Termer Inom Bygg – Byggordlista med 230+ Byggtermer

Byggbranschen är komplicerad med tusentals termer, ord, och jargong som är svåra att förstå för någon som är ny i branschen.

Men samtidigt kan det vara väldigt viktigt och värdefullt att känna till de viktigaste och mest grundläggande termerna som används inom byggbranschen, inte minst om du arberar aktivt arbetar inom industin men även om du ska genomföra olika projekt såsom en hemrenovering eller kanske bygga ett nytt hus.

Om du engagerar dig i byggledning, eller försöker med ditt eget hemprojekt är det bra att förstå några av de grundläggande termerna som används av branschen.

På denna sida har vi sammanställt ett lexikon och en ordbok av de allra viktigaste termer inom bygg. Dessa byggtermer kan vara bra att känna till, men du kan också bokmärka denna sida för att ha snabb åtkomst till förklaringar av ord som du kanske stöter på.

Byggordlista – termer inom bygg


Ackumulator: En elektrisk ackumulator är en kemisk spänningskälla som går att återställa. Normalt är det ett annat ord för ett batteri.

Aggregat: Ett partikelformigt material som består av sand eller krossad sten. Aggregat används i material som betong och är en grundläggande del av byggnadsfundament.

Anemometer: Ett instrument för bestämning av luftmassors rörelsehastighet.

Ankarspik: En spik med ett försänkt huvud och kamgängat skaft. Ankarspiken används oftasts vid montering av byggbeslag samt för att fästa andra typer av stål- och plåtdetaljer i underlag av trä.

Ankarspikpistol: En spikpistol för användning av ankarspik.

Arbetsbock: En arbetsbock ger stöd till arbetsbord.

Armeringsnät: Armeringsnät är ett elektriskt smältsvetsat prefabricerat sammanfogat galler som består av en serie parallella längsgående järntrådar med exakt avstånd svetsade för att korsa trådar med erforderligt avstånd. Syftet är att användas tillsammans med betong för att skapa en starkare konstruktion.

Armerad betong: Betong som förstärks genom tillsats av stålstänger eller nät i betongen.

Armeringsklipp: En maskin för klippning av armeringsjärn.

Armkran: Armkran eller svängkran är en kran som är monterad på ett fordon.

Asfaltraka: Likt en kratta som används till bland annat asfaltarbeten, plattsättning, markarbeten, husbyggnationer, golfbanor och liknande.

Asfaltsskärare: En asfaltsskärare används främst för att göra en skärning i asfalt som kräver precision.

Asfaltverk: En blandare som värmer upp och blandar sten och bindemedlet bitumen för att skapa asfalt.

Avbitartång: En sorts tång som används för klippa av diverse föremål. Den kan ha olika skär beroende på vilket material som ska klippas.

Avjämnare: Avjämnare har tre betydelser inom bygg. En plan bräda (avjämningsbräda, flytande avjämningsmassa) eller ett specialtillverkat aluminiumverktyg som används för att jämna till material som betong, stuckatur och gips efter att de har placerats på en yta eller för att hjälpa till med tillplattning. En remsa av gips eller trä applicerad på en yta för att fungera som en guide för ett avjämningsverktyg (avjämningsskena, avjämningsremsa, avjämningsläkt). Eller själva materialet som har plattats med en avjämnare.

Ballastspridare: Behållare där du fyller ballast och enkelt ballasterar spåret.

Bandlastare: Kraftfulla maskiner som går på band istället för hjul. Bandlastare används för  arbeten såsom markrensning, grävning, schaktning, röjning, hyvling, lastning och arbete i sluttningar. De är populära för arbeten på olika markförhållanden utan att tappa grepp och bärighet.

Bandsåg: en typ av såg där själva sågklingan består av ett tunt ändlöst band av stål med sågtänder, bandet benämns bandsågsblad.

