Så Lägger du Golvspånskiva! [Komplett Guide]

Spånskivan är ett av de mest grundläggande byggmaterialen. Detta på grund av att den är relativt billig, lättanvänd, men även har en enorm mängd olika användningsområden.

Golvspånskivan ger hög prestanda för bara en bråkdel av kostnaden av vanligt trägolv. Golvspånskivan är tillverkad av av högtryckshäftande träflis och sågspån och är relativt lätt. Spånskiva används ofta för grunden på ett golv, och kallas därför golvspånskiva.

Varför använda spånskivgolv?

Spånskivan kan användas på en mängd olika sätt, inklusive dörrar, tak, arbetsytor och till och med i möbler, men spånskivor är bäst lämpade för golv. Det är billigt, hållbart och extremt slitstarkt och kan hantera höga belastningar vilket gör det lämpligt för nästan alla golvapplikationer. Golvspånskivor även användas på tyngre industriella och kommersiella projekt. Det finns även fuktbeständiga alternativ tillgängliga.

I denna artikel går vi igenom allt du bör tänka på när du ska lägga golvspånskiva.

Rengör dina bjälkar

Det uppenbara första steget är att se till att dina golvbjälkar ska vara rena och torra innan installationen av spånskivan. Det betyder att de ska vara fria från allt damm, olja och annat skräp som kan hindra att skivorna annars skadas eller inte ligger helt plant. Att se till att de är torra är särskilt viktigt eftersom spånskivor kan vara mycket känsliga för fukt.

Acklimera spånskivor

Beroende på miljön expanderar brädorna eller dras samman som svar på rumstemperaturen. Om detta inträffar efter att de redan är monterade kan de spricka eller krympa, vilket gör att det blir luckor i golvet och minskar strukturens hållfasthet. För att undvika detta vill du att den här expansionen och minskningen ska ske innan de installeras. Lämna bara brädorna på en säker och torr plats i rummet i minst 2 dagar. Detta bör ge mycket tid för dem att anpassa sig till temperaturen.

Isolering

Om du vill isolera ditt golv under spånskivan, till exempel med hjälp av isoleringsskivor, är det viktigt att det stöts upp nära bjälken. Du bör se till att isoleringen har monterats korrekt innan du lägger ner spånskivan, eftersom eventuella justeringar efter det faktum skulle innebära att golvbrädorna backas upp igen.

Hur man installerar spånskivgolv

Markera bjälkarnas positioner på dina väggar – Du kan göra detta med din snickarpenna. Det gör att du kan rikta in kortkanten på dina brädor med bjälkarna och ge en bra markör för att fästa eventuella skruvar.

Lägg ner ditt första bräde med början vid väggen – Spånskivan ska läggas längs tvärbalkarna med brädans långa kant mot väggen. Du bör rikta in brädet så att det blir 10 mm expansionsavstånd mellan brädans kant och väggen. Oroa dig inte, detta gap kan senare täckas av lister. Den lilla kanten på varje bräda ska ligga över mitten av en exponerad bjälk som täcker hälften. Brädor bör mätas och skäras efter behov för att tillgodose detta.

Fäst skivan till bjälklaget

När du väl har mätt och sågat din bräda kan den fästas på dina bjälkar. Om du arbetar med spånskivor rekommenderas att använda lim och skruvar för att göra detta. Lyft först din bräda och lägg den åt sidan. Applicera sedan en kontinuerlig limsträng på dina bjälkar med en applikationspistol, din bräda kan sedan läggas ner för att säkras med skruvar. Fogar kan skruvar  vid 150 mm centrum över bjälken och inte närmare än 10 mm till brädans kant. Skruvpositionerna bör markeras med en rak kant för att löpa tvärs mitt på bjälken.

Håll avståndet

Se till att avståndet på 10 mm mellan brädorna och väggen bibehålls och fortsätt att fästa dina skivor.

Det sista brädet i raden måste sågas till rätt storlek. För att göra detta mäter du helt enkelt från slutet av det sista kortet till väggen och drar av 10 mm för att bibehålla expansionsgapet. När du sågar din bräda kom ihåg att markera skärlinjen tydligt med en rak kant och skär med långa rena slag om du använder en handsåg.

