Skruva i Tegel – Allt du Bör Veta

Oavsett om du ska hänga upp en tavla eller av någon anledning behöver skruva i tegel kommer du att bli glad att höra att detta är fullt möjligt.

Men hur skruvar man i tegel och får skruvarna att stanna?

När du försöker installera skruvarna i murbruket mellan tegelstenarna tenderar nämligen murbruket att smulna och skruvarna falla från väggen. Det kan ta lite ansträngning och några specialverktyg, men du kan faktiskt sätta skruvar i tegel, och i denna artikel ska vi gå igenom hur du gör just detta.

Sätt i hårdmetallborr i en borrmaskin. Använd en hårdmetallborr murskruvar.

Borra pilothål i tegelstenen för varje skruv. Gör pilothålen något djupare än längden på dina murskruvar.

Ta bort borrkronan från borren. Installera en skruvmejselbit med sexkantshuvud eller en skruvmejselbit på plats.

För in murskruvarna i tegelstenen vid varje pilothål. Låt skruvhuvudena skjuta ut lite från tegelstenen när du tänker hänga ett föremål från skruvarna.

Saker du behöver:

  • Hårdmetallborr
  • Borrmaskin
  • Skutterdragare eller skruvmejselbit
  • Mur/betongskruvar

Vanligtvis är allt som krävs en vanlig borr för att borra några små hål. Köp bara en hårdmetallborr bit din lokala butik och följ stegen nedan. Men om du monterar tyngre föremål som kräver flera större och djupare hål bör du inte använda din egen borr – det tar för lång tid och du sliter ut motorn. I dessa fall bör du satsa på proffsverktyg.

Större hål är mycket lättare att göra med en hammarborr, vilket är en kraftborr som borrar hål i tegel och betong med snabba hammarliknande slag

När du placerar föremålet på väggen och lägger ut de nödvändiga hålen kommer ditt nästa beslut att vara om du ska borra i själva tegelstenen eller murbruket. Du hittar många motstridiga åsikter om vilken metod som är bättre, men det korrekta svaret beror verkligen på ett antal faktorer: typ och ålder på tegelstenen, hålens djup och diameter, vilken typ av ankare du använder och vikten du lägger på fästelementen.

Tegel håller vanligtvis bättre och stöder mer vikt än murbruk. Om du har en gammal, ömtålig tegelsten och monterar ett tungt föremål som kräver djupa hål och ankare i expansionsstil, kanske borrning i tegelsten inte är det bästa valet. Djupa hål försvagar tegelstenen och expansionsankare kan skapa tillräckligt cirkulär spänning för att knäcka tegelstenen. Om dina tegelstenar visar tecken på sprickor, borra i murbruket istället. På det sättet skjuter ankarets cirkulära expansionskrafter mot helt intakta tegelstenar.

Förutom att väga vilket material som ger den starkare bindningen, ta en minut för att överväga hur du döljer hålen om du borrar på fel plats eller tar bort föremålet senare. Du kan lappa murbruk med mer murbruk, men det är mycket svårare att matcha tegelfärg och textur när det är dags att fylla dessa hål.

STEG 1: Markera hålen där du tänker borra

Mät och markera platserna för hålen som du borrar i tegel eller murbruk med en penna. Håll sedan TV-monteringsfästena, konstverket, hyllenheten eller mallen för vad du tänker hänga direkt över märkena för att dubbelkontrollera hålplatserna.

STEG 2: Ställ in ett stopp på din borr som motsvarar önskat håldjup.

Se produktens instruktionsblad för rekommenderat håldjup och ställ in stoppguiden på hammarmaskinen. Om du använder en vanlig borr i stället för en hammarborr, slå in flera omgångar med tejp på murbiten för att markera den rekommenderade stopppunkten i stället för en fäste för stoppguide.

STEG 3: Sätt på skyddsutrustning.

Säkerheten först! Utrusta dig med skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och andningsskydd. Tegel och murbruk innehåller kristallin kiseldioxid, som kommer att bli luftburen när du börjar borra i tegel. Att andas in bara en liten mängd räcker för att skapa en hälsorisk. Att bära andningsskydd under hela borrningen och saneringen är avgörande för att förhindra skador och irritation i lungorna.

Om du använder en stege, se till att den är jämn och att benen är på en fast yta. Gå sedan in i en position som gör att du kan använda en betydande tryckkraft på hammarborrens ände samtidigt som du bibehåller din stabilitet.

STEG 4: Placera pilotborrkronan vinkelrätt mot väggen och borra på låg hastighet

Sätt in pilotborrkronan i hammarborrningen. Ställ in borren på låg hastighet och håll borren med två händer, en på pistolgreppet och den andra på hjälphandtaget.

Se till att borren är plan och vinkelrätt mot väggen. (Borrning i en vinkel kommer att orsaka monteringsproblem och kan kraftigt minska hållkraften.)

Börja borra pilothålet med tillräckligt med kraft för att starta borrkronan. Om pilotbiten börjar ”gå” bort från den markerade platsen, starta om på rätt plats.

Variera tryckkraften tills du hittar den punkt där den biter i tegelstenen. Borra sedan pilothålet till det rekommenderade djupet med hjälp av en stadig tryckkraft.

