Bästa Smidesstädet – Bäst i Test [Guide]

Ett smidesstäd är en viktig utrustning som har använts i smide i århundraden. Den fungerar som en robust, solid yta för att bearbeta metallbitar. Smidesstädet är i huvudsak ett metallblock som vanligtvis har tre olika arbetsytor för att forma ett arbetsstycke på en mängd olika sätt.

Men tidiga versioner av smidesstäd var helt enkelt stenplattor som användes som ytor som hjälper till att forma ett metallföremål. Eftersom deras funktion utvecklades med tiden, skapades de med starkare material, såsom brons och smide, särskilt under medeltiden.

Moderna smidesstäd är idag i allmänhet gjorda av stål, bestående av gynnsammare metallurgiska egenskaper för moderna användningar och tillämpningar. I den här artikeln tittar vi på det bästa och mest populära smidesstädet på marknaden såväl allt du bör tänka på när du ska köpa ett smidesstäd.

Oavsett om du är en professionell smed eller strävar efter att bli det, måste du ha det bästa smidesstädet till ditt förfogande. För att bespara dig besväret med att leta runt sporadiskt är vi här för att dela lite sammanhängande information med dig så att du lättare kan göra ditt val.

Ett städ är en metallbit som nästan varje smed har. Även en tung sten kan tjäna samma syfte, men att ha det bästa städet i din smidesverkstad kan drastiskt förbättra kvaliteten på dina produkter som du smider.

Ett smidesstäd har en unik design, lämpad för nästan alla uppgifter som involverar smide. Det finns många varianter, beroende på typ av projekt och hur mycket arbete som krävs.

Grundläggande design av detta verktyg inkluderar en platt yta på vilken den heta metallen hamras, ett horn som används för att böja metaller, och ett kornhål och ett tåligt hål som används för specialiserad skärning och bockning.

Bästa smidesstädet


Durlach smidesstäd

Detaljer

  • Robust smidesstäd av högsta kvalité
  • Tillverkad av smitt stål med en kombination av slipad och polerad arbetsyta
  • Två hål för fästning av smidesprodukter
  • Lämplig för alla typer av smidesarbeten
  • En av de bästa smidesstäden på marknaden

När du ska köpa ett smidesstäd finns det många olika saker att tänka på. Nedan går vi igenom hur ett smidesstäd är uppbyggt och dess delar. Längre fram tittar vi även på allt du bör tänka på när du ska köpa ett smidesstäd.

Delar av ett smidesstäd

Smidesstädets ansikte

Smidesstädets yta är den plana ytan som ligger på toppen av dess struktur. Denna yta fungerar som en stabil bas för att slå metallarbetsstycken, så det är städets yta som oftast används. Trots att ansiktet inte direkt träffas av en hammare är det viktigt att ansiktsmaterialet tål kraftiga slag utan att gå sönder eller förlora sin platta form.

Smidesstädets horn

Städets horn är den spetsiga konliknande änden som vanligtvis anses vara framsidan av städet. Denna ände ser väldigt mycket ut som ett horn och dess krökning används bäst för att forma metallbitar till rundade former. Denna del av städet behöver inte nödvändigtvis vara ett lika hårt material som ytan eftersom det mestadels används för bockningsapplikationer.

Smidesstädets bord

Bordet kallas också ofta för steget, vilket är en smal plan yta som ligger mellan hornet och städets framsida. Bordets höjd är något högre än hornet och lägre än ansiktet. Även om denna del kan användas för att skära arbetsstycken på kanten, kan det slita ut dess egenskaper om det görs ofta. Att använda lämpliga skärverktyg kan vara en bättre metod för att uppnå samma resultat.

Hardie Hål

Detta hål på ett städ är vanligtvis placerat inuti ytan av ansiktet på den motsatta änden av hornet, även känd som hälen. Detta hål har en fyrkantig mynning som gör att smeder kan hålla stavliknande verktyg som mejslar eller smed. Genom att säkra dessa bitar är det härda hålet ett utmärkt verktyg som underlättar böjning av metallbitar och håltagning av smide.

Pritchel-hålet

Pritchelhålet spelar en mycket liknande roll som Hardie hålet. Detta hål är normalt beläget ett kort avstånd från det hårda hålet inuti ansiktets yta, men dess mynning har en cirkulär form. Dess cirkulära form gör den till ett intuitivt verktyg att använda när du stansar rundade hål i ett arbetsstycke.

Att köpa smedsstäd – vad är viktigt att veta?