Bandvåg: “En del av industriell utrustning används för att mäta massan eller flödet av material över en eventuellt mycket lång, och oftast, att vara en “kupade” transportband, på grund av vikten av mineral eller samlade vägas.”

Barometer: Ett instrument som mäter lufttryck.

Bergborr: Ett verktyg som ofta består av en stålstång, i ena änden försedd med en eller flera härdade eggar. I borrstångens andra ände, vilken vanligen är härdad och ofta särskilt utformad kallas borrnacken. Bergborren används, som det låter, för att borra i berg.

Betong: Ett byggmaterial skapat av en härdad blandning av cement, grus, sand och vatten. Det används för plattor, pelare och andra typer av strukturer.

Betongbil: En lastbil med en kupol bak som rymmer och blandar betong.

Betongblandare: Betongblandare kallas även cementblandare och är en anordning för att blanda produkter baserade på kalk och cement med vatten och ballast.

Betongglättare: En betongglättare används vid färdigställande av ett betonggolv för att “sväva” över den nylagda, våta betongen i syfte av att gradvis plana ut ytan och fylla igen eventuella ojämnheter för att skapa en slät yta på den hårda betongen.

Betongpump: Ett verktyg för att transportera flytande betong.

Betongspruta: En maskin som fylls med bruk och som med högt tryck pumpar betongen fram till ett munstycke där vatten tillsätts.

Betongsåg: En kraftfull såg som används för att såga i betong.

Bilningshammare: “En bilningshammare är försedd med en mejsel, som med hjälp av bilningshammarens motor kan hacka sig genom de flesta material och på så sätt underlätta arbetet.”

Bits: En utbytbar spets som får din skruvdragare eller skruvmejsel att passa i skruvhuvudet.

Bockningsmaskin: En maskin som är ämnad att dra röret på ett sätt som gör att man får perfekt form utan att hetta upp det. Det innebär att man böjer ett arbetsstycke enligt den vinkel och radie som konstruktionen kräver.

Borrmaskin: Ett roterande maskinverktyg som oftast drivs med elektricitet, pneumatik eller hydraulik för att göra hål i olika material.

Bruksblandare: Bruksblandare, även känd som betongblandare är en maskin som ser ut som en visp och är till för att blanda bruk och betng.

Bräckjärn: Bräckjärn är även känd som kofot och är ett verktyg som används vid demontering av diverse konstuktioner och flera andra arbetsuppgifter. Den använder hävstångsprincipen för att skapa mer kraft.

Bulldozer: Mest känd som en schaktmaskin är det ett hjulgående eller oftast bandgående fordon försett med ett stort schaktblad framtill.

Bult: En ogängad cylindrisk kropp med eller utan cylindrisk skalle.

Bräda: Ett stycke sågat trävirke som är tunnare än reglar och plankor och bredare än läkter. 28 mm anges ofta som det största standardmåttet för bräders grovlek.

BIM: BIM (byggnadsinformationsmodellering) är processen att skapa en datormodell av en byggnad som innehåller alla detaljer i den strukturen, från dess grundläggande layout till de minsta måtten.

Bultpistol: Ett verktyg som används för att skjuta in större bultar likt en spikpistol.

Bygghiss: En hiss som i första hand används för att trans portera två olika saker – material och personal under ett bygge.

Byggkran: Även känd som lyftkran används de inom byggindustrin och är oftast temporära konstruktioner som är fastsatta antingen i marken eller på en mobil plattform. De kan manövreras antingen från hytten på kranen eller med en radiokontroll.

Byggnadsställning: En ställning som monteras runt ett bygge, oftast runt ett hus, för att göra det enkelt att komma åt.

Byggtork: Används för att torka nya byggnader, till exempel för att möjliggöra snabb inflyttning.

Bändningsverktyg: Ofta mindre verktyg som används för att bända upp olika saker.

