Riva vägg – Så Gör Du Steg-För-Steg

Hem med öppna planlösningar är alltmer populärt idag. Inredningen ger inte bara ditt hem en mer expansiv atmosfär, men det underlättar också trafikflödet, ger större layoutflexibilitet och gör det enkelt för ljus att komma in i ditt hem.

Om du ska öpppna upp ditt hem måste du dock slå ner en vägg eller två. Men hur river man en vägg? För många kan det kännas som en skrämmande uppgift att riva en vägg.

Det finns ingen skada att slå ner den väggen själv om du vet vad du gör (och om du kan få nödvändiga tillstånd).

Men innan du plockar upp släggan och börjar riva din vägg finns det en viktig sak du måste kontrollera först:

Är väggen du ska riva bärande?

Du kan inte bara slå ner väggarna och hoppas på det bästa. När allt kommer omkring vill du inte att ditt hem ska rasa.

En bärande vägg är en vägg som stöder en strukturell belastning. Denna “strukturella belastning” kan vara något av följande: en annan vägg precis ovanpå väggen du ska riva, taket, en takkonstruktion och många andra.

Med andra ord är en bärande vägg en vägg som bär vikten av strukturella element ovanför den, från taket och ner till fundamentet. Bärande väggar placeras vanligtvis ovanpå varandra.

Om du river en bärande vägg äventyrar du inte bara ditt hems strukturella integritet utan du ökar också risken för att ditt hem kollapsar.

Om du ska ta ner bärande vägg måste du installera en annan struktur i stället, något som är tillräckligt robust för att bära den belastning som den håller upp.

Här är metoder för att kontrollera om väggen du ska riva är bärande.

Är det en yttervägg?

Innan du gör något drastiskt måste du först förstå hur hela strukturen håller ihop.

Ytterväggar är alltid bärande eftersom de placeras runt hemmets omkrets, byggda på ett sätt där vikten fördelas jämnt över hela fastighetens längd. Vissa ytterväggar är inte bärande på grund av hemmets unika design men se till att du granskar väggen noggrant och ser dess position i förhållande till hemmets struktur.

Finns det några väggar och andra stöd ovanför den?

En vägg som har andra väggar, balkar och andra stöd ovanför är förmodligen bärande. Annars skulle väggen inte ha kunnat stödja dessa strukturer från början.

Vanligtvis överförs en strukturs vikt direkt till golvet nedan, hela vägen till grunden. Om väggar byggs ovanpå varandra är det en säkerhet att de alla är bärande.

Finns det tillräcklig grund?

En grund är i sig inte byggd för att bära tunga laster. Det behöver ett starkt underlag för att bära tyngden längs längden.

Om den aktuella väggen finns på övervåningen, kontrollera om det finns en annan vägg i samma läge direkt på nedre våningen. Har den tillräcklig grund?

För att kontrollera, gå till ditt hems lägsta punkt och kontrollera om det finns någon vägg eller struktur som ansluter direkt till grunden. Som redan nämnts överför bärande väggar sin last direkt in i strukturen nedanför dem. Detta innebär att alla strukturer som ansluts direkt till fundamentet också är bärande och därför inte bör tas bort.

Om väggen ligger på första våningen, kontrollera om det finns balkar eller bryggor i kryputrymmena under. Om de är där är väggen ovan troligtvis bärande.

Väggen är parallell eller vinkelrät mot golvbjälkar

Golvbjälkar som spänner över öppna ytor är golvramar som ger stöd till undergolv och väggväggar. Bärande väggar löper vanligtvis vinkelrätt mot golvbjälkar, så att hela strukturen kan bära lasten från övervåningen. Om väggen i fråga stöder en korsning av balkar uppifrån, är den väggen definitivt bärande.

Kolla ritningarna för huset

Om du fortfarande har ditt hems ritningar är detta det mest praktiska. Det här arkitektoniska dokumentet har all information som behövs för att se vilka väggar som är bärande och vilka som inte är det. Om du inte hittar dem någonstans, ring din byggentreprenör och fråga om han eller hon fortfarande har en kopia av ritningarna. Du kan också fråga direkt om väggen du vill riva är bärande.

