Såga i Betong – Så Gör Du!

Hur sågar man i betong? Kan du ens göra det?

Svaret på den frågan är ja, men det krävs kunskap och rätt verktyg för att såga i betong effektivt. I denna artikel ska vi gå igenom just detta.

Idén att försöka snyggt och noggrant såga igenom betong är inte enkel. Oavsett om det är grunden, vilken vägg som helst, en trottoar eller vad som helst i betong, är det aldrig lätt att ta reda på om du har den sanna kunskapen och expertis och rätt verktyg för att utföra jobbet.

Du kan använda skärmaskiner såväl som diamantsågar, som är de två mest utbredda skärverktygen i betong, och deras användning kan överlappa i viss utsträckning, men du bör veta att de aldrig är helt identiska. Genom att känna till förändringarna mellan dessa två typer av verktyg kan du välja rätt val för nästa uppgift.

Vad bör du tänka på innan du sågar betong?

Till att börja med bör du fundera över betongplattans tjocklek. Du bör se till att du har rätt redskap för att såga i den tjocklek på betongen som du behöver.

Du kan skära igenom betong till din trottoar och bänkskiva med ett diamantblad, men glöm inte glömma att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Om betongen är alltför tjock kan det vara bättre att kontakta en expert eftersom att jobbet kan vara för jobbigt.

Om du är husägare och vill skära betong kan du behöva ett viktigt verktyg, som är ett diamantblad. Även om slipskivor också kan användas för att skära betong, kan de slitas snabbt, vilket möjligen kräver att de byts ut flera gånger under utvecklingen av projektet.

Slipande blad kan leda till att du “tvingar” sågen vilket är ett osäkert drag, vilket kan leda till att du tappar kontrollen över verktyget och som kan drabbas av ett eventuellt allvarligt snitt.

STEG 1

Du måste välja vilken typ av blad du ska använda att arbeta med för den här uppgiften, du kan välja en torrskärande diamant eller våtskärande diamantblad. Våtskärblad behöver vatten på bladet under hela proceduren, vilket kan uppnås med majoriteten av verktygen. När du har den här arbetsspecifika sågen kan du också få ett bättre skärdjup. Med en cirkelsåg kan du kapa en bit in i betongen och sedan använda slägga för resten.

STEG 2

Du måste förbereda arbetsstationen så att dammet inte kommer in i ditt hem. Om du arbetar i en källare, se till att du har stängt alla närliggande fönster.

STEG 3

Du måste markera betongplattan innan du kapar med en krita, se till att du markerar den med en tjock linje. Du bör helst hälla vatten på betongen när du skär för att motverka luftburet damm.

STEG 4

Du måste se till att du tar hand om varje personlig säkerhetsåtgärd. Se till att du har tunga kläder, benskydd, knäskydd och stålstövlar och glöm inte att bära skydd för dina ögon och ansikte. Du måste också bära en korrekt passande ansiktsmask.

STEG 5

Du bör förlänga slangen till arbetet och sätt på vattnet. Det är mycket viktigt när du arbetar med ett platt projekt som en uteplats. Om du arbetar med ett upprätt jobb kan vatten vara svårare att använda. Du bör ha någon person som hjälpare, försök få någon av dina vänner och be dem att spraya vatten på betongplattan när du arbetar, det kommer att motverka damm. Utan vatten kommer du att utsättas för damm och det är inte bra på grund av säkerhetsåtgärder.

STEG 6

Se till att du placerar ett ”styrkort” i ena änden av skärområdet.

STEG 7

När din såg är avstängd bör du ställa in knivdjupet med hjälp av vredet (du bör läsa igenom bruksanvisningen för denna instruktion) så att den kommer att skära till max en tum djup. Planerad med en sekvens av ljussnitt är säkrare, det ger dig bra kontroll och ett alternativ för att ditt blad ska svalna.

STEG 8

Nu ska du ta bort sågen från betongen, låta den snurra fritt; detta ger en sågklingas chans att tappa damm och svalna.

STEG 9

Därefter ska du göra den riktade sågningen i betongen, nu ska du ta bort styrkortet. Nu kan du få en skärning och fortsätta med regelbundna skär.

STEG 10

Damm måste samlas under hela skärproceduren, trots ditt hårda arbete för att hålla betongplattan våt, måste du ta pauser för att rensa den. Du bör se till att du använder ett vakuum för att suga dammet.

STEG 11

Om du fortfarande vill fortsätta med djupare skärning, stäng av sågen och öka knivdjupet med en höjning genom att använda ratten. Nu måste du upprepa steg 7 och 8 och återuppta skärprocessen.

STEG 12

Se till att du rensar upp arbetsområdet för damm om och om igen, för den här uppgiften kan du använda dammsugare eller en våtsug. Nu kan du börja skärlinjen, men inte över den, du bör försöka utanför skärområdet. Nu ska du svänga släggan med tillräcklig kraft så att den kommer att bryta din betong. När du delar upp den måste du använda en bändstång för att gräva bitar utanför och ta bort dem.

STEG 13

Se till att du använder en klohammare och murare mejsel; det gör att du kan få en renare kant under såglinjen.

STEG 14

Flytta alla krossade betongrester.

När det gäller betongplattans tjocklek bör “den vanligaste betongtjockleken vara mellan 85 mm och 100 mm.

Vanliga frågor

Kan man såga i betong?

Ja, det är möjligt att såga i betong. Det finns olika verktyg och metoder som kan användas för att såga i betong, till exempel en betongsåg, en våt- eller torrsåg eller en diamantklinga. Vilken metod som är lämplig beror på storleken och svårighetsgraden av det som ska sågas, samt på om det ska vara en våt eller torrsågning.

Vad slipar man betong med?

För att slipa betonggolv används vanligtvis en betongslipmaskin. Det finns olika typer av betongslipmaskiner, men de vanligaste är:

  1. Dubbelrotationsmaskin: Denna typ av maskin använder två skivor som roterar i motsatta riktningar för att slipa betongen jämnt och effektivt.
  2. Handhållen slipmaskin: Denna typ av maskin är mindre och kan användas för mindre ytor eller för att nå svåråtkomliga platser.
  3. Rondellslipmaskin: Denna typ av maskin är oftast mindre och används för att slipa mindre och svåråtkomliga ytor.

Det finns även olika slipskivor som kan användas för att slipa betongen. En vanlig typ av slipskiva är diamantslipskivor, som är mycket hårda och tåliga och kan användas för att slipa betong med hög effektivitet. Diamantslipskivor kan vara enkristall eller polykristallin.

Det är viktigt att använda rätt slipmaskin och slipskiva för det specifika projektet och att använda skyddande utrustning för att skydda ögonen och lungorna under slipningsprocessen. Det är också viktigt att konsultera en professionell

Kan man sandpappra betong?

Ja, det går att sandpappra betong. Sandpappring är en metod för slipning som används för att jämna ut och förfinad ytor på betong. Det är en vanlig metod vid förberedelse av ytor för målning eller beläggning. För att sandpappra betong behöver man en betongslipmaskin och olika grits av sandpapper. Börja med en grov grit och arbeta dig ner till finare grits tills ytan är jämn och slät. Det är viktigt att hålla maskinen jämnt över ytan och att inte slipa för mycket eftersom det kan skada betongen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!