Är Byggdamm Farligt? Allt du bör Veta!

Byyggdamm är naturligt förekommande under byggen. Sågning, plattläggning, borrning, markförberedelser, och många andra aspekter inom byggen skapar dammiga miljöer. Spenderar du tid i dessa miljöer kommer du även naturligt att andas in detta byggdamm.

Har du någonsin fått dig att hosta oavbrutet när du arbetar med byggprojekt? Du kan andas in farliga mängder byggsdamm, och även när du lämnar platsen kan du ta med det dammet och oavsiktligt fortsätta att andas in dessa giftiga kemikalier. För att bekämpa allt damm som kommer ut på arbetsplatsen, överväg att hyra en vattenbil för att minska mängden byggdamm som du kommer att orsaka på grund av kapning, borrning och andra arbeten.

Typer av byggdamm

Byggdamm är en generisk benämning för naturliga mineraler eller konstgjorda mineralfibrer som uppstår när vissa bygguppgifter utförs. Det finns tre typer av konstruktionsdamm:

Kiseldamm: Ett naturligt mineral, kiseldioxid finns i vanliga byggmaterial, inklusive cement, betong och murbruk. Kiseldamm uppstår när materialet genomgår en betydande förändring, såsom skärning, borrning, slipning och sandblästring som granit, sand och sandsten. Detta är den farligaste typen av byggdamm.
Icke-kiseldamm: Vissa byggprojekt har inte kiseldioxid eller har kiseldioxid i minimala mängder, vilket resulterar i lägre toxicitet. Materialet där denna typ av damm finns inkluderar cement, gips (gipsskivor), kalksten och marmor. Du tenderar att hitta damm utan kiseldioxid när du skär tegelstenar. Damm utan kiseldioxid är fortfarande skadligt för människors hälsa, så du bör fortfarande se till att du följer säkerhetsåtgärder.
Trädamm: Denna typ av dammytor uppstår när du arbetar främst på lövträ och barrved. Andra träbaserade produkter inkluderar spånskivor, MDF och plywood. Snickare löper högsta risk för inandning av veddamm.

Faror med byggdamm för arbetare

Fina dammpartiklar är farliga, särskilt om de är kiseldammpartiklar. När dammet har inandats kan det minska din lungkapacitet, öka den totala belastningen på ditt hjärta och orsaka en mängd olika sjukdomar. Du kan också uppleva irritation i dina ögon, näsa, hals, hud och lungor. Precis som med det mesta är exponering för byggdamm under korta perioder inte hela världen, men konstant och frekvent utsättning för byggdamm kan leda till flera negativa konsekvenser. Först kanske du tror att du har att göra med allergier eller en mild förkylning, men med tiden kan dessa symtom öka. Damm kan också orsaka eller förvärra astma.

Den allvarligaste långsiktiga frågan är andningsorganen. Även om näsan och lungorna kan fånga några av de irriterande ämnena kan de skada den omgivande vävnaden när de har lagt sig i de djupaste urtagningarna i lungorna. När en förstärkning av ärrvävnad har uppstått kan det orsaka andningssvårigheter och kan få dig att utveckla lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Även om vissa sjukdomar börjar snabbt tar de flesta lång tid. Om du inte upptäcker skadan tidigt blir det svårare att behandla.

För luft tar du hänsyn till att större människor har större lungor och kan andas mer luft. På samma sätt andas någon som är fysiskt i form mindre luft jämfört med någon som är i form. För damm beror det på typen av material, storleken på biten som skärs och hur mycket material som togs bort. För luft överväger du hur mycket tid du andades luft och damm.

Inte bara är byggdamm farligt för dig, utan du kan oavsiktligt ta med dig dammet på din arbetsdräkt och utsätta dina familjemedlemmar. För att bekämpa detta bör du byta till tvättbara arbetskläder på byggarbetsplatsen, och när du är klar för dagen, duscha och byta till rena kläder. Du bör också överväga att parkera ditt fordon borta från alla byggen när du är på arbetsplatsen för att inte ta med dig dammet hem.

