Hur Hittar man Reglar i Väggen? Så Gör du!

Det absolut lättaste sättet att hitta reglar i väggen är att använda en regelsökare. Om du ofta behöver hitta reglar kan det vara klokt att investera i en regelsökare, men det finns även några andra sätt som du kan hitta reglar i väggen. Hur du gör detta ska vi titta närmare på i denna artikel.

Saker du borde veta om väggar

Reglar finns för att hålla upp gips på innerväggar och träpanel på ytterväggar. Det betyder att du alltid kommer att hitta en pinnbult, sidhuvud eller sidfot längst upp, på botten eller på hörnen på väggarna.

Hur långt ifrån varandra är reglar? Typiskt avstånd mellan reglarna är 16 tum i mitten och även på äldre hus är sällan större än 24 tum i mitten.

De flesta elektriska lådor för strömbrytare eller uttag är fästa på en regel på ena sidan. Det finns reglar på vardera sidan av ett fönster.

Här är de effektivaste sätten att hitta reglar.

Verktyg som behövs för att hitta reglar i väggen

För att hitta reglar i en vägg behöver du använda ett specialverktyg som kallas en regelsökare. Det finns flera typer av regelsökare tillgängliga på marknaden, varav de vanligaste är magnetiska och digitala.

En magnetisk regelsökare fungerar genom att detektera de magnetiska fälten som skapas av reglarna i väggen. Dessa enheter har vanligtvis en magnetisk sensor som kan känna av när den passerar över en magnetisk källa. När sensorn upptäcker ett magnetiskt fält, signalerar enheten att en regel har hittats.

Digitala regelsökare är mer avancerade och har vanligtvis flera sensorer som används för att mäta densiteten av materialet i väggen. När enheten hittar en regel, visas information om dess position på en display. Vissa digitala regelsökare kan också upptäcka andra hinder i väggen, till exempel rör eller kablar.

En annan typ av verktyg som kan användas för att hitta reglar i en vägg är infraröd teknologi. Dessa enheter fungerar genom att skicka ut en infraröd stråle som reflekteras tillbaka av väggens yta. Genom att mäta tidsskillnaden mellan när strålen sänds ut och när den reflekteras tillbaka, kan enheten beräkna avståndet till reglarna i väggen.

Andra verktyg som kan användas för att hitta reglar i en vägg inkluderar lasersensorer och skruvar. En lasersensor fungerar genom att sända ut en laserstråle som projiceras på väggen. Om strålen träffar en regel, reflekteras den tillbaka till sensorn, vilket indikerar reglarnas position. En skruv kan också användas genom att skruvas in i väggen tills den träffar en regel. När skruven har gripit tag i regeln, kan du mäta avståndet mellan skruven och väggens yta för att bestämma reglarnas position.

I allmänhet är det bäst att använda en regelsökare för att hitta reglar i en vägg, eftersom det är det mest exakta och pålitliga sättet att göra det. Men om du inte har tillgång till en studs finder eller vill använda en annan metod, kan du använda något av de andra verktygen som nämns ovan.

Hur man använder en regelsökare

Att använda en studs finder för att hitta reglar i en vägg är relativt enkelt. Följ dessa steg för att använda en studs finder korrekt:

 1. Förberedelse: Innan du börjar, se till att du har rätt regelsökare för ditt ändamål. Läs också bruksanvisningen för att bekanta dig med enhetens funktioner och instruktioner.
 2. Kalibrering: Starta enheten och se till att den är korrekt kalibrerad. Detta innebär att justera enheten för att detektera reglarna i väggen. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att göra detta.
 3. Placering på väggen: Placera regelsökaren mot väggen där du vill hitta reglarna. Se till att enheten är parallell med golvet och vinkelrätt mot väggen.
 4. Skanning för reglar: Börja skanna väggen med regelsökaren. Följ instruktionerna i bruksanvisningen för att utföra en effektiv skanning. Vanligtvis innebär detta att du håller enheten stilla och låter den flyttas horisontellt över väggen.
 5. Markering av reglarna: När regelsökaren upptäcker en regel i väggen, signalerar enheten detta genom att vanligtvis låta en ljudsignal. Markera reglarna på väggen med en penna eller ett annat verktyg.
 6. Upprepa processen: Upprepa processen tills du har hittat alla reglar du behöver.

När du har hittat reglarna i väggen, kan du använda dem för att hänga upp tunga föremål, till exempel hyllor eller konstverk. Se till att använda rätt typ av fäste för att säkert säkra föremålen till reglarna.

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna när du använder en studs finder, särskilt när det gäller att undvika elektriska kablar eller rör som kan vara dolda i väggen. Följ alltid tillverkarens instruktioner och var försiktig när du arbetar nära väggen.