Bärande vägg: En bärande vägg är en ramkonstruktion som håller extra vikt. Dessa väggar bär vanligtvis vikt från taket eller taket och behöver extra stöd för att hålla lasten. Du kan hitta en bärande vägg genom att undersöka takbjälkarna ovanför den.Denna vägg bär konstruktionens last ovanför den. Som ett resultat kan de inte tas bort utan att äventyra strukturens integritet.

Icke-bärande vägg: En vägg som inte stöder någon extra vikt uppifrån. Dessa typer av väggar kan byggas om eller tas bort för att öppna utrymme i ett hem.

CAD: CAD avser att använda arkitekturprogramvara för att skapa detaljerade modeller av byggnader för att påskynda designprocessen, möjliggöra mer kreativitet och säkerställa större noggrannhet i mätningar.

Cementblandare: Cementblandare kallas även betongblandare och är en anordning för att blanda produkter baserade på kalk och cement med vatten och ballast.

Cementtillverkning: Processen att tillverka cement.

Cirkelsåg: En typ av såg med en rund, roterande sågklinga.

Schaktningsmaskin: Även känd som bulldozer är det ett hjulgående eller oftast bandgående fordon försett med ett stort schaktblad framtill.

Duktilitet: Ett mått på ett materials förmåga att utsättas för plastisk deformation utan att sprickbildning uppstår.

Dimension: En dimension används i planeringsstadiet och avser ett mått mellan två punkter.

Dumper: En anläggningsbil med tippbart lastflak.

Dyckert: Även för SK-spik, spik utan huvud eller stift. Används för att montera något utan att fästelementet är synligt.

Dymling: En träplugg även kallad dymmel för sammanfogning av timmerstockar vid till exempel hustimring. Det är också namnet på metoden för osynlig sammanfogning av trädelar. Dymlingar används innan spiken tillkom.

Elmätare: Elmätaren mäter hur mycket el du använder.

Eternit: Eternit är ett material som vanligtvis kommer i formen av eternitplattor. Ungefär en tiondel av eternitplattan består av asbest.

Elmätarskåp: Skåp för elmätaren.

Envalsvält: Ett fordon, ibland kallad ångvält, som jämnar ut och komprimerar marken.

Fasningsverktyg: Ett metallverktyg som böjer kanten 45 grader i existerande hål i olika sorters plåt.

Flisare: En flismaskin används för att flisa trä.

Fogningsmaskin: En mekanism som består av en anordning som fungerar enligt mekaniska principer. En arbetare skarvar ihop rep genom att väva samman trådar med en fogningsmaskin.

Formtegel: Tegel som har specifika former.

Frontlastare: En lyftanordning monterad i en traktors främre del.

Fogmassa: Materialet som används vid fogning. En gummiaktig massa.

Fogning: En flexibel, gummiaktig typ av material som används för att täta luckor i en skarv.

Flytspackel: Flytspackel är en självutjämnande betongblandning som man köper i torr form som ska blandas med vatten. Till skillnad från betong innehåller inte flytspackel stenar vilket får det att ha större slithållfasthet än flytspackel.

Fanér: En mycket tunn plåt. Det är vanligtvis ett finare trä som används som dekorativt lock för trä av lägre kvalitet.

Färgspruta: En spruta som används för att spraymåla istället för att rolla eller pensla.

Försänkare: Ett verktyg som används till försänkning för skruvskallar. De kan också användas till avgradning för att förbättra utseendet på en detalj eller fasning av en kant i 45°.

Gaffeltruck: En gaffeltruck är en motordriven industriell truck med “gafflar” där fram för att lyfta och förflytta tunga objekt.

Generator: En maskin som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi.

Gipsskiva: En panel gjord av gips som är insvept i kartong. Det används ofta som ett grundmaterial för inramning av en byggnad.

Geringslåda: En form av låda är som används för sågning av vinklade snitt (geringar) på brädor, lister och liknande.

Geringssåg: En såg som används för att kapa lister och mindre dimensioner av virke för att uppnå exakta vinklar eller geringar.

Glasfiberväv: Ett material som kan användas som armering till gips- och putstak och som skapar en slätare och jämnare struktur.