Faror med byggdamm på utrustning

Inte bara är byggdamm skadligt för dig som arbetare, utan det förorsakar förödelse för byggutrustning. När dina utrustningar och verktyg får betydande mängder damm på sig måste du underhålla utrustningen oftare på grund av motorslitage. Som ett resultat stiger de totala driftskostnaderna.

Byggdamm är slipande och kan orsaka avsevärd skada på utrustningen vid exponering. Om motorn kommer i kontakt med dammet kan du uppleva motorfel, särskilt om det är bensindriven utrustning. Ofta kommer betongdammet förbi luftfiltersystemet och stöter på motorcylindern och orsakar slitage på kolven och cylindern.

Även om luftfiltret kan hålla det mesta av dammet ute måste du städa filtret kontinuerligt. Andra typer av utrustning, såsom eldrivna borrar, känner också effekterna av damm, eftersom det fastnar på smorda ytor. När det händer fungerar dammet som en pasta, vilket gör att utrustningsdelarna fastnar och slits snabbare. På samma sätt, om maskinen blir våt och har ansamling av damm, kan dammet hårdna. Du kan få problem med utrustningens muttrar och bultar.

Dammkontroll på en arbetsplats

Det finns flera alternativ för att minimera byggdamm på din arbetsplats. Ett av de bästa och billigaste sätten att skära ner på damm är att spraya området med vatten. För utomhusprojekt, beroende på väder och projektplats, bör du vattna området minst tre gånger per dag. Vattenbilar kan hjälpa smuts och damm att hålla sig nere. Se till att inte övervattna området, eftersom det kan orsaka erosion och avrinning.

Att lägga ner jord och vegetation är ett annat alternativ, eftersom det styr damm och erosion.

Vid inomhusprojekt bör du alltid försöka spärra området eller tejpa in områden för att förhindra att damm ackumuleras. Använd dammskyddsteknik för att hålla dammnivån nere, samt våta sågar och dammuppsamlare för att hålla skadliga dammnivåer borta.

Negativa luft HEPA-filter dammsugare ger inåt luftflöde för att förhindra att damm och andra partiklar kommer ut i arbetsområdet. Därefter fångar dem den förorenade luften och rengör luften och filtrerar tillbaka den i området. Undvik att använda en kvast, eftersom detta kan leda till att dammet dammas upp i luften. Dagliga rengöringar är ett måste för att undvika att dammet kommer ut från området.

Skapar vissa bygguppgifter mer damm?

Inte alla bygguppgifter är desamma, och vissa leder till mer damm och partiklar än andra. Till exempel kommer skärning på nästan vilket sätt som helst att skapa mycket damm. Oavsett om du sågar virke för snickeri eller kapar luckor skapar den enkla sågningen i allmänhet mycket damm. Att arbeta med betong och murbruk är ofta en dammkälla och att skära takpannor kan också släppa ut mycket partiklar.

Slipning av betong eller andra byggmaterial kastar damm i luften, och slipning eller utjämning av trä kan också vara en dammkälla.

Vilka är farorna med byggdamm?

Damm på en byggarbetsplats kan ta många olika former, och materialen som släpps ut i luften kan vara gjorda av sten, trä, kemikalier och till och med metall, vilket skapar ett potentiellt dödligt damm som kan spridas mycket långt.

Forskare har funnit att exponering för cementdamm är kopplat till andningsproblem, vilket orsakar både engångssjukdomar och pågående andningssjukdomar samtidigt som det försämrar lungfunktion. Denna studie är viktig eftersom den gjorde kopplingen mellan exponeringens livslängd och visade att ju längre du andas in damm desto mer sannolikt är det att du får problem med lungorna.

Men det är inte bara cementdamm som kan orsaka problem; praktiskt taget allt som är slipat, sågat eller krossat kan frigöra damm. Byggnadsarbetare som slipar gipsfogar (gips som används för att täcka gipsfogar9 utsätts för inandningsbar kiseldioxid och andra damm partiklar. En studie fann att arbetare utsattes för tio gånger den tillåtna mängden damm.

Rivning och damm: Risk för giftigt damm

Arbetare behöver inte nödvändigtvis bygga något för att det ska finnas risk för dammsexponering. Att hantera damm på rivningsplatser, där något förstörs, kan vara extremt farligt på grund av kemikalier som sedan hemmet byggdes har upptäckts vara skadliga.

