert

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!