Arbetsuppgifter och ansvar för en Maskiningenjör inom Byggbranschen

En maskiningenjör är en av de yrkesverksamma som är mycket avgörande för framgången för alla byggprojekt.

Mekaniska ingenjörer arbetar sida vid sida med civilingenjörer och arkitekter för att säkerställa att byggnadsarbeten utförs effektivt.

Arbetsuppgifterna och ansvaret för maskiningenjörer på plats kan variera något, beroende på bransch. Men det ständiga de har gemensamt är att deras arbete mest handlar om entreprenadmaskiner, utrustning och installation.

De kan också utföra uppgiften att tilldela arbetsuppgifter till lägre ingenjörstekniker som murare, arbetare och rörmokare, speciellt när teknikernas uppgifter har att göra med mekaniska saker.

Vem är en maskiningenjör?

En maskiningenjör är åtminstone en examenscertifierad expert som har ett resultat av den yrkesutbildning som erhållits från behöriga experter eller ingenjörskola för att utföra olika operationer som involverar mekaniska maskiner, utrustning och komponenter. Verksamheten inkluderar design, konstruktion, installation, testning, underhåll och reparation eller reparation i händelse av fel.

De är anställda i olika industrier som är starkt beroende av användningen av mekaniska maskiner. och verktyg. Sådana industrier är kraftbolag, fastigheter, vårdcentraler och tillverkningsindustrier.

Mekaniska ingenjörer använder principerna för teknisk fysik och ingenjörsmatematik för att utföra de olika uppgifter som krävs av dem på byggarbetsplatser.

Från val av material till montering av mekaniska maskiner, deras olika uppgifter är födda ur intelligent analys baserad på tillämpning av fysik-härledda problemlösningstekniker.

De är en av de olika oumbärliga personal som behövs på byggarbetsplatser. Som sådana måste de arbeta harmoniskt med andra yrkesverksamma och kunder för att göra det möjligt för dem att förverkliga alla byggprojekt.

Detta görs efter att de har perfekt skisserat och förberett de tekniker som kommer att användas att utföra de uppgifter som tilldelats dem under byggprojektet.

Platsingenjörs roller och ansvar i ett byggprojekt

Som förklarat tidigare har en maskiningenjör en central roll att spela inom industri- eller tillverkningssektorn, energisektorn, fordonssektorn, byggsektorn och andra sektorer.

Den här artikeln fokuserar på viktiga uppgifter och ansvar för en maskiningenjör inom byggbranschen.

1. Ge råd till klienter

Det är en stor plikt för maskiningenjören att ge kunden rådgivning om lämpliga mekaniska maskiner, byggmaterial, och de förhållanden som kommer att ge ett tillfredsställande resultat före genomförandet av projektet, efter det avtalade kontraktet.

De diskuterar målen och planerna för genomförandet av projektet med kunderna , samt ge råd om de bästa metoderna och strukturerna som kan användas för ett framgångsrikt genomförande av projektet.

2. Tolkning av ritningar

Maskiningenjörer kan även ansvara för att bryta ner eller förenkla byggritningar för medingenjörer och annan byggarbetsplats arbetare. De förklarar också säkerhetsprotokoll och hur man tekniskt hanterar de olika instrument som används på plats för ingenjörer på låg nivå.

3. Projektplanering och analys

Precis som andra byggnadsproffs, är maskiningenjörer ansvariga för planering och analys av aspekten av konstruktionen som involverar mekaniska arbeten.

De säkerställer att leverantörerna följer de material och de maskiner som behövs på plats. De löser på samma sätt eventuella avvikelser som leverantörerna visar när de utför sina uppgifter.

Mekaniska ingenjörer måste övervaka den allmänna verksamheten för mekaniska arbeten och konstruktioner på plats. De planerar och tilldelar mekaniskt relaterade arbeten och samordnar dem till rätt sektor samtidigt som de säkerställer att de utförs flitigt för att uppnå de dagliga målen.

Det krävs också av en maskiningenjör att ge uppskattar, förbereder och tilldelar resurser såsom arbetskraft, material, utrustning och förbrukningsmaterial som kommer att behövas för alla mekaniska och relaterade arbeten – innan projektet genomförs.

