Typer av Byggnadsutrustning du bör känna till

Utrustning är en uppsättning verktyg eller maskiner som behövs för att få en uppgift gjord.

Men inom byggnadskonstruktion hänvisas anläggningsutrustning till som en samling verktyg kopplade tillsammans för att utföra specifika eller flera uppgifter på en byggarbetsplats.

Dessa utrustningar är vanligtvis tunga- plikt. Det betyder att de drivs av en motor som kan utföra tunga uppgifter.

Det är vanligt att man ser entreprenadutrustning på byggarbetsplatser. Men att särskilja dem och identifiera deras specifika funktioner kräver viss bakgrundskunskap. För enkel förståelse är denna utrustning grupperad i 4 enligt deras funktioner.

  • Konstruktionsfordon
  • Jordförflyttningsutrustning
  • Materialhanteringsutrustning
  • Anläggningsutrustning

Olika typer av byggnadsutrustning

1. Byggfordon

Släpvagnar

Släpvagnar används för transport av tungt gods och byggmaterial. De är långa fordon som består av två delar: ett omotoriserat fordon som bär lasten och ett motordrivet fordon som driver släpet.

Konstruktionsmaterial som cement, tunga trästockar, långa järnstänger , och plattor transporteras med släp.

Andra delar av anläggningsutrustning som inte kan köras långa sträckor till byggarbetsplatser transporteras också med släp. De inkluderar lastare, blandare och grävmaskiner.

Tipper

Dessa kallas även dumprar. De har ett öppet kärl som används för att transportera konstruktionsmaterial som sand, stenar och andra tunga material som används för konstruktion.

Tipper är en av de viktigaste delarna av anläggningsutrustning du kan hitta på en webbplats. De är mediet för att transportera grundläggande byggmaterial.

Dumpers

Dessa liknar tippbilar. Men medan tipparna har sina hytter monterade framtill på lastskivan, har dumpers sin lastskiva framför föraren.

Dumpers har lyftskepp som gör det möjligt att lasta av innehållet ovanför marknivån. De har också vridbara sänkor som gör att de kan tippa i sidled, särskilt när de används på smala platser.

De är dock en vanlig källa till större olyckor på platser där byggfordon är inblandade.

Tankbilar

Precis som namnet antyder, används de för att transportera vätska till och från en byggarbetsplats. Behovet av tankbilar inkluderar leverans av vatten, bränsle, gas och flytande kemikalier. De finns i olika storlekar och utföranden för att passa deras ändamål.

Tankbilar för att spruta vatten på byggarbetsplatsen levereras med sprutanordningar fästa på munstyckena för att underlätta en jämn spridning av vatten på marken .

Utan denna anslutna anordning kan vattnet som hälls på marken bli för mycket, vilket gör marken slammig och instabil. Det kan också vara för lite för att jorden inte ska fästa vid varandra.

2. Jordförflyttningsutrustning

Grävmaskiner

Grävmaskiner används för att gräva diken och fundament, riva strukturer, rycka upp trädstubbar, muddra floder, hantera material och så vidare.

De använder hydrauliska system för att utföra de mekaniska funktionerna hos maskinen och kedjehjulssystemet för deras rörelse.

Grävmaskiner är gjorda av tre delar: underredet, som har spår och blad som på en bulldozer; huset, som rymmer motorn, bränsletanken, förarhytten och andra; armen, som ger en upp-och-ned och grävande rörelser.

Grävskopa

Detta är en typ av grävmaskin som har en grävskopa i änden av en två- del ledad arm. Den del av armen som ligger närmare fordonet kallas bommen. Den är fäst vid fordonet genom en pivot som gör att den kan svänga åt vänster och höger totalt cirka 180 grader. Den andra delen är känd som dipper, och den tillhandahåller ett fäste för hinken.

Lastare

Lastare används huvudsakligen för att lasta jord, stenar och muller från rivningar eller vaggar in i en lastbil eller en annan plats. De har stora skopor och korta armar.

Med användning av lastare utförs jobb som kan ta dagar av manuellt arbete på timmar. De använder hydrauliska system för att utföra sina operationer och, till skillnad från bulldozrar, använder de fyra hjul för sin rörelse.

Bulldozers

En bulldozer är en kraftfull anläggningsutrustning. Den har ett metallblad monterat på framsidan med vilket det trycker material som jord, bråte och stenar under konstruktionen.

Vissa använder spår som ett rörelsemedel för att förflytta sig genom ojämn terräng medan vissa flytta på fyra hjul.