Bor du i en bostadsrätt kan bostadsrättsföreningen hjälpa dig att ta reda på om väggen är bärande.

Hur man tar bort en bärande vägg och installerar en balk

Du har upptäckt att väggen du vill ta bort är bärande. Vad gör du nu?

Som tidigare nämnts kan du fortfarande slå ner en bärande vägg, förutsatt att du installerar en bärande balk för att bära lasten.

Du kommer att bli förvånad över att veta att det inte kräver alltför många material att byta ut en bärande vägg med en stödbalk. Det kräver dock mycket arbete.

En annan sak att tänka på: En stödbalk kan vara tung, så se till att du får hjälp.

Men innan du börjar slå ner väggen finns det några saker du behöver tänka på.

Vad finns inne i väggen?

När det väl har konstaterats att väggen i fråga verkligen är bärande ska du inte riva den utan att verifiera om det finns några elektriska lådor, strömbrytare eller VVS-armaturer inuti den som måste flyttas. Att skada en strömförande ledning kan trots allt skada dina elektriska apparater eller kretsar, för att inte tala om orsaka allvarliga skador.

Med rätt metoder och verktyg kan du lokalisera elektriska ledningar i väggar med minimal ansträngning. Det är en bra start att kontrollera uttag och strömbrytare där dina elektriska apparater är anslutna. Börja från ett lämpligt hörn och spåra sedan de dolda kablarnas troliga väg och kontrollera om de kommer att dyka upp igen från motsatt sida. Se till att källaren / nedre våningen, köket, matsalen etc. kontrolleras för att se om verktyg eller ledningar försvinner i väggen. Titta överallt, inklusive rumshörn och tak.

Eftersom du planerar att slå ner väggen ändå kan du välja att skära ett hål i gipsväggen med en kniv för att kontrollera om det finns några elektriska ledningar bakom den. Ta det lugnt med skärningen så att du inte skär i några levande ledningar.

Om du fortfarande kämpar för att avgöra var den elektriska ledningen är dold kan du använda en kabelsökare för att göra det. Med sin förstärkarsond och sändare kan en kabelökare spåra elektriska kablar som är dolda bakom väggar.

Ett annat verktyg du kan använda för att upptäcka dolda elektriska ledningar är en regelsökare. På det sätt kan du effektivt gå få en god översikt för väggens struktur.

Hur lång tid tar det att slå ner väggen?

Hur lång tid det tar att riva en vägg beror på många faktorer, inklusive väggens storlek, entreprenörens skicklighetsnivå, mängden el- eller VVS-armaturer, bland många andra.

Sammantaget tar hela uppgiften dig cirka 3-5 dagar. Uppgiften att riva väggen, rensa skräp och installera en strukturell balk tar 2-3 dagar. Sedan lägger du till ett par dagar till för målning och gips.

Om allt går bra kan du avsluta hela processen på mindre än en vecka.

Hur mycket kostar det att riva en vägg i ett hus?

Återigen beror det oftast ner till väggens storlek. Ju större väggen är, desto längre tid tar det och desto mer ansträngande blir det att riva den. Ska du riva en bärande vägg är processen mer komplicerad.

Stora väggar stöder tunga laster, och du måste installera en stödbalk. Och om du vill bygga en robust stödbalk måste du köpa premiummaterial. Hur mycket kostar det att slå ner en bärande vägg? Svaret är att priset varierar mycket beroende på en rad olika faktorer, men generellt mellan 10.000kr och 150.0000kr.

När du väl har konstaterat att en vägg är bärande är det dags att börja riva.

Men innan du gör detta måste du förbereda rummet för rivning.