Tips: Om borren bara har en hastighet, borra i korta skurar för att förhindra att biten överhettas.

STEG 5: Borra in i pilothålet som skapades i föregående steg med en större murbit.

Byt in den större biten. Kontrollera igen din borr för att se till att den är vågrät och vinkelrät, placera sedan borrkronan i pilothålet och fortsätt borrningen till rätt djup.

STEG 6: Använd tryckluft för att rensa bort det borrade hålet.

Ta bort alla spår av tegel eller murbruk från hålet med tryckluft. Om du lämnar damm i hålet minskar du hållkraften för de väggankare och skruvar du sätter in.

STEG 7: Installera väggankaren.

Sätt i väggankare som är konstruerade för att bära föremålets hela vikt och montera vägghängningen eller ytterarmaturen med skruvar.

STEG 8: Rengör arbetsområdet noggrant.

Med ditt ögonskydd och andningsskyddet fortfarande på plats, rensa upp murbruk eller tegelstenar med en kvast och eventuellt dammsug. Sug upp återstående damm med en dammsug eller torka golvet och skölj moppen.

Efter att du har rengjort arbetsplatsen, ta bort dina skor utanför och använd tryckluft för att blåsa bort dammet. Tvätta sedan dina kläder och duscha för att undvika att sprida kiseldamm genom ditt hus.

Vanliga frågor

Kan man skruva i tegel?

Det är möjligt att skruva i tegel, men det kräver en speciell typ av skruv och teknik. Tegel är ett hårt och tungt material och vanliga skruvar kan inte tränga igenom det utan att brytas eller skadas.

Det finns speciella tegelskruvar som är utformade för att tränga igenom tegel och hålla sig kvar utan att skadas eller brytas. Dessa skruvar har vanligtvis en självborrande spets och ett utvidgat huvud för att förhindra att de glider ur tegeln.

Det är viktigt att notera att det finns begränsningar för vad man kan skruva fast i tegel, och det kan vara svårt att skruva i tegel på vissa ställen eller om det är en vägg med för mycket belastning. Det är bäst att konsultera en professionell innan man försöker skruva i tegel och det är viktigt att följa alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar från tillverkaren.

Är tegel underhållsfritt?

Tegel i sig är ett underhållsfritt material, det är tåligt och kan motstå väder och tid, men det kan behöva någon form av underhåll för att hålla det i bra skick.

Om det finns fuktskador eller mögel på tegelväggen, kan det behöva rengöras och behandlas. Det kan också behöva målas eller kalksandas om det börjar se slitet ut.

Om tegelväggen är omgiven av trä eller annat material, kan detta material behöva målas eller behandlas regelbundet för att förhindra skador orsakade av väder och fukt.

Det är viktigt att hålla koll på eventuella tecken på fuktskador eller mögel på tegelväggen och att ta itu med det omgående. Det är också viktigt att se till att tegelväggen har rätt ventilation och att det inte finns något vattenläckage som kan orsaka skador.

Sammantaget, tegel är ett underhållsfritt material, men det kan behöva någon form av underhåll för att hålla det i bra skick, det är viktigt att hålla koll på eventuella skador och att ta itu med det omgående.

Vilken plugg till tegel?

Det finns flera olika typer av pluggar som är lämpliga för användning i tegel, men det är viktigt att välja rätt typ beroende på vad du ska fästa och var du ska fästa det.

En vanlig typ av plugg för tegel är en självborrande plugg. Dessa pluggar har en självborrande spets som tränger igenom tegeln och ett utvidgat huvud för att förhindra att de glider ur tegeln. Dessa är lämpliga för att fästa lättare föremål som tavlor eller hyllor.

En annan typ av plugg som är lämplig för tegel är en expansiv plugg. Dessa pluggar har en mekanism inuti som expanderar när skruven skruvas in, vilket gör att de sitter hårt fast i tegeln. Dessa är lämpliga för att fästa tyngre föremål som takfästen eller garderober.

Det finns också speciella tegelpluggar som är lämpliga för att fästa i murverk eller tegel med hårda stenar, de är vanligtvis lite större och har en speciell form för att få ett bra grepp i tegeln.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer och anvisningar när det gäller valet av pluggar och att använda rätt verktyg för att skruva in pluggen i tegeln.

Hur länge håller en tegelvägg?

En tegelvägg kan hålla i många år, det beror på vilken typ av tegel som används, hur väl den installerades och hur väl den underhålls.

Vanligtvis kan en tegelvägg hålla i 50-100 år eller mer, men det kan variera beroende på väderförhållanden, exponering för fukt och andra faktorer. Ett korrekt installerad och underhållen tegelvägg kan hålla i många år utan att behöva repareras eller bytas ut.

Det är viktigt att hålla koll på eventuella skador eller tecken på fuktskador på tegelväggen och att ta itu med det omgående för att förlänga livslängden på tegelväggen. Det är också viktigt att se till att tegelväggen har rätt ventilation och att det inte finns något vattenläckage som kan orsaka skador.

Sammantaget, en tegelvägg kan hålla i många år, men det beror på många faktorer, det är viktigt att hålla koll på eventuella skador och att ta itu med det omgående för att förlänga livslängden på tegelväggen.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!