De huvudsakliga användningsområdena för bulldozrar inkluderar jordflyttning, markutjämning, avskogning och väghuggning. Medan tunga bulldozrar används för att jämna ut platsen innan konstruktionen påbörjas, görs byggprocessen med små schaktmaskiner.

Väghyvlar

En väghyvel, som även kallas motorväghyvlar eller väghyvel, används för att jämna ut marken under byggnationen. Den har tre axlar: en ratt som följs av ett planeringsblad och två axlar som bär hytten och motorn.

Vissa väghyvlar har tillbehör som t.ex. en komprimator, rivare eller rivare. Vävhyvlar används efter att tung utrustning som bulldozrar har använts för grov utjämning av marken.

De används för att uppnå en hög precision i den slutliga graderingen av marken. Detta uppnås genom det justerbara bladet som kan justeras till olika höjder och vinklar.

Trenchers

Trenchers är tung anläggningsutrustning avsedd för att gräva diken på plats. De används för att lägga rör, dra elkablar, installera dräneringar och så vidare.

De kan behöva olika grävredskap för att utföra sådana uppgifter, beroende på hårdhet, djup och bredd av ytorna som ska skäras. Dessa redskap är fästa på olika typer av trenchers.

De olika typerna av trenchers är hjulgrävare, som består av tandade metallhjul; kedjegrävare, som använder grävkedjor eller bälten som drivs runt en rund ram; mikrogrävare, som skär diken med små dimensioner; och portabla grävmaskiner, som är lätta att hantera och använda.

3 . Materialhanteringsutrustning

Kranar

Kranar används för förflyttning av byggmaterial på en plats. De används i höghuskonstruktioner för att lyfta material till höga höjder och trånga utrymmen.

De är sadlade med kedjor, hisslinor eller stållinor med vilka de kan lyfta material vertikalt. eller horisontella sätt. Kranar består av vertikala master som ger stöd. De har jibs, som är manöverarmarna som lyfter lasten, och motfockar som balanserar jibbarnas verkan och förhindrar att kranen välter.

Gafflar

På konstruktion anläggningar används gaffeltruckar för att flytta tungt material från var de förvaras till där de behövs. De är lämpliga för att manövrera material över ojämn terräng på byggarbetsplatser och över långa sträckor som kan vara omöjliga att transportera med manuellt arbete.

Gaffeltruckar som används på byggarbetsplatser kan fungera som en kran för att lyfta material. till en höjd av en trevåningsbyggnad. De kan användas i stället för kranar som billigare alternativ.

Hissar

De kallas också tillfälliga hissar, bygghissar eller bygghissar. Liksom kranar används de för höghus och stora byggprojekt.

De används för att transportera arbetare, material och utrustning mellan våningar i en byggnad, eller från marknivå upp till en viss höjd.

Tifrar är gjorda av en eller två burar, som en hiss, som färdas vertikalt längs staplade masttornsektioner. För att säkerställa att lyften är stabil fästs mastsektioner på strukturen med 8 meter intervall.

4. Byggmaterial

Betongblandare

Detta är maskiner med roterande tankar eller trummor som används för att antingen blanda betong på en byggarbetsplats eller transportera blandad betong till en plats. Precis som det manuella sättet att förbereda betong, kombinerar den cement, ballast som sand eller sten med vatten i stora volymer för att bilda betong.

Dessa blandare finns i olika typer och används för att passa olika typer av byggprojekt.

Betongtransportbilar

De är utformade för att transportera blandad betong till en byggarbetsplats. Under transporten roteras deras tankar kontinuerligt för att förhindra att betongen stelnar. Denna typ av betongblandare kan också användas för att förbereda betong direkt på platsen.

Bärbara betongblandare

Dessa är lämpliga för små- skala byggprojekt, reparationer och renoveringar. De bogseras till byggarbetsplatser och drivs med elmotorer.

Kompaktorer

Kompaktorer används för att komprimera jorden för att göra den robustare och möjliggöra byggverksamhet på det.

De finns i olika typer, allt från småplattor som drivs med motorer men som styrs genom att dra eller trycka till tunga maskiner vars axlar är ersatta av en eller två tungmetallrullar .

De används också efter deponering av ett område eller för att pressa ner krossade stenar i jorden för att ge en stengrund.

Vägvält

Efter att en komprimator har använts på en byggarbetsplats, används vägvältar för att undertrycka de höga punkter som orsakas av komprimatorn för att ge en jämn yta för konstruktion. En typisk vägvält har en slät trumma som en av sina axlar, som är framför föraren.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!