Att slå ner väggar kan göra att damm och skräp sprids in i ditt hem. För att skydda ditt hem från all smuts, gör följande:

Täck följande med plastfolie:

 • Möbler
 • Ventiler (för att förhindra att damm sprids längre in i huset)
 • Fönster (för att förhindra skador från flygande skräp)
 • Täck golvet med en presenning eller plywood.
 • Använd skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, arbetshandskar, dammmask / andningsmask
 • Dags att riva väggen

Är rummet klart? Här är stegen för att riva din vägg:

 • Markera det område som ska rivas. Ta tag i en verktygskniv och dra över märkena.
 • Ta tag i en slägga och borr ett hål mellan reglarna (använd en regelsökare om du inte kan upptäcka dem).
 • Placera tigersågen i hålet och skär ut en del av gipsväggen mellan reglarna. Skär sedan ut tröskeln och ta bort eventuella kvarvarande bitar på golvet med en såg.
 • Ta bort dem försiktigt om du hittar någon isolering.
 • Utför samma steg på gipsväggen från andra sidan.
 • Riv ner eller kasta bort alla gipsskivor och skräp och ta dem till en soptipp. Tanken här är att se till att ditt arbetsområde är så rent som möjligt.

Bly- och asbesttestning

Om ditt hem byggdes före 1978 är det troligt att det finns lager av blyfärg under väggens beläggning. Att förstöra en vägg kommer att leda till att spår av bly sprider sig i luften som blydamm, vilket medför allvarliga hälsorisker för dem som utsätts för den.

Asbest är en annan risk du vill se upp för. Under slutet av 1800-talet användes detta ämne i stor utsträckning i byggkonstruktioner, mestadels för att fungera som brandsäkerhets- och isoleringsmaterial. Det var först under 60-talet då det upptäcktes att exponering för asbest är kopplad till ökade risker för cancer i magen och lungorna, vilket ledde till att det förbjöds. Borttagning av asbest är inte ett projekt som du gör själv utan som måste göras av en professionell.

Laga golvet

Att riva en vägg exponerar undergolvet där det tidigare var beläget. Som sådan måste du byta ut det gamla golvet mot ett nytt. Naturligtvis måste du använda samma golvmaterial för att säkerställa en smidig övergång mellan de två.

Bygga en bärande balk

Din nästa affär är att bygga eller köpa en bärande balk.

Du kan bli förvånad över att veta att bygga en stödbalk är den enklaste delen i balkinstallation. Med detta sagt måste du utföra lämpliga steg för att säkerställa att den är tillräckligt stark för att bära tunga laster.

Här är stegen för att bygga en bärande balk:

Ta ett måttband och mät längden på den sektion där den bärande balken ska installeras.

Placera ett ark plywood på ett par såghästar och skär sedan plywooden med en cirkelsåg tills du har långa remsor. Observera att varje remsa måste vara smalare än dimensionens virke med en fjärdedel av en tum.

Ta tag i måttbandet och mät sedan önskad längd och markera den med en V som pekar på såglinjen. Markera hela bredden med en rak linje och såga sedan ut virket som kommer att användas för balkarna.

Placera ett bräde på såghästen och sätt plywoodremsan på brädbalken. Lägg ner det andra brädet på plywood.

Spika ihop de två brädorna från båda sidor och se till att spikarna bildar ett alternerande V- eller rutnätsmönster.
Balken är nu redo för installation!

Installera balk

Att installera en bärande balk kan vara utmanande, särskilt om strukturen är lång och stor. Utför inte denna procedur utan hjälp.

För att ge plats för balken, ta bort regeln i väggen som är vinkelrät mot den som du just tog bort. För att ta bort reglarna, bryt isär de närliggande reglarna med en kofot eller mejsel.

Installera en balkhållare som håller balken på plats.

Skär skåror i de angränsande väggarna för att göra plats för balken. Lyft balken med hjälp av minst en person och skjut den på plats. Se till att den vilar tätt på vaggarna du just installerat.

Om du kämpar för att montera balkelementen i fickan, skär fler skåror uppe eller nedtill tills de passar precis under topp plattorna. Om balkarna är lösa, sätt in mellanlägg under dem tills de sitter ordentligt. Pressa ihop balkelementen och se till att de är ordentligt inriktade.

När balkarna är perfekt placerade kör du rader med spikar längs längden så att de hålls tätt ihop. Slutligen ta ut stödväggen.

Vanliga frågor

Kan man riva en vägg själv?

Det är möjligt att riva en vägg själv, men det är en komplex process som kräver kunskap, erfarenhet och rätt verktyg. Det är också viktigt att ta hänsyn till säkerhetsaspekter och eventuella byggregler.