Även om smidesstäd i allmänhet består av liknande funktioner, bör inköp av ett smidessstäd göras med noggrant övervägande av alla möjliga tillämpningar för vilka det kommer att användas. Att ha en bra uppfattning om vad du ska leta efter i ett smidesstäd är viktigt för att säkerställa att produkten du i slutändan köper kommer att fungera för det du vill åstadkomma och kommer att tåla flera användningsområden.

Smidesstädmaterial

Materialet som smidesstädet är gjort av är en mycket viktig faktor att tänka på när man använder eller köper ett städ. Även om städen förr var gjorda av sten, brons och smide, har stål mestadels tagit över marknaden på grund av dess gynnsamma egenskaper och förmåga att masstillverkas.

Smidesstäd i gjutjärn finns också att köpa, men de är mer spröda och är inte lika motståndskraftiga. En av de viktigaste funktionerna är hårdheten i ansiktet. Denna faktor bestämmer i vilken utsträckning kraften som utövas på ett arbetsstycke som ligger på städet av en hammare (eller annat verktyg) studsas mott städet tillbaka till själva arbetsstycket efter att det har slagits.

Hårdare metaller har vanligtvis en större studs, vilket i allmänhet gör dem till ett bättre val för städmaterial. Smidda verktygsstålstäd anses vara mycket effektiva under denna kategori, men många smeder har också gjutjärns- och smidesstäd med en svetsad stålyta ovanpå.

Arbete & smidesstädsanvändning

De applikationer som du kommer att använda ett smidesstäd för bör ligga i framkant av din tankeprocess när du tar reda på vilken typ av städ du ska köpa eller använda. Om det bara kommer att användas för en hobby då och då, är det kanske inte det bästa valet för dina ändamål att köpa ett mycket stort, mycket dyrt städ. Vissa städ kan vara mycket specialiserade och andra kan tjäna mer av ett allmänt syfte. Det är också viktigt att notera om vissa av de applikationer som vissa städ används för överlappar med andra städ.

Storlek, vikt och form

Storleken och formen på ett smidesstäd är en viktig aspekt av dess design och är direkt relaterad till de möjliga tillämpningar för vilka det kan användas. Storleken på ett smidesstäd bör vara lämplig för storleken på materialet som smids och de verktyg som kommer att användas för att forma materialet. Städen kan väga så lite som några hundra gram eller så mycket som flera hundra kilo så utbudet i storlek och vikt är ganska stort. Vanligtvis, ju tyngre städet är, desto lättare är det att använda. Formen på ett smidesstäd kan också variera beroende på dess applikationer, vilket påverkar dess storlek och viktområde.

Fundera på om du behöver ett litet smidesstäd eller ett större. Detta beror helt på dinma användningsområden.

Kostnad – hur mycket kostar smidesstäd?

Kostnaden för ett smidesstäd beror på några av de faktorer som diskuterats tidigare. Materialet som städet är tillverkat av kan till stor del variera i prissättning och det kan också storleken och vikten på ett städ. Eftersom ett litet städ vanligtvis innehåller mindre metall än ett stort, och kostnaden för städ ofta uttrycks i termer av vikt.

Till exempel kan mindre städ kosta från några hundra per pund 500 gram men större, nya städ kan kosta tiotusentals kronor. Denna prissättning innebär att du kan sluta med att betala tusentals kronor för ett vanligt smidesstäd beroende på dess kvalitet och vikt. Kostnaden för frakt kan också vara en annan associerad kostnad att överväga om ditt städ kräver frakt, eftersom städets vikt kan lägga till en enorm kostnad.

Konstruktion

Smidesstäden tillverkas på två sätt – smidda eller gjutna. Även om gjutna städ inte ens kommer i närheten när det gäller hållbarhet och livslängd, är de billigare än de smidda. När det gäller material som används hittar du städ av smidet stål, gjutstål, gjutjärn, stålplåt på smideskroppen, gjutjärn m.m.

Smidda städ är starkare och hållbara medan gjutna stålstäd ger dig mer flexibilitet. Å andra sidan är gjutjärn skört men lämpligt om ditt jobb är småskaligt.

Vikt

Städen kan väga från 1kg till flera hundra kilo. Ett städ som väger mindre än 50kg är lämpligt för små uppgifter och smycken. Om viktintervallet är 50-100kg är städet bäst för smide och hovslagare. Om ditt jobb involverar storskaliga projekt, bör vikten vara mer än 100kg. Tyngre städ ger mer mångsidighet till ditt arbete.