 

Hur man använder en magnetisk regelsökare

Att använda en magnetisk detektor för att hitta reglar i en vägg är en annan metod som är relativt enkel. Följ dessa steg för att använda en magnetisk detektor korrekt:

 1. Förberedelse: Innan du börjar, se till att du har rätt magnetisk detektor för ditt ändamål. Läs också bruksanvisningen för att bekanta dig med enhetens funktioner och instruktioner.
 2. Placering på väggen: Placera den magnetiska detektorn mot väggen där du vill hitta reglarna. Se till att enheten är parallell med golvet och vinkelrätt mot väggen.
 3. Flytta detektor längs väggen: Flytta den magnetiska detektorn längs väggen tills enheten börjar reagera och indikerar att den har hittat en regel i väggen.
 4. Identifiering av reglar: När detektorn har hittat en regel, markera reglarna på väggen med en penna eller ett annat verktyg.
 5. Upprepa processen: Upprepa processen tills du har hittat alla reglar du behöver.

När du har hittat reglarna i väggen, kan du använda dem för att hänga upp tunga föremål, till exempel hyllor eller konstverk. Se till att använda rätt typ av fäste för att säkert säkra föremålen till reglarna.

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna när du använder en magnetisk detektor, särskilt när det gäller att undvika elektriska kablar eller rör som kan vara dolda i väggen. Följ alltid tillverkarens instruktioner och var försiktig när du arbetar nära väggen.

Hur man använder infraröd teknologi

Att använda infraröd teknologi för att hitta reglar i en vägg är en mer avancerad metod. Följ dessa steg för att använda infraröd teknologi korrekt:

 1. Förberedelse: Innan du börjar, se till att du har rätt infraröda enhet för ditt ändamål. Läs också bruksanvisningen för att bekanta dig med enhetens funktioner och instruktioner.
 2. Placering på väggen: Placera den infraröda enheten mot väggen där du vill hitta reglarna. Se till att enheten är parallell med golvet och vinkelrätt mot väggen.
 3. Starta skanning: Starta skanningen genom att trycka på enhetens knapp. Den infraröda strålen kommer att projiceras på väggen och reflekteras tillbaka till enheten.
 4. Identifiering av reglar: När enheten upptäcker en regel i väggen, indikerar det på enhetens display. Markera reglarna på väggen med en penna eller ett annat verktyg.
 5. Upprepa processen: Upprepa processen tills du har hittat alla reglar du behöver.

När du har hittat reglarna i väggen, kan du använda dem för att hänga upp tunga föremål, till exempel hyllor eller konstverk. Se till att använda rätt typ av fäste för att säkert säkra föremålen till reglarna.

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna när du använder infraröd teknologi, särskilt när det gäller att undvika elektriska kablar eller rör som kan vara dolda i väggen. Följ alltid tillverkarens instruktioner och var försiktig när du arbetar nära väggen.

Alternativa metoder för att hitta reglar i väggen

Det finns flera alternativa metoder som kan användas för att hitta reglar i en vägg om du inte har tillgång till en studs finder, en magnetisk detektor eller infraröd teknologi. Följande metoder är några av de vanligaste:

 1. Knacka på väggen: Denna metod innebär att knacka på väggen med fingrarna eller ett lätt verktyg, till exempel en hammare. Reglar i väggen ger vanligtvis ifrån sig en högre ton än den omgivande väggen. Markera reglarna där tonen ändras.
 2. Använda en laser: En laser kan användas för att projicera en linje på väggen och hitta reglarna genom att observera eventuella förändringar i linjen. Detta är en mer avancerad metod, men det kan vara en användbar alternativ om du har en laser till hands.
 3. Använda en skruv: Skruva in en skruv i väggen tills den träffar en regel. När skruven har gripit tag i regeln, kan du mäta avståndet mellan skruven och väggens yta för att bestämma reglarnas position.
 4. Använda en mobiltelefon: En mobiltelefon kan användas för att söka efter reglar i en vägg genom att placera den mot väggen och leta efter förändringar i magnetfältet. Detta är en mindre tillförlitlig metod, men det kan vara en användbar lösning om du inte har tillgång till andra verktyg.

Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att vara försiktig när du arbetar nära väggen och undvika elektriska kablar eller rör som kan vara dolda i väggen.

Titta på trimmen för var den har spikats

Eftersom trim är fäst på reglarna, se om du kan se var det kan ha spikats. Dessa hål – gropar – är vanligtvis fyllda med spackel och målade, men du kan kanske upptäcka en för att identifiera var en regel befinner sig. Om du hittar en, mät i steg om 16 tum för att hitta de extra reglarna.

Leta reda på omkopplarna och uttagen, som indikerar en regel

Om du inte kan titta på trimmen, leta efter strömbrytare eller eluttag, med vetskap om att åtminstone ena sidan av dessa kommer att monteras på en regel. Du kan vanligtvis upptäcka reglar genom att knacka på vilken sida av uttaget som bär regeln. Mät sedan uttaget på regelsidan och använd det som utgångspunkt för att bestämma 16-tumsintervallen för regelavstånd.

Mät 16 tum från hörnet

Med reglar i allmänhet 16 tum i mitten kan du också göra beräkningar genom att mäta från ett hörn av rummet. Nu är alla rum inte bygga på sätt som gör att de kan delas med 16, så det är troligt att du har en regel som är mindre än 16 tum från ett hörn.