Det är alltid bäst att rådfråga en professionell innan man försöker riva en vägg själv.

Hur river man en bärande vägg?

Att riva en bärande vägg kan vara mer komplicerat än att riva en icke-bärande vägg, eftersom det kan påverka strukturen och stabiliteten i byggnaden. Följande är några steg för att riva en bärande vägg:

 1. Kontrollera med lokala byggmyndigheter för att se om det finns speciella krav eller tillstånd som krävs innan man börjar riva väggen.
 2. Anlita en professionell arkitekt eller ingenjör för att utvärdera byggnadens struktur och ritningar för att avgöra om väggen är bärande och hur man ska hantera det.
 3. Lägg till stödstrukturer, såsom hårdvarubearbetning eller temporära väggar, för att förhindra att byggnaden kollapsar under rivningen.
 4. Börja riva väggen med hjälp av verktyg som hammare och mejsel eller elverktyg som en slagborr eller en väggsåg. Var försiktig så att du inte skadar några elektriska eller rörliga delar.
 5. Ta bort allt spill och rivna delar av väggen så att arbetsområdet är rent och säkert.
 6. Övervaka byggnadens struktur och stabilitet under och efter rivningen och gör eventuella justeringar eller reparationer som krävs.

Det är viktigt att notera att detta är en allmän guide och det kan vara viktigt att konsultera en professionell byggfirma eller ingenjör innan man rivning av bärande väggar.

Hur ser man om en innervägg är bärande?

Det finns flera sätt att avgöra om en innervägg är bärande eller inte:

 1. Kolla byggnadens ritningar: Om du har tillgång till byggnadens ritningar, kan du se om väggen är markerad som bärande eller icke-bärande.
 2. Leta efter synliga tecken: Om väggen är bärande, kan det finnas synliga tecken som stödben, bjälkar eller pelare som går igenom väggen.
 3. Undersök väggens konstruktion: Om väggen är gjord av tjocka block, tegel eller betong, är det mer sannolikt att den är bärande. Om väggen är gjord av tunna paneler, är det mer sannolikt att den inte är bärande.
 4. Fråga en professionell: En arkitekt eller ingenjör kan undersöka byggnadens struktur och avgöra om väggen är bärande eller inte.

Det är alltid bäst att rådfråga en professionell innan du börjar riva en vägg eftersom det kan påverka byggnadens struktur och stabilitet.

Går det att ersätta en bärande vägg med en balk?

Det är möjligt att ersätta en bärande vägg med en balk, men det kräver en noggrann utvärdering av byggnadens struktur och en detaljerad planering för att göra det säkert och korrekt. Det är också viktigt att kontrollera med lokala byggmyndigheter för eventuella krav eller tillstånd som krävs.

Ersättning av en bärande vägg med en balk innebär att man tar bort väggen och installerar en balk med samma bärförmåga som väggen hade. Balken kan vara tillverkad av trä, stål eller betong och den ska vara dimensionerad och utformad för att klara av bärförmågan från väggen.

Det är viktigt att installera temporära stödstrukturer för att säkerställa stabiliteten under installationen av balken. Detta kan innebära att man behöver installera temporära väggar eller stödben för att hålla byggnaden på plats.

Det är också viktigt att notera att ersättning av en bärande vägg med en balk kan påverka byggnadens estetik och planlösning, så det kan vara viktigt att samarbeta med en arkitekt eller ingenjör för att se till att det blir en bra lösning.

Sammantaget är det möjligt att ersätta en bärande vägg med en balk, men det kräver en professionell utvärdering och en detaljerad planering för att göra det säkert och korrekt.

Kan man riva en betongvägg?

Ja, det går att riva en betongvägg, men det kräver specifika verktyg och kunskap för att göra det säkert och korrekt. Rivning av betongväggar kan vara mer krävande än att riva en trä- eller gipsvägg eftersom betong är ett mycket hårdare material.

