Så Sågar du i Sten! [Allt du bör Veta]

Att såga i sten är sällan någonting man gör varje dag. På grund av hårdheten i sten är det givetvis betydligt svårare och mer krävande att såga i sten jämfört med i trä.

Men det kan vara bra att veta att det går att såga i sten! Däremot är det viktigt att veta exakt hur du gör det för att lyckas och samtidigt uppnå bästa möjliga resultat.

För att hjälpa dig att såga i sten ska vi i denna artikel gå igenom hur du gör just detta.

Material såsom tegel, sten eller betong är tilltalande alternativ till stora ytor vilket ger uteplatser, gångvägar och till och med din uppfart en snygg look. Stenmaterial har enormt många olika användningsområden och används både inomhus och utomhus.

Men beroende på vad du gör och hur du ska använda stenarna kan du behöva såga stenen för att få den att passa din layout.

Om du bara behöver kapa några stenbitar kan i vissa fall en hammare och mejsel användas, men om du behöver skära många stenar/tegelbitar etc rekommenderas en såg såsom en vinkelslip eller en cirkelsåg för att påskynda processen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att i de allra flesta fall kan du inte avnända dina vanliga träsågar rakt upp och ner.

Här hittar du båda metoderna för att såga sten samt vägledningen som hjälper dig att välja den bästa metoden för ditt projekt.

Förberedelse

Innan du börjar såga i sten är det viktigt att förbereda stenen och din arbetsplats. Här är några steg du kan ta för att göra stensågningen så effektiv och säker som möjligt:

 1. Välj rätt typ av sten: Det finns många olika typer av sten som kan användas för stensågning, inklusive granit, marmor, sandsten och kalksten. Var noga med att välja en sten som är lämplig för ditt projekt och som är lätt att såga i.
 2. Markera stenens form och storlek: Innan du börjar såga är det viktigt att ha en tydlig bild av hur du vill att stenen ska se ut när den är klar. Markera stenens form och storlek med en blyertspenna eller annat märkverktyg. Detta hjälper dig att undvika felaktiga snitt och se till att stenen blir så fin och jämn som möjligt.
 3. Skydda dig själv och dina verktyg: Stensågning kan vara farligt om du inte är försiktig. Se till att ha rätt skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, hörselskydd och handskar. Se också till att dina verktyg är i bra skick och att du har tillräckligt med utrymme att arbeta i.

Genom att ta dig tid att förbereda stenen och din arbetsplats innan du börjar såga kan du minimera risken för skador och felaktiga snitt, och säkerställa att stenen blir så vacker och jämn som möjligt när den är klar.

Kapa sten med en hammare och mejsel

En hammare och mejsel fungerar bra på relativt mjuka stenar såsom tegel eller betong. Det är en gammaldags teknik, men den är beprövad. Även professionella murare använder den här metoden för att kapa stenar på ett enkelt sätt, och det är ditt enda alternativ om du inte har tillgång till elektrisk kraft på platsen för ditt projekt.

MATERIAL OCH VERKTYG

STEG 1

Skydda dina ögon från de små flisorna som oundvikligen kommer att flyga när du kapar sten genom att bära skyddsglasögon. Det är också en bra idé att bära handskar när du hanterar sten eftersom de snabbt kan slita huden på dina fingertoppar.

STEG 2

Mät utrymmet där du ska installera stenarna och överför sedan mätningen till stenen och markera skärlinjen tydligt med en penna. Markera framsida, baksida och sidor – klipplinjen måste gå hela vägen eftersom du måste göra alla fyra sidor.

STEG 3

Lägg stenen på en plan yta, till exempel marken eller en plywoodbit ovanpå ett par såghästar. Placera den skarpa kanten av en kall mejsel (en liten mejsel av härdat stål med ett vasst blad) på pennlinjen och knacka försiktigt på den andra änden med en hammare. När du trycker på kommer mejseln att göra ett spår i stenen. Flytta mejseln längs märket och knacka tills du har gjort ett spår ungefär 1/16 tum djupt längs hela linjen på båda sidor och båda kanter. Beroende på stenens hårdhet kan det ta två eller tre omgångar att genomföra denna process. Var tålmodig och undvik att slå mejseln för hårt, vilket kan skapa flisor.

STEG 4

Lägg plattan platt på marken när du är klar med att göra markeringar och placera en tegelstensmejsel vertikalt, i mitten av spåret. En tegelstenmejsel har ett mycket bredare blad och ett större hamarhuvud i slutet av mejseln för att slå. Slå i slutet av mejseln ordentligt med hammaren och stenen/tegelstenen/plattan ska delas i två separata delar. Om den inte gör det, använd den kalla mejseln för att skära runt skärlinjen igen.