Grävmaskin: En maskin som används för att gräva.

Hammarband: Reglar av samma dimension som den syll som ni tidigare monterade.

HVAC: HVAC: En förkortning som står för värme, ventilation och luftkonditionering (engelskans Heat, ventilation, air condition, heat).

Högtryckslaminat: Ett skivmaterial som består av flera skikt papper som beläggs med fenolharts och melamin, som pressats samman under högt tryck.

Hammare: En hammare består av huvud och skaft. En hammare är primärt till för att slå ner spikar.

Hydrauliska verktyg: En grupp av verktyg där energin sker genom en växelverkan mellan strömningsmaskinens rotor och den till strömningsmaskinen kontinuerligt passerande fluiden som kan utgöras av gas eller vätska.

Huggmejsel: Ett handverktyg som används vid grov- och finbearbetning av metall och sten.

Hålsåg: En hålsåg är en cirkelformad såg. Det är fäst vid en borr och används för att skära stora hål i tunna materialstycken, som trä, plast, och andra material.

Kabelsax: En grövre typ av sax som är ämnad att klippa kablar.

Kalkborste: Används vid målning med kalkfärg och silikatfärg.

Kamspik: Används för att fästa samman virkesdelar i trä där kravet på utdragshållfastheten är stor.

Klammermaskin: Används för att klamra ihop kartonger i botten eller toppenförslutningen.

Häftpistol: Ett pneumatiskt, elektriskt eller manuellt drivet verktyg för häftning, isättande av häftklammer i en rad olika material.

Klipptång: Ett verktyg som är till  för att klippa upp snygga kabelingångar i kulodosor och andra utanpåliggande produkter.

Klisterpensel: En pensel som är ämnad för användning med klister.

Komprimator: Används för högre komprimering av avfall så att containern kan fyllas maximalt.

Kondensavfuktare: Även kallad luftavfuktare, ser till att fukten i luften kondenserar och avlägsnas från luften.

Kanaler: Rör som leder luft genom en struktur.

Laminatskärare: Ett verktyg som är konstruerat för specifika skärtjocklekar och skärbredder.

Lastmaskiner: Olika former av maskiner som är ämnade för lastning. Den vanligaste är hjullastaren.

Läkt: En trävara som är tunnare än 38 millimeter och som understiger ett breddmått på 63 millimeter.

Linoleummatta: Ett kemisktekniskt material som uppfanns av engelsmannen Frederick Walton 1860. Det framställs av sågspåneller ett mjöl av kork, kokt linolja, harts, diverse sickativ (torkmedel) samt färgpigment.

Lamellträ: Lamellträ är skivor som tillverkas av trä och faner, trä och skivmaterial respektive skivmaterial och faner. Lamellträ består av en tjock kärna av trästavar.

Lod: En vertikal bit som är vinkelrät mot marken.

Laminat: Laminat skapas genom att limma ihop tunna lager av material, till exempel plywood. De finns i en mängd olika former och storlekar och är klassade beroende på material.

Latexfog: Elastisk fogmassa avsedd främst för tätning och utjämning av fogar och springor inomhus

Luftkompressor: En maskin som komprimerar luft.

Lyftkran: Även känd som byggkran används de inom byggindustrin och är oftast temporära konstruktioner som är fastsatta antingen i marken eller på en mobil plattform. De kan manövreras antingen från hytten på kranen eller med en radiokontroll.

Löslighet: Lösligheten för ett ämne i ett visst lösningsmedel.

Murbrukshink: En hink som används för att blanda och förvara murbruk såsom betong eller cement.

Murslev: Ett verktyg som som används för påläggning av murbruk.

Murbruk: I murverk är murbruk pastan som används för att binda stenar, tegelstenar och andra liknande typer av enheter som används för att konstruera väggar i en byggnad. Murbruk kan bestå av en mängd olika saker, såsom asfalt eller lera.