Följande är några steg för att riva en betongvägg:

 1. Kontrollera med lokala byggmyndigheter för att se om det finns speciella krav eller tillstånd som krävs innan man börjar riva väggen.
 2. Anlita en professionell arkitekt eller ingenjör för att utvärdera byggnadens struktur och ritningar för att avgöra om väggen är bärande och hur man ska hantera det.
 3. Lägg till stödstrukturer, såsom hårdvarubearbetning eller temporära väggar, för att förhindra att byggnaden kollapsar under rivningen.
 4. Börja riva väggen med hjälp av verktyg som hammare och mejsel eller elverktyg som en slagborr eller en väggsåg med diamantblad. Var försiktig så att du inte skadar några elektriska eller rörliga delar.
 5. Övervaka byggnadens struktur och stabilitet under och efter rivningen och gör eventuella justeringar eller reparationer som krävs.

Hur river man en betongvägg?

Det finns flera sätt att riva en betongvägg, och metoden som används beror på storleken och komplexiteten i väggen. Här är några vanliga metoder för att riva en betongvägg:

 1. Såga och mejsel: Denna metod involverar att använda en väggsåg med diamantblad eller en slagborr med mejselbit för att skapa klyvningar i betongväggen. Därefter använder man hammare och mejsel för att bryta upp betongen. Denna metod är lämplig för mindre områden och kan ta längre tid än andra metoder.
 2. Hårdvarubearbetning: Denna metod involverar att använda verktyg som en hårdvarubearbetare eller en käftkross för att krossa betongen. Detta är en mer effektiv metod för att riva större områden av betong, men det kan vara ljud och vibrationsintensivt.
 3. Vattenjet: Denna metod involverar att använda ett högtrycksvattenstråle för att skära bort betongen. Det är en mer tyst och dammfri metod jämfört med hårdvarubearbetning, men det kan ta längre tid att riva en vägg.

Vid rivning av betongväggar är det viktigt att ha rätt säkerhetsutrustning och att följa rätt rutiner för att undvika olyckor och skador på byggnaden. Det är också viktigt att rådfråga en professionell innan man börjar riva en betongvägg, eftersom det kan påverka byggnadens struktur och stabilitet.

Får man riva väggar i bostadsrätt?

Det kan vara möjligt att riva väggar i en bostadsrätt, men det kräver vanligtvis tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen och det kan finnas begränsningar på vad som får rivas. Det är också viktigt att kontrollera med lokala byggmyndigheter för eventuella krav eller tillstånd som krävs.

Det är viktigt att komma ihåg att bostadsrättsföreningen har ansvar för byggnadens struktur och stabilitet, så det är viktigt att de godkänner alla förändringar som görs i lägenheten. Styrelsen kan också ha specifika regler och begränsningar på vad som får rivas, så det är viktigt att ta reda på detta innan man börjar riva väggar.

Det är också viktigt att kommunicera med grannarna i föreningen om planerade förändringar, eftersom det kan påverka deras liv och rutiner, och det är också viktigt att se till att alla förändringar görs i enlighet med brand- och ljudisolering regler.

Så det är möjligt att riva väggar i en bostadsrätt, men det kräver godkännande från styrelsen och det finns begränsningar och krav som måste följas. Det är alltid bäst att rådfråga en professionell innan man försöker riva väggar i en bostadsrätt.

Får man riva väggarna i hyreslägenhet?

Om du vill riva väggar i en hyreslägenhet, så måste du först få tillstånd från hyresvärden eller hyresvärdens representant. Det är också viktigt att kontrollera med lokala byggmyndigheter för eventuella krav eller tillstånd som krävs innan du börjar riva väggar.

Hyresvärden kan ha specifika regler och begränsningar på vad som får rivas i lägenheten, så det är viktigt att ta reda på detta innan man börjar riva väggar. Hyresvärden kan också kräva att du återställer lägenheten till det ursprungliga skicket när du flyttar ut, så det är viktigt att ta hänsyn till detta när man gör förändringar.

Det är också viktigt att kommunicera med grannarna om planerade förändringar, eftersom det kan påverka deras liv och rutiner, och det är också viktigt att se till att alla förändringar görs i enlighet med brand- och ljudisolering regler.

Så det är möjligt att riva väggar i en hyreslägenhet, men det kräver tillstånd från hyresvärden och det finns begränsningar och krav som måste följas. Det är alltid bäst att rådfråga en professionell innan man försöker riva väggar i en hyreslägenhet.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!