STEG 5

Om det behövs flisar du bort ojämna eller utskjutande bitar med en hammare. Din stenbit/tegelstin etc. är nu redo att placeras i din layout.

Kapning av sten med motorsåg

Du kan skära stenplattor av praktiskt taget alla slag med en motorsåg så länge du använder rätt blad. Dessa sågar är särskilt praktiska på stenplattor, vilket kan vara tidskrävande och tråkigt att skära manuellt med en hammare och mejsel, men de är också ett bra val för att skära mjukare stenplattor om du har mycket att skära.

MATERIAL OCH VERKTYG

STEG 1

Ta på dig en bra dammmask förutom skyddsglasögon och handskar när du skär stenplattor med en motorsåg. Det är också en bra idé att bära hörselskydd eftersom skärprocessen är ganska hög.

STEG 2

Mät utrymmet du behöver för att fylla i din layout och överför den mätningen till stenplattan, gör ett blyertsmärke på framsidan och baksidan av utläggaren. Det finns inget behov av att markera sidorna.

STEG 3

Montera din motorsåg med ett diamantmurblad som är utformat för att skära de stenplattor du installerar. Om dina stenplattor är stenar, se till att du väljer ett blad märkt för att hugga sten, inte bara tegel eller betong. Detta eftersom att natursten är mycket hårdare än antingen tegel eller betong. Om bladet inte är märkt för sten, kommer det inte att skära genom stenarna.

STEG 4

Ställ sågklingan så att den skär ½ tum djupt och placera stenplattan på en plan yta, till exempel marken eller ett robust brädset ovanpå ett par såghästar. Såga längs den markerade linjen på framsidan. Detta ger dig en djup linje både på framsidan och baksidan. Det är inte nödvändigt att skära sidorna. Följ alla säkerhetsanvisningar som medföljer sågen. Motorsågar bör alltid hanteras med försiktighet för att undvika skador.

STEG 5

Placera stenplattan ovanpå ett trappsteg eller en annan asfaltläggare med den målade linjen och slutet på tegelstenen. Håll stenläggaren på plats med ena handen och knacka fast på den överhängande änden med en hammare eller en klubba. Detta bör göra att den bryts i ett rent snitt, redo att användas.

Såga i sten med en handhållen stensåg

Att såga i sten med en handhållen stensåg kan vara en utmaning, men med rätt teknik och tålamod kan du skapa fantastiska stenprojekt. Här är några steg du kan ta för att såga i sten med en handhållen stensåg:

 1. Ställ in sågens blad och djup: Innan du börjar såga är det viktigt att ställa in sågens blad och djup. Bladet ska vara tillräckligt djupt för att skära igenom stenen utan att det blir för svårt att hantera sågen. Se till att du ställer in bladets djup på rätt sätt innan du börjar såga.
 2. Börja såga längs markeringen: När du har ställt in sågens blad och djup är det dags att börja såga. Placera sågen längs markeringen på stenen och tryck ner bladet mot stenen med lätt tryck. Det är viktigt att du arbetar långsamt och försiktigt för att undvika felaktiga snitt och skador.
 3. Använd rätt teknik för att undvika skador och felaktiga snitt: För att undvika skador och felaktiga snitt är det viktigt att använda rätt teknik när du sågar i sten. Håll sågen stadigt och försök att följa markeringen så exakt som möjligt. Använd också lämplig kraft för att pressa sågen mot stenen. För mycket kraft kan orsaka skador på såväl stenen som sågen.
 4. Avsluta snittet och upprepa vid behov: När du har sågat längs hela markeringen, är det viktigt att avsluta snittet på ett säkert sätt. Lyft sågen från stenen och ta bort den från arbetsområdet. Upprepa sedan processen om du behöver såga fler snitt på stenen.

Att såga i sten med en handhållen stensåg kräver tålamod och uthållighet, men med rätt teknik kan du skapa fantastiska stenprojekt. Kom ihåg att arbeta långsamt och försiktigt för att minimera risken för skador och felaktiga snitt, och var noga med att följa alla säkerhetsåtgärder.