Måttstock: Ett hopfällbart mätverktyg av trä, glasfiber eller aluminium som används för att mäta.

Masonit: En generisk term med ursprung i varumärket Masonite, är en form av träfiberskiva. Denna skiva använder inget tillfört lim. Istället görs den med tryck och ånga.

Markskiva: En mycket styv och hård skiva som är speciellt anpassad för markkonstruktioner, bottenplan och källarvägg.

Makadam: Makadam är krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner (de allra minsta partiklarna), och används som överbyggnad under vägbeläggning.

Najtråd: Najtråd används för atteffektivt sammanfoga armeringsjärn mot varandra vid betongarmering.

Nubb: Nubb är en typ av kortare spik med ett platt huvud. Normalt 6 till 18 mm lång.

Nitpistol: Ett verktyg som används för att sätta nitar på plats.

Pensel: Ett redskap för att pensla på färg på olika objekt. Penseln har en borst-liknande udd som absorberar och sprider ut färgen.

Hyvel: Ett verktyg med ett eller flera utskjutande skärstål som används för att skära bort eller jämna till det yttersta lagret trä.

Rör: Ihåliga långsmala föremål som oftast har cirkulära tvärsnitt och relativt tunna väggar. De är ofta avsedda att leda vätska eller gas.

Skiftnyckel: En ställbar blocknyckel, ett verktyg som används för att dra åt eller lossa muttrar eller skruvar med kantigt huvud.

Skottkärra: En vagn med ett hjul som skjutsas förs att göra det lättare att förflytta tunga objekt.

Skruvdragare: En skruvdragare är en elektriskt eller pneumatiskt driven apparat för att montera skruv och/eller borra.

Skruvmejsel: Ett redskap som används för att skruva in skruvar.

Strömbrytare: En strömbrytare i elpanelen som stänger av strömmen till vissa delar av byggnaden.

Skyffel: De flesta skyfflar är handverktyg som består av ett brett blad som sitter fast i ett medellångt skaft som vid sin förening med bladet är böjt eftersom det skall göra det enkelt att gräva och skyffla.

Slipmaskin: En maskin som används för att slipa, primärt trä, men ocså andra material.

Spikpistol: En spikpistol är ett verktyg som används för att skjuta in bandad spik i trä eller andra material. Det kan drivas av tryckluft, batteri, med mera.

Stege: En enklare slag av trappa, utförd av trä eller metall och vanligen bestående av två parallella stänger för att enkelt kunna komma upp på höjder.

Sticksåg: Sticksågen är formad som en mycket liten fogsvans och har en starkt avsmalnande till en spets. Sticksågen används då man från ett i arbetsstycket borrat hål ska såga upp ett större hål.

Stämjärn: Ett handverktyg som består av en klinga av stål, oftast med rak skarpslipad egg i änden, samt ett skaft av trä eller plast. Det används för träbearbetning.

Svetsmaskin: En maskin/redskap som används för att svetsa (hetta upp metallstycken) och sammanfoga dem genom en sammansmältning.

Måttband: Ett utdragbart måttband av stål. Det definieras som ett “böjbart längdmått för uppmätning av sträckor”.

Tigersåg: En tigersågär även kallad rivningssåg eller bajonettsåg och är en slags sticksåg som kan användas vid arbete i många olika material.

Tippvagn: En typ av släp som är designat för att göra det möjligt att tippa olika saker genom att lutas.

Traktor: En traktor är en typ av fordon som främst används för att dra släpfordon och för att bogsera, bära och ge kraft. De används ofta inom jordbruk på grund av sin dragkraft och förmåga att köra i terräng.

Tryckluftsborr: En typ av slagborr som drivs med tryckluft. I de flesta fall genereras tryckluften genom en dieseldriven kompressor. Det är en större borrmaskin med kraftigare slag och kallas ofta för borrhammare.

Tång: Ett handverktyg som består av två skänklar som är förenade med en bult. Beroende på ändamål har tänger olika utseende.