Montera finalbordet i raden

När du är nöjd med att den sista skivan har sågats till storlek kan den läggas med samma metod som tidigare. När limmet har applicerats ska du hålla skivan i en vinkel och långsamt sätta den på plats. Sätt vikt längs kanten för att bibehålla klyftan och din första rad kommer att vara komplett.

Fortsätt den här processen tills du når den sista raden

Upprepa dessa steg med att lägga resten av dina spånskivor och kom ihåg att säkerställa säkra fogar mellan brädorna med en hammare och träkloss och placera plattor mellan brädorna och väggen.

Mät för den sista raden

Den sista raden av spånskivor måste alla sågas för att passa mellan den andra till sista raden och kanten på din vägg. Mät klyftan mellan den andra till sista raden och väggen (kom ihåg att göra detta från brädans överkant) som tidigare, dra 10 mm från denna mätning. Eftersom du kommer att såga längs den långa kanten av brädet den här gången rekommenderas det att du mäter vid 600 mm centrum och markerar de mått på brädet du tänker såga.

Att använda en cirkelsåg för dessa långa skär kommer att bli mycket enklare och samtidigt säkerställa en bibehållen rak kant. För att underlätta skärningen kan en träplatta klämmas fast på din arbetsbänk för att fungera som en sågstyrning. Spånskivan ska också klämmas fast så att den inte rör sig under sågningen. Öronskydd och handskar bör bäras av dig och alla andra som hjälper till.

Som nämnts ovan kan spånskivor monteras olika beroende på situationen, så det är alltid värt att hänvisa till produktspecifika instruktioner om de finns. Fogar mellan raderna bör helst förskjutas med ungefär 500 mm för att förhindra att de ansluts över en enda söm.

Vanliga frågor

Hur börjar man lägga Golvspån?

För att börja lägga golvspån följer du dessa steg:

 1. Förbereda underlaget: Se till att underlaget är jämnt, rent och torrt. Om det behövs, slå ut och jämna till underlaget.
 2. Mät och kapa golvspånet: Mät och kapa golvspånet i rätt storlek för att passa i rummet.
 3. Lägg en fuktspärr: Lägg en fuktspärr på underlaget om det behövs.
 4. Lägg ut golvspån: Lägg ut golvspånet i rummet och se till att det ligger jämnt. Var noga med att undvika för mycket samlingar.
 5. Tätn kanter och hörn: Täta kanter och hörn med golvspånskanttejp för att förhindra att fukt tränger in.
 6. Lägg ut golvspånskiva: Lägg ut golvspånskiva över golvspånet för att skapa en jämn och stabil yta.
 7. Kläm fast skivan: Kläm fast skivan med en golvklämmare eller liknande verktyg för att säkerställa att den ligger ordentligt fast.
 8. Märk och klipp av överflödigt golvspån: Märk och klipp bort överflödigt golvspån för att skapa en snygg och jämn yta.
 9. Lägg eventuellt ytterligare tätning: Lägg eventuellt ytterligare tätning runt kanter och hörn för att säkerställa att det inte tränger in fukt i underlaget.

Det är viktigt att följa instruktionerna för den specifika produkten du använder och ta hänsyn till eventuella lokala byggregler och krav. Det kan vara lämpligt att anlita en professionell för installationen om du inte är erfaren i detta område.

Måste man limma Golvspånskiva?

Det är vanligtvis inte nödvändigt att limma golvspånskiva. Golvspånskiva är vanligtvis designad för att läggas ovanpå golvspånet utan att limmas. Detta gör installationen enklare och snabbare.

I vissa fall, om underlaget inte är riktigt jämnt eller stabilt kan det vara lämpligt att limma skivan för att säkerställa att den ligger ordentligt fast och förhindra att den skiftar. Men detta är inte en vanlig praxis och det är viktigt att följa instruktionerna på förpackningen och rekommendationer från tillverkaren.

Det är också viktigt att notera att det finns golvspånskiva som är designad för att limmas, så det är viktigt att läsa instruktionerna på förpackningen och följa rekommendationerna från tillverkaren noga. Om det krävs att limma skivan så bör detta göras med en speciellt avsedd golvlim för golvspånskiva. Detta är viktigt för att säkerställa att limmet är lämpligt och att det inte skadar skivan eller underlaget.

Det är också viktigt att vara medveten om att limmade skivor kan vara svårare att byta ut eller reparera om det behövs i framtiden.

