Behövs vattenfilter för Brunnsvatten?

Brunnsvatten är en av de största vattenkällorna som finns i överflöd över hela världen. Det erhålls genom att gräva ett hål i marken där vatten lagras under. Brunnskonstruktionen är gjord för att bilda en kran till underjordiskt vatten som lagras där. I allmänhet tillförs sedan vattnet till våra hem för konsumtion med hjälp av en pump.

Brunnsvatten är mindre sannolikt förorenat än andra källor där riskerna för förorening tenderar att vara höga. Det finns dock alltid risk för naturlig förorening även i brunnsvattnet. Det finns ingen vattenkälla som kan hålla bakteriefritt vatten fritt från föroreningar av något slag. Även till synes kristallklart vatten kan också innehålla olika föroreningar och sjukdomsframkallande föroreningar i det. Därför bör vatten som vi konsumerar i vårt dagliga liv renas genom ett ordentligt filtreringssystem.

Brunnsvatten behöver dock inte mycket behandling som andra vattenkällor gör. Det beror på att brunnsvatten består av vattenreservoar under markytan som är jämförelsevis säkrare och renare än ytvattnet eller andra källor. Du måste filtrera ditt vatten före konsumtionen för din hälsas bästa.

Vatten spelar en avgörande roll i våra liv eftersom det är obligatoriskt för vår överlevnad. Därför är det obligatoriskt för oss alla att säkerställa dess hygieniska nivå och renhet. Brunnsvatten behöver ett lämpligt filtreringssystem som renar vattnet för hälsosam konsumtion och effektivt tar bort föroreningarna.

Följande är några av de grundläggande skälen som indikerar att vattenfiltreringssystem är nödvändigt för brunnsvatten.

På landsbygden är brunnsvatten den vanligaste använda vattenkällan för hela befolkningen. Det är lättillgängligt, tillgängligt och gynnsamt för de allmänna massorna att tillgodose sina vattenbehov. Denna vattenkälla är billig och evig. Brunnsvatten håller i decennier utan större svårighet att ta hänsyn till platsens sammanhang och dess miljöeffekter. Bortsett från det är brunnsvatten också fördelaktigt än kommunalt vatten eller andra vattentäkter eftersom det är rimligt bättre och säkerställer varaktiga besparingar ekonomiskt.

Men för att utnyttja alla ovanstående positiva aspekter av brunnsvatten, rekommenderas det starkt att installera ett ordentligt filtreringssystem som på ett adekvat sätt renar vattnet innan det transporteras till vår konsumtion. Med ett adekvat vattenfiltreringssystem med den bästa effektivitetsnivån är brunnsvatten oklanderligt lämpligt och hälsosamt för oss alla.

Föroreningar och patogener i brunnsvatten

Brunnens omgivande miljö spelar en avgörande roll i detta avseende. Eventuella avvikelser i miljön där vattenbrunnen är placerad kan betraktas som nackdelar. Det beror på att förekomsten av föroreningar och föroreningar i den omgivande miljön väsentligt påverkar kvaliteten på vattnet under jorden. Förorening av brunnsvatten beror oftast på naturliga källor snarare än mänskliga källor.

På samma sätt bör det också beaktas att brunnsvattnets klara och säkra status inte förblir densamma med tiden. Förhållandet mellan kontaminering och tröskel för rent och säkert vatten i dessa källor förändras hela tiden över tiden. Brunnsvattnet som var rent från vissa föroreningar för en tid sedan är kanske inte säkert för konsumtion idag. Kort sagt, brunnsvatten är inte heller praktiskt säkert att dricka och annan användning förrän och såvida det inte behandlas ordentligt genom ett vattenfiltreringssystem.

Frätande inverkan av brunnsvatten

Brunnsvatten kan orsaka korrosion och kan tränga in bly från rör, svetsfogar och VVS-armaturer. Brunnsvatten kan producera en alarmerande nivå av bly i vattnet på grund av dess frätande natur som skickas för bostadsapplikationer. Allvarliga hälsoproblem härrör från att konsumera blytillsatt vatten som inkluderar hjärtsjukdomar, njurproblem och nervsjukdomar etc. Hos barn är effekten av att dricka vatten med bly ännu värre. Det kan orsaka beteendestörningar, hörselproblem, nedsatt kognition och till och med försenad pubertet hos dem.