Form

London Pattern smidesstäd och European Pattern smidesstäd är de två vanliga formerna av städ. Ett städ Londonstäd har ett avsmalnande runt horn, ett ansikte, ett steg, ett bord, ett tåligt hål och ett Pritchel-hål.

Å andra sidan har europeiska smidesstäd två horn – ett avsmalnande runt horn och ett fyrkantigt avsmalnande horn tillsammans med andra funktioner. Ditt val och dina behov är de viktigaste faktorerna vid val av form.

Ansikte

Städytan är vanligtvis gjord av härdat stål. Ytan ska vara plan, välpolerad och ha rundade kanter. Ett stort ansikte kommer att erbjuda dig mer mark att arbeta på samt fler faciliteter.

Horn

Horn på ett städ är vanligtvis ett avsmalnande runt utsprång och tillverkat av ohärdat stål. Om ditt jobb involverar bockningsoperationer, bör du leta efter ett städ med en robust horndesign.

Hål

Hål är vanligtvis av två typer, härdiga och nötknöl. Ett nöthål, som hänvisar till det runda hålet du kommer att upptäcka i ett städ, är att ge utrymme för stansverktyg. Ett tåligt hål är ett kvadratiskt hål som gör att du kan ha ett stadigt grepp om olika verktyg i städet.

Ett avfasat hål är en annan typ av hål som tjänar syftet med svarvningsoperationer som finns i vissa städ. Att köpa ett städ med fler typer av hål kan öka dina fördelar.

Vassa kanter

Skarpa hörn behöver rundas av eftersom de är dåliga för smidesuppgifter. Detta minskar risken för flisning och ger en slät bearbetbar yta. Ett tåligt verktyg kan dock göras om du någon gång är i behov av en vass egg.

Varför behövs smidesstäd?

Om du är bekant med smide, kanske den här frågan inte har någon betydelse för dig. Men det finns många andra där ute som börjar sin karriär inom smide och letar efter ett smidesstäd. Detta kan ge dem lite insikt och hjälpa dem att välja det verktyg som är bäst lämpat för deras arbete.

Ett smidesstäd är bara ett verktyg som hjälper en smed. Du kan i teorin använda vilken plan yta som helst för att hamra om den är tillräckligt robust. Du kan använda vilken typ av hål som helst för att hålla ett skärverktyg för ditt smide. Och du kan böja ditt arbetsstycke runt vilket metallföremål som helst, så länge det håller sin form. Detta verktyg tillhandahåller allt detta i en enda formfaktor. Och det gör arbetet säkrare och mer effektivare.

Placera den bara på en stadig bas, helst av järn, så kan du hamra, böja och skära nästan vad som helst utan att flytta runt för varje steg. Det finns olika typer av smedstäd tillgängliga på marknaden. Deras nödvändiga egenskaper beror på vilken typ av arbete en smed kräver.

För kraftigt smide är städen gjorda av smidd järn eller stål. Vid lättare arbete och nybörjare smeder är verktyget tillverkat av gjutjärn. Det finns olika storlekar och former tillgängliga, alla med sina egenskaper, för- och nackdelar.

Varför slår en smed mot städet?

Det är inte rekommenderat att slå mot ytan på ditt städ med en hammare direkt. Men om du ser smeder som slår mot smidesstädet finns det en bra anledning.

En av de vanligaste anledningarna till att smeder slår mot ytan på ett städ är att hålla rytmen i sina slag. En annan anledning är att hitta den perfekta balansen för hammaren samtidigt som man försöker göra upprepade slag.

En annan anledning till att smeder knackar hammaren på ett städ är att ta bort fjällen på hammarhuvudet och förhindra att det överförs till materialet som de arbetar med.

Var kan man köpa smidesstäd?

Du kan köpa detta verktyg i olika butiker som säljer smidesverktyg och material. Du hittar små och stora smedsstäd till salu i olika lokala järnaffärer runt omkring dig. Det är också möjligt att köpa ett smedsstäd på olika e-handelssajter online.

Vissa smeder tillverkar också smidesstäd för försäljning eller säljer begagnade. Begagnade smidesstäd är populära för att få ner kostnaden, men många väljer att köpa ett helt nytt för att få kvalité och hållbarhet.

Det väsentliga med var man kan köpa smidesstäd är att säkerställa källans tillförlitlighet och fastställa kvaliteten på verktyget som du får från dem.

Vad används ett smidesstäd till inom smide?