Det är viktigt att notera att det är viktigt att följa instruktionerna och rekommendationerna från tillverkaren för att säkerställa att installationen blir korrekt och att det inte uppstår några problem med golvspånskivan. Det kan vara lämpligt att anlita en professionell om du inte är erfaren i detta område.

Hur tätt ska man skruva Golvspån? / Hur många skruvar ska man använda för Golvspån?

Det är viktigt att skruva golvspån ordentligt för att säkerställa att det ligger jämnt och stabil och för att förhindra att det lossnar eller skiftar. Men det är viktigt att inte skruva det för hårt, det kan skapa sprickor eller bucklor i skivan.

En bra regel är att skruva golvspån varje 30-40 cm, men det kan variera beroende på underlagets styrka och skivan storlek. Det är också viktigt att följa instruktionerna för den specifika produkten du använder och ta hänsyn till eventuella lokala byggregler och krav.

Det är också viktigt att notera att det finns olika metoder för att fästa golvspånskiva, så det är viktigt att läsa instruktionerna och följa rekommendationerna från tillverkaren.

Varför gips på spånskiva?

Det finns flera orsaker till att använda gips på golvspånskiva. Här är några av de vanligaste:

 1. Ytjämnhet: Gips kan användas för att jämna ut ojämnheter och oregelbundenheter i underlaget, vilket ger en jämn och slät yta för golvspånskivan.
 2. Förbättrad värmeisolering: Gips är en bra isoleringsmaterial och när det används på golvspånskivan kan det förbättra värmeisoleringen i rummet.
 3. Ljudisolering: Gips kan också användas för att förbättra ljudisoleringen i rummet, det minskar ljudnivåer och ger en tystare miljö.
 4. Brandisolering: Gips har också brandisoleringsegenskaper och det kan hjälpa till att skydda huset vid brand.
 5. Vattentäthet: Gips kan också användas för att förhindra vattenläckage och fuktskador.
 6. Diverse användningar: Gips kan användas som underlag för ett antal olika ytor såsom klinker, plattor, mattor, parkett, etc.

Det är viktigt att notera att det är viktigt att följa instruktionerna och rekommendationerna från tillverkaren och ta hänsyn till eventuella lokala byggregler och krav. Det kan vara lämpligt att anlita en professionell för installationen om du inte är erfaren i

Vilken tjocklek på spånskiva?

Tjockleken på golvspånskiva varierar beroende på vilken typ av skiva och vilket syfte den ska användas för. Generellt sett finns golvspånskivor i tjocklekar från 6 till 25 mm.

En vanlig tjocklek för golvspånskiva är 18mm, det ger en bra styrka och stabilitet för att hålla skivan i form och förhindra att den böjer sig eller sjunker. Men det kan variera beroende på underlaget och belastningen som skivan kommer att utsättas för.

Tjockare skivor kan vara lämpliga för högre belastningar eller om man vill ha bättre ljudisolering och värmeisolering. Tjockare skivor är också mer motståndskraftiga mot skador och kan hålla längre.

Tunna skivor kan vara lämpliga för lägre belastningar eller om man vill ha en lättare installation.

Det är viktigt att följa instruktionerna och rekommendationerna från tillverkaren och ta hänsyn till eventuella lokala byggregler och krav. Det kan vara lämpligt att anlita en professionell för att hjälpa till att välja rätt tjocklek på skivan beroende på dina specifika behov.

Kan man Flytspackla på spånskiva?

Det är möjligt att flytspackla på golvspånskiva, men det finns viktiga saker att tänka på för att säkerställa en bra och hållbar installation.

För det första är det viktigt att se till att golvspånskivan är rengjord och torr innan flytspackling påbörjas. Skivan bör också vara jämn och stabil för att säkerställa att flytspacklingen lägger sig jämnt.

Det är också viktigt att använda rätt typ av flytspackling och följa instruktionerna för produkten noga. Flytspackling för golv är vanligtvis mer tålig och resistent mot slitage än vanliga flytspacklingar.

När flytspacklingen är på plats är det viktigt att låta den torka ordentligt innan någon belastning placeras på den.

Det är också viktigt att notera att flytspackling inte är en ersättning för att jämna ut ojämnheter och oregelbundenheter i underlaget. Om det finns stora ojämnheter i underlaget, bör man först förbättra underlaget med spackling eller liknande metoder.

Det kan vara lämpligt att anlita en professionell för installationen om du inte är erfaren i detta område.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!