Rivning av ett hem med blybaserad färg skapa en hälsorisk i området genom att skapa blydamm. Damm är det bästa sättet för att bly kommer in i kroppen, och processen att riva ett gammalt hus kan skapa en betydande mängd blydamm.

Detta damm kan falla nära ett område eller sätta sig på en yta, och rivningsarbetare kan också få med damm in i sina hem och samhällen och utsätta andra för de giftiga partiklarna.

Det är viktigt att arbetare minimerar exponering av blydamm så mycket som möjligt. Bly-säkra metoder inkluderar att suga upp dam och använda arbetsmetoder som minimerar mängden damm som skapas. Det är också viktigt att genomföra en noggrann sanering av skräp som skapats av rivningen.

Vanliga frågor

Är det farligt att andas in byggdamm?

Andning av byggdamm kan vara farligt eftersom det kan innehålla en mängd olika partiklar som kan skada lungorna och andra delar av kroppen. Byggdamm kan innehålla föroreningar som asbest, fiber från trä, mögel, damm från cement och gips, föroreningar från färger och lacker, samt damm från arbetet med metall och trä.

Andning av byggdamm kan orsaka en rad hälsoproblem, som allergiska reaktioner, astma, lungcancer och andra lungproblem.

Det är viktigt att skydda sig mot byggdamm genom att använda skyddsutrustning som andningsmasker och skyddskläder. Det är också viktigt att hålla arbetsområdet rengjort och ventilerat för att minimera mängden damm som sprids i luften.

Så det är viktigt att ta det här på allvar och ta de nödvändiga åtgärderna för att skydda hälsan när man arbetar med byggdamm. Det är också viktigt att vara medveten om de potentiella hälsoriskerna och att söka vård om man upplever några symtom som kan vara relaterade till byggdamm.

Är det farligt att andas in betongdamm?

Andning av betongdamm kan vara farligt eftersom det kan innehålla en mängd olika partiklar som kan skada lungorna och andra delar av kroppen. Betongdamm kan innehålla föroreningar som silika, kristaller av kvarts som kan orsaka lungskador som lungfibros, samt andra föroreningar från tillsatsmedel, färger och lacker.

Andning av betongdamm kan orsaka en rad hälsoproblem, såsom lungfibros, lungcancer och andra lungproblem. Det kan också orsaka irriterade ögon, näsa och hals.

Det är viktigt att skydda sig mot betongdamm genom att använda skyddsutrustning som andningsmasker och skyddskläder. Det är också viktigt att hålla arbetsområdet rengjort och ventilerat för att minimera mängden damm som sprids i luften.

Så det är viktigt att ta det här på allvar och ta de nödvändiga åtgärderna för att skydda hälsan när man arbetar med betongdamm. Det är också viktigt att vara medveten om de potentiella hälsoriskerna och att söka vård om man upplever några symtom som kan vara relaterade till betongdamm.

Hur får man bort damm från lungorna?

Det finns flera sätt att ta bort damm från lungorna. Ett sätt är att andas in luftrenande medel, som exempelvis saltvatten eller eteriska oljor. Det är också viktigt att undvika dammkällor i hemmet och på arbetsplatsen, och att tvätta händerna ofta för att minska risken för att andas in damm. Rökning bör också undvikas eftersom det kan skada lungorna och göra det svårare att ta bort damm. Andningstekniker som yoga och pranayama kan också hjälpa till att rena lungorna. Det är också viktigt att se till att man har tillräckligt med fysisk aktivitet och att man får tillräckligt med vätska för att hjälpa lungorna att rensa ut damm. Överväg att rådfråga en läkare om du har symptom som kan tyda på lungproblem, eller om du är orolig för ditt lungors hälsa.

Slutsats

Byggdamm är skadligt för alla som arbetar på en arbetsplats. Liksom familjemedlemmar som kan andas in toxiner om du tar med dig damm på dina kläder eller din kropp. Se till att du utöver säkert bygge och tar rätt åtgärder för att minska risken för att andas in det. Glöm inte att använda en andningsmask om du är i dammiga miljöer.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!