Takbjälkar: Takbjälkar är timmerbitar som löper horisontellt över taket. Dessa bitar är där taket och takets tak är vanligtvis anslutna.

Tätband: Ett tätningsband används under profilerade plasttak som ett extra tätningssikt.

Isolering: Material som är utformat för att förhindra att värme lämnar eller kommer in i en byggnad. Isoleringsmaterial placeras inom väggar, tak eller golv i en struktur.

Värmepump: En värmepump, även känd som luftvärmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats.

Varmvattenberedare: En apparat som används för att värma vatten som ska användas i hushåll till tvätt, bad, dusch och liknande.

Vattenpass: Ett verktyg som visar om ett föremål har en viss lutning, vanligen relativt den vågräta eller den lodräta riktningen.

Vägtrumma: En trumma, även känd som vägtrumma är en byggnadsdetalj som placeras i en väg- eller järnvägbank så att mindre vattendrag såsom diken, bäckar, med mera.

Verktygslåda: En låda/box som används för förvaring av verktyg.

Vinkelslip: En vinkelslip är ett mångsidigt elverktyg som kan användas för en mängd olika uppgifter inom slipning, borstning, polering och rostborttagning. Den används primärt för användning på metaller men kan använda flera olika blad/skivor för att hantera flertalet material och få olika egenskaper.

Viskositet: En egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras “tjockhet” eller interna motstånd mot flöden.

Väghyvel: En väghyvel är en vägmaskin/entreprenadmaskin som används för att hyvla av och jämna till det översta skiktet av en grusväg.

Vält: En vält, även känd som ångvält är en anläggningsmaskin som används för att komprimera och jämna ut vägbanor och mark.

Värmematta: En värmematta används för odling och är en lång plastremsa med inbyggda värmeslingor som värms upp till drygt 25 grader.

Värmeväxlare: En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat.

Ånggenerator: En ånggenerator är en anordning i ett värmekraftverk som används för att omvandla vatten till vattenånga från värme som produceras i kraftverket

Regel: Staplar av trä och virke. Platsen där ytorna på två komponenter är sammanfogade.

PVC: Kort för polyvinylklorid, denna vanliga plast används oftast för vattenrör och ibland för golv.

Klyvsåg: Klyvsågen används för att riva eller skära med kornet längs den raka linjen. Knivar för klyvsågar varierar i längd från 20 till 28 tum. De är alltid bredare vid handtaget än i slutet, för att förhindra att de böjer sig eller böjer sig när de skjuts genom träet.

Plywood: En träpanel som är gjord av flera lager fanér, komprimerad tillsammans.

Planlösning: Planlösningen avser byggnadens layout. Det är en ritning av den horisontella sektionen som visar hur de olika utrymmena förhåller sig till varandra.

Vridning: En snedvridning av material, vilket kan vara ett tecken på vattenskador.

Stumfog: Detta är en enkel fog där två virke bitar stöts mot varandra. Även om stumfogar inte är de starkaste i snickerivärlden, är de bra när de används tillsammans med fästelement.

Jigg: En typ av verktyg som är till för att kontrollera rörelsen av avdra verktyg och redskap. De är ämnade att göra det lättare och mer konsekvent att skära trä.

Sticksågformad som en rapsåg, men bladet är så smalt att det kan skära på en böjd linje. Det är särskilt användbart för att skära en sektion från en bräda eller panel. Ett hål borras nära linjen som ska skäras och den spetsiga änden av sågen sätts in i detta hål.

Bågfil: är inte riktigt ett träarbetsverktyg, men är ofta ett mycket bekvämt verktyg att ha. Den har ett smalt blad i en lång, smal metallram och används för att skära metaller. Det är med andra ord en metallsåg.

Stomme: Byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till en byggnad eller liknande.

Tjurträ: En betydande kvistbildning i ett virke, som gör det näst intill omöjligt att bearbeta, tjurträ är vridet redan under tiden som träet växer.