För det mesta är allmänna massor sannolikt omedvetna om det faktum att brunnsvatten kan vara extremt frätande och kan leda till läckage av bly från rör och reparerade fogar. Därför rekommenderas det starkt att du säkerställer två saker:

 • Installera ett brunnsvattenfiltreringssystem
 • Gör din VVS-ledning fri

Obehaglig lukt och dålig smak

Brunnsvatten ger ofta dålig smak och obehaglig lukt. Du måste ha märkt att ibland kan brunnsvatten vara obehagligt och skapa dålig lukt och till och med dålig smak när du dricker om du råkade vara runt vattenbrunnen i ditt liv. Det beror på att dessa egenskaper härrör från den lokala föroreningen. Dessutom kan det finnas flera orsaker till denna situation som säkerligen påverkar hela vattenförsörjningen till de lokala husen. Lösningen på detta problem är att installera ett ordentligt filtreringssystem för vattenrening.

Risk för sjukdomsorsakande mikroorganismer och andra föroreningar

Trots att brunnsvatten är säkrare än ytvattnet eftersom det filtreras av flera lager under jorden, finns det alltid en konstant risk för föroreningar som lätt kan förorena vattnet. I detta avseende är den huvudsakliga sjukdomen som orsakar mikroorganismer och andra föroreningar som kan förorena brunnsvatten mangan, smuts, grumlighet, obehagliga smaker och dålig lukt, järn, svavel, tanniner, hårt vatten, problem med pH-värde, järnbakterier, nitrater, arsenik , och många andra frågor.

Mikroorganismer som kan förorena brunnsvatten inkluderar virus, bakterier, parasiter, cryptosporidium, giardia, e-coli och coliform etc.

Kemiska föroreningar inkluderar bly, radon, radium, nitrater, arsenik, bekämpningsmedel och biprodukter från olika desinfektionsprocesser.

Inverkan av vattenhyllan

En annan nackdel involverar inverkan av vattenhyllan på brunnsvatten. Vattenhyllan representerar de totala vattenreserverna i ett visst område. Med andra ord, en region som har mängden vattenreservoar anger vattenhyllan för den platsen. Brunnsvatten är föremål för påverkan av vattenhyllan i regionen där det är beläget. Vattenhyllan i en region påverkas av regn och annan nederbörd i området. Om mängden vatten minskas i vattenhyllan påverkar det oundvikligen hela vattenförsörjningssystemet direkt.

Test av brunnsvatten

Det är obligatoriskt att utföra alla nödvändiga tester av ditt brunnsvatten för att säkerställa vattnets säkerhet och renhetsnivå. Det rekommenderas att du utför noggranna tester för följande föroreningar i ditt brunnsvatten:

 • Arsenik föreningar
 • Bakteriella föroreningar
 • Krom 6-föroreningar
 • kvicksilverföroreningar
 • Närvaro av nitrater
 • Tillsats av radon
 • Flyktiga organiska föroreningar

Det finns en allmän missuppfattning om testprocessen att grundläggande screening av brunnsvatten kan täcka alla ovan nämnda föroreningar. Du rekommenderas att utföra en omfattande testprocess för att detektera varje högriskförorening uttryckligen.

Testschema

Det är bättre att genomföra en omfattande testprocess av ditt brunnsvatten på årsbasis. Om det inte finns något annat specifikt problem räcker det att testa brunnsvattnet en gång om året. Men i fall av följande situation, rekommenderas du att genomföra testprocessen så snart som möjligt: ​​

 • När utseendet på ditt brunnsvatten, dess lukt och smak förändras
 • Uppkomst av nya risker för kontaminering , brutet brunnslock och ansamling av översvämningsvatten
 • Uppseende av bakteriell kontaminering i brunnsvatten
 • Fel i septiksystemet

Incidenter av hälsoproblem bland boende, dvs. återkommande gastrointestinala problem

Slutsats

Av ovanstående diskussion kan man säga att brunnsvatten är någorlunda säkrare och renare än ytvattnet. Men risken för kontaminering finns fortfarande kvar.

Det finns olika sätt på vilka brunnsvatten kan förorenas och därför orsaka allvarliga hälsoproblem om det konsumeras utan rening. För att eliminera riskerna för sådana problem och risker för kontaminering är vattenfiltreringssystem den enda lösningen för att rena brunnsvatten och säkerställa dess säkerhet för mänsklig konsumtion.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!