4. Installation och underhåll av mekaniskt relaterade maskiner och utrustning

Korrekt installation, testkörning, underhåll och övergripande kontroll av alla aktiviteter relaterade till mekanisk utrustning och anläggningar är mekaniska ingenjörers uppgifter.

De utför och övervakar installationsprocessen av utrustningen på sina lämpliga platser, testkörning för att kontrollera eventuella felaktiga delar, och se till att de används och underhålls enligt branschens rekommendationer och standarder.

De utbildar också anställda i hur man hanterar och sköter anläggningsutrustningen.

5. Delta i möten och gå på platspromenader

Maskiningenjören måste delta i möten och diskutera med kunder och andra medarbetare som civilingenjören, arkitekten och andra byggkonsulter . De granskar det pågående projektet, presenterar en uppdatering om projektets framsteg och delar idéer om de olika tillvägagångssätt som projekten kan genomföras.

Regelbundet besök på byggarbetsplatsen för att övervaka och lösa eventuella oväntade tekniska svårigheter som kan uppstå under arbetet förväntas också av maskiningenjörer.

6. Att föra register

En maskiningenjör på plats är besvärad med uppgifterna att föra register som t.ex. underhålls- och reparationsschema för de olika uppgifterna som involverar installation och underhåll av maskiner och utrustning.

Vid eventuella problem kommer sådana register att utgöra grunden för felsökning och göra det lättare att upptäcka eventuellt ursprung till problemet. Det tjänar också som skydd och bevis i tvister att vissa instruktioner gavs till antingen klient eller medarbetare.

Mekanikingenjören förväntas också lämna in dagliga rapporter, inspektionsförfrågningar, uppskattningar, och alla tillämpliga övervakningsrapporter antingen på begäran eller regelbundet.

7. Inspektion av material

De är också anställda som materialkontrollingenjörer och kvalitetsingenjörer. Därför ansvarar de för en noggrann inspektion av de levererade byggmaterialen förutom att välja rätt material för byggprojektet. De gör en kvalitetskontroll och bekräftar om materialen är idealiska för deras behov.

De måste också kontrollera tillflödet och leveransen av material för användning på platsen i tid.

8. Säkerhet för den mekaniska avdelningen (inklusive arbetare och utrustning)

Mekaniska platsingenjörer är ansvarig för säkerheten för arbetarna på den mekaniska avdelningen under arbetstid. De ansvarar för att tillhandahålla säkerhetskläder som hjälmar och medicinsk hjälp under nödsituationer.

De säkerställer att alla projekt genomförs enligt tillämpliga hälso-, säkerhets-, sanitära och miljöstandarder.

Korrekt underhåll av mekanisk utrustning, regelbunden kontroll och reparation eller byte av utslitna delar, och korrekt förvaring av olika utrustningar på rätt sätt när de inte används är också uppgifter som utförs av maskiningenjörer.

9. Problemlösningsroll

Det är en del av deras ansvar att upptäcka och tillhandahålla den nödvändiga lösningen på alla problem som kan uppstå på byggarbetsplatsen när ett projekt genomförs.

10. Slutförande av projekt i rätt tid

Projekt som genomförs framgångsrikt i tid visar hur kompetent en maskiningenjör är. Det är en kärnuppgift för ingenjören att säkerställa att projektet genomförs i tid genom att delegera arbete till arbetare på den mekaniska avdelningen och tillhandahålla rätt utrustning som behövs för att få jobbet gjort i tid.

Detta kan uppnås när ingenjören ger en bra kostnadsuppskattning som räcker för ett effektivt slutförande av projektet.

11. Installation och underhåll

Andra viktiga bidrag från maskiningenjörer i byggprojekt inkluderar installation och korrekt underhåll av luftkonditioneringssystemet, turbin- och pumpuppställning, och ge stöd till annan byggnadspersonal.

Detta är för att säkerställa att de mål och mål som ställts upp för framgångsrikt genomförande av projektet inom den angivna tiden och tilldelad budget har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt.

Sammanfattningsvis

Maskiningenjörernas arbetsuppgifter och ansvarsområden är många. Och precis som alla andra professionella i ett byggprojekt, har maskiningenjörer några avgörande roller att spela för att säkerställa projektets framgång.

De är ansvariga för all byggverksamhet som relaterar till mekanisk utrustning. installation och underhåll. De för också register och tillhandahåller lösningar på alla oväntade tekniska problem som kan uppstå.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!