Masur: En flammig och vågig struktur i virke på grund av onormalt orienterade celler och årsringar. Virke med masurbildning kallas masurvirke

Fönsterluft: Fönster som innehåller två eller flera bågar uppdelas vanligtvis med hjälp av poster. De öppningsbara delarna kallas också för fönsterlufter.

Fibrer i träet: Fibrer i träet löper i specifika riktningar. Korn/fiberriktningen bör alltid beaktas vid skärning eller slipning eftersom arbete med säden kan minska rivning.

Bjälklag: Parallellkarmar som stöder takbelastningar och som själva bärs upp av bärande väggar.

Totalentreprenad: Totalentreprenad innebär att du bara har en avtalspart som bär ansvaret för hela byggnadsprojektet.

Ljudisolering: Ljudisolering är ett sätt att minska ljudet som någonting släpper igenom.

Hushållsel: Den el som direkt förbrukas av hushållet.

Vattenlås: En sektion av ett vattenrör som är böjt så att en mängd vatten stannar kvar i böjen, tack vare gravitationen, och skiljer luftmassorna på låset. Den är utformad för att hålla kvar en liten mängd vatten varje gång du spolar.

Tryckimpregnering: Virke som genom en övertrycksprocess pressar in impregneringsvätska, företrädesvis innehållande kopparsalter, genom virkets splintved. Syftet med detta är att motverka röta.

Säkring: En anordning för att förhindra överbelastning i elektriska anläggningar. Syftet är att undvika överhettning och i värsta fall brand.

Taklag: Den bärande konstruktionen i ett yttertak. Taklaget kan bestå av takstolar, takåsar och takpanel.

Pappspik: Pappspik används för fästning av utegips, asfaltboard, byggfolie och vindskyddspapp i underlag av trä.

Grundläggning: Det är den del av byggprocessen där man lägger grunden för en byggnad, detta inkluderar arbeten som att gräva ner stolpar och fundament, eller att lägga en platta på marken för att skapa en grund för byggnaden.

Murverk: Murverk är en metod för att bygga väggar med sten eller tegel. Murverk är ett starkt och hållbart material som används för att skapa väggar och andra konstruktioner.

Värmeisolering: Värmeisolering är ett material eller en metod som används för att hindra värme från att lämna eller komma in i en byggnad. Det används för att hålla byggnaden varm under vintermånaderna och sval under sommarmånaderna.

Ventilation: Ventilation är ett system som används för att förse en byggnad med frisk luft och för att ta bort fukt och föroreningar.

Elinstallation: Elinstallationer är det system som används för att förse byggnader med elektricitet och belysning.

Rörinstallation: Rörinstallationer är det system som används för att förse byggnader med vatten, avlopp och gas.

Golvbeläggning: Golvbeläggning är det material som används för att täcka och skydda golvet i en byggnad. Det finns olika typer av golvbeläggning som exempelvis trägolv, klinker, parkett och laminatgolv.

Bygglov: Bygglov är tillstånd från kommunen som krävs för att bygga, renovera eller göra ändringar i en byggnad. Det är viktigt att få ett bygglov innan man påbörjar byggarbetet för att säkerställa att det följer lokala byggregler och förordningar.

Byggnadsinspektion: Byggnadsinspektion är en undersökning av en byggnads konstruktion och skick för att bedöma dess hållbarhet och säkerhet. Detta kan göras av en professionell bygginspektör före ett köp av en fastighet eller vid regelbundna intervaller under en byggnads livslängd.

Projektledning: Projektledning är ansvaret för planering, genomförande och övervakning av ett byggprojekt från start till mål. Det innefattar även hantering av budget, tidplaner, personal och kommunikation med alla involverade parter.

Byggmaterial: Byggmaterial är de material som används för att bygga en byggnad, exempelvis trä, sten, betong, tegel, metall, glas och plast.

Byggteknik: Byggteknik är den teknik och kunskap som krävs för att planera, designa och bygga en byggnad. Det innefattar kunskap om konstruktion, material, byggnadsregler och säkerhet.