Försök med “knackningstestet” nära hörnet för att se om du kan bestämma var det kortare avståndet kan ha lagts till. (Ett ihåligt ljud när du knackar indikerar att det inte finns något bakom gipsväggen, medan ett mer solitt ljud skulle föreslå att det finns reglar där du kan skruva in.) Det här fungerar bara om du mäter ett hörn på utsidan av huset. Men det är värt ett försök.

Ett allmänt tips är att om du håller bygga ditt eget hus eller har rivit bort gipsen från några väggar för en ombyggnad, föreslår jag att du tar bilder på väggarna innan du stänger allt. Ta interiörbilder av varje vägg i ditt hus innan gipsväggen sätts upp så att du kan referera till dem när du letar efter reglar i framtiden.

Om allt annat misslyckas, överväga att använda den ständigt pålitliga utrustningen i form av en regelsökare. Detta är utan tvekan det effektivaste och snabbaste sättet att hitta reglar i väggarna.

Säkerhetsåtgärder att ta när man letar reglar i väggen

När du hittar reglar i en vägg är det viktigt att vidta säkerhetsförsiktigheter för att undvika skador på dig själv eller fastigheten. Följande säkerhetsföreskrifter bör följas:

 1. Undvik elektriska kablar och rör: Innan du börjar leta efter reglar i en vägg, se till att du vet var eventuella elektriska kablar eller rör är placerade i väggen. Använd en kabellåg detektor eller andra verktyg för att lokalisera dessa och undvik att borra eller skruva in i områden där dessa kan finnas.
 2. Undvik överbelastning av väggen: När du hittar reglarna i en vägg, se till att du använder rätt typ av fäste för att säkert säkra föremålen till reglarna. Undvik överbelastning av väggen genom att sprida ut vikten av föremålen jämnt på flera reglar.
 3. Använda skyddsutrustning: Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, för att skydda dig själv när du arbetar nära väggen. Om du använder en borr eller skruvdragare, se till att du bär hörselskydd för att skydda dina öron.
 4. Följ tillverkarens instruktioner: När du använder en studs finder, magnetisk detektor eller infraröd teknologi, följ alltid tillverkarens instruktioner för att undvika skador på enheten eller fastigheten.

Genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter kan du undvika skador på dig själv eller fastigheten när du letar efter reglar i en vägg. Var alltid försiktig och använd sunt förnuft när du arbetar nära väggen.

Vanliga frågor

Hur tätt ska reglar sitta?

Det beror på vad reglarna används till och det specifika projektet, men det är vanligt att reglar ska sitta så tätt som möjligt för att undvika luckor och för att säkerställa att det är stabilt och hållbart.

För exempelvis konstruktion av byggnader, är det viktigt att reglarna är riktigt installerade och tätt anpassade för att säkerställa att konstruktionen är säker och stabil. Reglarna ska vara i linje med varandra och ska inte ha större luckor mellan varandra än vad som är nödvändigt för att tillåta rörelse eller för att tillåta för skruvar eller annat förankring.

För exempelvis möbler eller hyllor, är det viktigt att reglarna är rakt och tätt anpassade för att säkerställa att möblerna eller hyllorna är stabila och kan bära det belastning som är tänkt.

Det är viktigt att använda rätt verktyg och tekniker för att installera reglarna och att följa alla instruktioner och rekommendationer från tillverkaren för att säkerställa att reglarna sätts in på rätt sätt. Det är också viktigt att kontrollera reglarnas placering och justera dem om det behövs, för att säkerställa att de är raka och tätt anpassade.

Generellt brukar man säga att centrumavståndet mellan reglar i bjälkar i golv och väggar ska ligga inom ett spann av 300-360mm samt förstärskas med skivor av lämpligt material.

Hur fungerar en regeldetektor?

En regelsökare eller regeldetektor är ett elektrisktverktyg som används för att hitta dolda föremål som är inbyggda i väggar, golv eller tak. Framförallt används regelsökare för att hitta just reglar i väggar. Det fungerar genom att skicka ut en radiovåg som reflekteras tillbaka till detektorn när den stöter på ett föremål. Detektorn kan sedan visa var föremålet finns genom att använda en signal eller en visuell indikator.

Det finns olika typer av regelsökare med olika funktioner och teknologier. Avancerade detektorer kan hitta både metall och icke-metallföremål, samt kunna identifiera om det är ett vattenrör eller elkablar.

Vad är en Regelsökare?

En regelsökare är ett verktyg som används för att hitta dolda föremål som är inbyggda i väggar, golv eller tak. Framförallt används det för att identifiera reglar i väggar.

Regelsökaren är ett användbart verktyg för byggnadskonstruktion, renovering och hushållsprojekt för att hitta dolda metallföremål som exempelvis spikar, skruvar och elektriska ledningar. Det är också användbart för att hitta föremål som har gömts i väggar eller golv.

 

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!