Så Använder du en Cirkelsåg – Säkert och Effektivt

Cirkelsågen är ett av de viktigaste verktygen på en byggarbetsplats och under ett bygge. Cirkelsågen är ett grundläggande verktyg som har mångsidig användning och är det sågverktyg som används allra mest för många byggprojekt.

Cirkelsågen är ofta det bästa verktyget för att göra korta, raka, rena snitt i en mängd vanliga material på arbetsplatsen, och i många projekt används cirkelsågen väldigt regelbundet.

Med det sagt är det väldigt viktigt att veta hur man använder en cirkelsåg på ett säkert och effektivt sätt.

All träbearbetningsutrustning kan potentiellt orsaka skada om den inte hanteras på rätt sätt, och med en cirkelsåg kan du råka ut för katastrofala olyckor om tillräckliga säkerhetsrutiner inte följs.

Innan du börjar såga finns det några saker du vill gå igenom, tänka på, och förbereda först. Att bara såga är bara hälften av jobbet och det finns en del förberedelser som kommer att föregå det faktiska arbetet av att såga.

Grundläggande säkerhetsåtgärder för träarbete med cirkelsåg

Du behöver förmodligen inte ta på dig säkerhetsutrustningen förrän det är dags att såga, men det är bra att ha dem lättillgängliga när det är dags att börja.

Till att börja med måste du ta på dig ordentliga handskar, skyddsglasögon, hörselkåpor och någon typ av förkläde eller robusta kläder som lämpligtvis kan ge skydd mot flygande träbitar när en cirkelsåg är i drift.

Skyddsglasögon håller dina ögon skyddade från damm, träsplintar, och annat som kan flyga. En ansiktsmask hjälper dig också att hålla dina lungor glada då det kan damma väldigt mycket när man sågar med en cirkelsåg. Det skadar inte att ha ett par ordentliga arbetshandskar till hands, och om du ska såga mycket kommer dina öron att uppskatta hörselskydd.

Håll koll på sågdjupet

Om du med våld trycker en cirkelsåg utöver dess rekommenderade skärdjup kommer den med största sannolikhet att generera överdrivna vibrationer. Vibrationerna är det som kan leda till långsamt men stadigt lossande av vitala rörliga komponenter i en cirkelsåg. Om vibrationerna blir väldigt allvarliga finns det en möjlighet att vissa cirkelsågskomponenter flyger av.

Detta kan utgöra en potentiellt farlig situation för en person som använder en cirkelsåg. När du sågar med en cirkelsåg, ställ in det sågdjup som ett sågblad måste passera att inte vara mer än 5-10 mm. Genom att tillämpa det rekommenderade skärdjupet på 5-10 mm säkerställs att ett sågblad inte skär något annat under det trämaterial som sågas. Det kommer också att säkerställa att träbearbetningsytan alltid lämnas ren och säkerställa att skärfinishen blir perfekt.

Lär dig hur du håller och använder en cirkelsåg på rätt sätt

Resultatet av en situation där användaren knappt vet hur man korrekt håller och använder en cirkelsåg kan vara otroligt farligt och leda till skador.

Att lära sig hur man håller och använder maskiner och verktyg korrekt garanterar en god säkerhet. Innan du påbörjar ditt arbete, se till att placera en träskiva under och inta en kroppsposition som ger dig god komfort när du arbetar.

Du måste se till att hålla en cirkelsåg med ett stadigt grepp så att du inte riskerar att cirkelsågen av misstag glider ur dina händer. Vidare måste du veta hur du på lämpligt sätt anpassar mängden kraft du bör utöva på en träyta beroende på dess hårdhets- eller mjukhetsegenskaper. Att utöva precis rätt kraft kommer att säkerställa att du kommer fram till perfekt och exakt träkapning.

Inspektera och ta hand om ditt cirkelsågsblad och bladskydd

Insistera på att ha din cirkelsåg utrustad med det bästa bladet du kan hitta. Välj bara cirkelsågsblad som har tillräcklig styrka och som därmed är mindre benägen att visa tecken på slitage även när de kontinuerligt används för att arbeta på relativt hårda och grova träytor. Trubbiga blad genererar ofta överdrivna vibrationer när de kommer i kontakt med träytor och det kan snabbt minska kapningseffektiviteten hos en cirkelsåg. Se också till att bladet är i gott skick innan du börjar med en träbearbetningsuppgift som kräver användning av en cirkelsåg.

Se till att sågbladen är slipade i enlighet med detta och att material som överflödigt trädamm och spån avlägsnas för att garantera en jämn gång av en cirkelsågs rörliga komponenter. Bladskydden måste också kunna röra sig fritt fram och tillbaka och den aspekten måste bekräftas före och efter användning av en cirkelsåg.

Om du stöter på något tekniskt problem med din cirkelsåg och inte är säker på hur du ska hantera den måste du först läsa bruksanvisningen så att du kan få värdefull vägledning om hur du tillämpar felsökning. Om du försöker fixa ett problem som du inte vet hur du tar dig an finns det en risk att du bara ger upphov till fler tekniska problem och det kan bara göra att din cirkelsåg blir osäker och farlig när den används i framtiden. Reparera endast tekniska problem som du kan hantera.

Se alltid till att en cirkelsåg är i sitt bästa skick genom att göra det till en rutin att inspektera den och applicera en lämplig fixering på alla komponenter som kan vara trasiga eller inte fungerar korrekt.

Lyft upp ditt material från marken

Använd alltid ett arbetsbord, sågställ eller liknande när du sågar med en cirkelsåg.

När du skär kommer ditt blad att sträcka sig under bottenytan på ditt arbetsmaterial. Om ditt arbetsmaterial vilar direkt ovanpå en annan yta kan ditt cirkelsågblad komma i kontakt med ytor som du inte tänker såga.

Innan du gör ditt första snitt, lägg upp ditt arbetsmaterial på några såghästar. Om du inte har såghästar tillgängliga måste du hitta ett annat sätt att lyfta ditt material från din bordsskiva. Vanligast är att hänga material över kanten på arbetsbordet. Använd klämmor för att hålla arbetsmaterialet på plats.

Låt sågen göra jobbet

När du står där du behöver vara och har en hand på det främre handtaget och en hand på det bakre handtaget, tryck på avtryckaren. Du vill låta bladet nå full hastighet men göra det stegvis. Sedan trycker du cirkelsågen genom snittet smidigt och målmedvetet. Tvinga inte sågen genom snittet. Istället ska du låta sågen göra jobbet.

När du flyttar cirkelsågen framåt kommer bladskyddet att dras tillbaka från arbetsstycket. När du är klar med din sågning kommer den att fjädra tillbaka på plats. Du kan manuellt dra tillbaka bladskyddet för att göra vinklade snitt.

När du har slutfört sågningen, släpp avtryckaren och låt bladet stanna helt innan du går vidare till något annat. Det skyddar bara dig och ditt arbetsstycke från eventuella bladskador.

Bonus tips

  • Använd maskering eller målartejp över din skärlinje för att förbättra skärkvaliteten
  • Använd en så kallad skräpbräda om det inte finns något sätt att undvika att skära något under ditt arbetsstycke
  • Notera exakt var skärlinjen träffar med varje nytt blad innan du gör ett snitt som måste vara perfekt
  • Sätt ditt batteri på laddaren när du är klar, förutsatt att du har en batteridriven cirkelsåg.
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!