Användningen av ett smidesstäd i smide kan inte överbetonas. Det är ett kraftigt metallbearbetningsmaterial som är tillräckligt starkt för att tåla upprepade och kraftiga hammarslag. Ett städ är ett smidesverktyg som hjälper dig att forma andra material.

Den har en plan yta mot vilken du kan slå ett annat material för att forma den. På samma sätt är städets horn användbart för att böja och forma material.

Hur bygger man ett smidesstäd?

Att bygga ett städ kräver en nivå av expertis och smidesfärdigheter. Om du inte har tillräcklig expertis är det bättre att du köper ett färdigt smidesstäd.

Varför är smidesstäden formade som de är?

Den dominerande anledningen till att dessa verktyg är utformade som de är är att hjälpa dem att passa deras applikationssyfte. Den plana ytan på ett städ ger ett lämpligt utrymme för dig som slag- och formmaterial.

Det förlängda hornet låter dig också böja material och förbättra balansen i verktyget. Den återstående kroppsformen ger verktyget balans och gör det möjligt att motstå stöten av upprepade hammarslag. Det tillåter också städet att ge tillbaka tillräckligt med rebound för att göra det relativt lättare att slå.

Varför är smidesstäd så dyra?

Den främsta anledningen till att detta verktyg är dyrt är deras uppbyggnadsmaterial. De flesta städ är gjorda av hårdmetaller eller betong, och det använder många av dem. Detta skäl förklarar varför vikten och typen av material bestämmer priset på de flesta städ.

Hur härdar man ett smidesstäd?

Härdning av städ är viktigt om du vill att de ska stå emot de upprepade stötarna av kraftiga hammarslag och din ojämnhet på arbetsplatsen. Härdningsprocessen för detta verktyg är densamma som härdningsprocessen för järn andra metaller (beroende på den som används för ditt städ). Allt du behöver göra är att värma verktyget till en mycket hög temperatur innan du snabbt kyler det. Upprepa processen för att uppnå önskad hårdhet.

Vem uppfann smidessstädet?

Upfinnaren till smidesstädet kan inte spåras till en enda individ. Faktum är att användningen av detta verktyg kan spåras till själva smideshistorien. Medeltida smeder använder platta bitar av meteoriter (ett segt ämne) för att forma metaller. Denna idé spårades till omkring 6000 f.Kr. i områden som idag kallas Turkiet och Iran.

Smidesstädmaterial

Det är viktigt att poängtera att du inte bör köpa ett smidesstäd som är tillverkat i gjutjärn. Gjutjärn är alldeles för mjukt och ger dig inte den studs eller styrka du behöver smida med. Billiga smidesstäd kan se bra ut, men slösa inte dina pengar. Det är inte värt det, och kommer antingen att orsaka dig timmar av frustration när du dunkar iväg på ett stycke stål och det inte formas korrekt, eller så kan det gå sönder eller spricka.

Smiesstäden kan smidas eller svetsas och fortfarande vara av kvalitet, men du måste leta efter ett städ med verktygsstål eller liknande härdad yta – det kan vara en pressad platta i ett enstaka stycke stål som smidd, eller en platta svetsad på en mjukare stålkropp. Om kostnaden är ett problem, satsa på ett bra gammaldags järnvägsstäd – det här är bokstavligen ett stycke järnvägsstålräls som har kapats och har en slät yta ovanpå den. Det kommer att fungera för de flesta projekt och är mycket bättre kvalitet än ett gjutjärn.

Studs

Ett städ ger studs till dina hammarslag. För varje slag du gör med din hammare, kommer städet att producera samma kraft på en plan yta på andra sidan, så en av de viktigaste sakerna att leta efter i ett bra städ, är studs. Detta mäts vanligtvis i procent av det belopp som returneras från ett tappat kullager. Till exempel, ett städ som studsar ett kullager 5 tum när det tappas från 10 tum har 50 % studs. Bra städ kommer att ha 90 % eller mer studs i sig.

Leta efter ett litet kullager i din lokala järnaffär och ta med det tillsammans med ett måttband eller linjal när du går för att titta på ett städ. Släpp kullagret från en viss höjd, 10 tum är lättast att mäta procentuellt, och se hur långt bakåt kullagret studsar när du tappar det under sin egen vikt. Låt gravitationen tala om för dig vad studsen är, studsa den inte eller kasta den, släpp den bara. Vad detta mäter är städets kvalitet och täthet, så ett städ av god kvalitet kommer att vara mycket hårt på ytan och tillräckligt tätt för att studsa ett kullager med 9-10 tum och något mindre för efterföljande studsar.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!