Såga i sten med en vattensåg

Att använda en vattensåg för stensågning kan göra processen enklare och mer effektiv. Vattensågen använder en stråle av vatten och sand för att skära igenom stenen, vilket ger en jämn och exakt snitt. Här är några steg du kan ta för att såga i sten med en vattensåg:

 1. Hur fungerar en vattensåg? En vattensåg består av ett blad som roterar med hög hastighet och skär genom stenen med en stråle av vatten och sand. Vattensågen kan ställas in på olika hastigheter och djup för att skära igenom stenen på rätt sätt.
 2. Ställ in stenplattan på sågen: Innan du börjar såga med vattensågen, ställ in stenplattan på sågen och justera vattenflödet så att det är tillräckligt för att hålla sågbladet svalt och rent. Se till att stenen är ordentligt fastsatt på sågen och att den inte rör sig under sågningen.
 3. Börja såga längs markeringen: När du har ställt in stenplattan på sågen och justerat vattenflödet, kan du börja såga längs markeringen på stenen. Placera sågen vid startpunkten på markeringen och tryck ner bladet mot stenen. Var noga med att hålla sågen stadigt och att följa markeringen så exakt som möjligt.
 4. Använd rätt teknik för att undvika skador och felaktiga snitt: För att undvika skador och felaktiga snitt är det viktigt att använda rätt teknik när du sågar i sten med vattensågen. Håll sågen stadigt och försök att följa markeringen så exakt som möjligt. Var också försiktig med att inte applicera för mycket kraft på stenen, eftersom detta kan orsaka skador.
 5. Avsluta snittet och upprepa vid behov: När du har sågat längs hela markeringen, är det viktigt att avsluta snittet på ett säkert sätt. Lyft upp sågen från stenen och stäng av vattensågen. Upprepa sedan processen om du behöver såga fler snitt på stenen.

Att använda en vattensåg för stensågning kan göra processen enklare och mer effektiv, men det kräver fortfarande försiktighet och noggrannhet. Kom ihåg att följa alla säkerhetsåtgärder och använda rätt teknik för att undvika skador och felaktiga snitt.

Efterbehandling

Efter att du har sågat i stenen är det viktigt att utföra en efterbehandling för att göra stenen så vacker och jämn som möjligt. Här är några steg du kan ta för att efterbehandla stenen:

 1. Ta bort sågspån och damm: Efter att du har sågat i stenen är det vanligt att det finns kvar sågspån och damm på ytan. Ta bort dessa med en borste eller en fuktig trasa. Detta hjälper till att avlägsna eventuella rester och gör det enklare att se hur stenen ser ut.
 2. Jämna ut snittet med sandpapper eller slipsten: För att göra stenen så jämn som möjligt, använd sandpapper eller en slipsten för att jämna ut snittet. Börja med ett grovt sandpapper eller slipsten och arbeta dig upp till ett finare alternativ. Detta hjälper till att ta bort eventuella ojämnheter eller skador som kan ha uppstått under sågningen.
 3. Applicera en skyddande beläggning om det behövs: Beroende på vad du ska använda stenen till kan det vara en bra idé att applicera en skyddande beläggning. Detta kan hjälpa till att skydda stenen från repor och fläckar. Se till att välja en beläggning som passar för den specifika stenen och syftet med stenen.

Att utföra en efterbehandling är en viktig del av stensågningsprocessen. Det hjälper till att göra stenen så vacker och jämn som möjligt och kan också hjälpa till att skydda stenen från framtida skador. Kom ihåg att använda rätt verktyg och skyddsutrustning när du utför efterbehandlingen, och följ alla tillverkarens anvisningar för att få bästa möjliga resultat.

Säkerhetstips

Att såga i sten kan vara farligt om du inte är försiktig och uppmärksam. Här är några säkerhetstips som du bör följa för att minimera risken för skador:

 1. Skydda dina ögon och händer: Stensågning kan orsaka små fragment och damm att flyga runt. Använd alltid skyddsglasögon för att skydda dina ögon och handskar för att skydda dina händer från eventuella skärskador.
 2. Använd skyddskläder och andningsskydd: För att minimera risken för inandning av damm och andra partiklar, se till att använda skyddskläder och andningsskydd när du sågar i sten.
 3. Var försiktig när du hanterar verktygen: Stensågning kan vara farligt om du inte hanterar dina verktyg på rätt sätt. Se till att ha en stadig hand när du arbetar med verktygen och var noga med att hålla dem borta från kroppen när du sågar.
 4. Säkerställ att stenen är stadigt fixerad innan du börjar såga: För att undvika att stenen rör sig under sågningen, se till att den är stadigt fixerad på arbetsbordet eller sågen. Detta hjälper till att minimera risken för skador och felaktiga snitt.

Genom att följa dessa säkerhetstips kan du minimera risken för skador och göra stensågning så säkert som möjligt. Kom ihåg att stensågning kan vara farligt om du inte är uppmärksam och försiktig, så var noga med att följa alla säkerhetsåtgärder och använda rätt skyddsutrustning.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!