Byggkvalitet: Byggkvalitet är det resultat som uppnås genom att följa god byggpraxis och använda högkvalitativa byggmaterial och tekniker. Det innebär att byggnaden är säker, hållbar och funktionell och uppfyller alla krav på byggnadsregler och standarder.

Rivning: Rivning är processen att riva ner en byggnad eller en del av en byggnad för att ge plats för nybyggnad eller ombyggnad.

Fasadrenovering: Fasadrenovering är processen att reparera och underhålla en byggnads fasad, som kan inkludera målning, reparation av skador och byte av fönster och dörrar.

Renovering: Renovering är processen att uppdatera eller förbättra en byggnad, det kan inkludera reparationer, ombyggnader och uppgraderingar för att förbättra byggnadens prestanda och livslängd.

Tätskikt: Tätskikt är ett material eller en metod som används för att hindra fukt och luftläckage i en byggnad, det kan appliceras på väggar, tak och golv.

Fuktskador: Fuktskador är skador som uppstår på en byggnad eller dess innehåll på grund av fukt. Det kan orsakas av olika faktorer som dålig ventilation, läckage eller hög luftfuktighet.

Byggnadsenergi: Byggnadsenergi är den energi som krävs för att upprätthålla en byggnads inre miljö, det inkluderar värme, kyla, belysning och ventilationssystem.

Byggnadsfysik: Byggnadsfysik är den vetenskap som studerar byggnaders fysiska egenskaper och hur de påverkar byggnadens prestanda, såsom värmeisolering, akustik, ljus, ventilation och fukt.

Konstruktion: Konstruktion är det system eller metod som används för att bygga en byggnad eller en del av en byggnad.

Markarbeten: Markarbeten är arbeten som utförs på marken för att förbereda platsen för byggande, såsom grävning, planering och terränganpassning.

Terränganpassning: Terränganpassning är processen att anpassa marken till byggnadens krav, det kan innebära att jämna ut marken, fylla ut eller ta bort jord, eller göra andra justeringar för att skapa en lämplig grund för byggnaden.

Markförhöjning: Markförhöjning är processen att höja marken för att göra den lämplig för byggande eller för att skydda mot översvämningar eller annan naturkatastrof.

Fundament: Fundament är den del av en byggnad som ligger direkt på marken och bär upp byggnaden. Det kan vara stolpar, platta eller väggar som är byggda för att ge stöd till byggnaden.

Källarbyggnad: Källarbyggnad är processen att bygga en källare under en befintlig byggnad, det kan användas för att skapa extra utrymme eller för att göra byggnaden mer hållbar.

Geringsverk: Geringsverk är det system eller metod som används för att hålla upp och stödja en byggnad under byggprocessen, det kan inkludera ställningar, kranar eller andra verktyg.

Byggnadskranar: Byggnadskranar är kranar som används vid byggnationer för att lyfta och flytta material och utrustning. De kan vara stationära eller rörliga och används för att hjälpa till med att hantera och placera tunga föremål på byggplatsen.

Modulbyggande: Modulbyggande är en metod för att bygga hus där man använder färdiga moduler, eller delar av huset, som monteras ihop på plats. Detta innebär att man bygger olika delar av huset på ett fabrik och sedan transporterar dem till byggplatsen där de monteras ihop. Detta kan öka effektiviteten och minska byggtiden jämfört med traditionell byggnation.

Husrenovering: Husrenovering är processen att göra om ett befintligt hus, ofta för att förbättra dess utseende, funktion eller komfort. Det kan inkludera reparationer av skador, uppdateringar av inredning, utbyggnad av yta eller ändring av husets layout. Renovering kan göras både in- och utvändigt och kan vara en kostsam process, men kan också öka värdet och livslängden på huset.

Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år?  Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!
Trädgårdssäsongen är här med allt vad den innebär i form av gräsklippning, beskärning, odling och uteliv. Vad hittar du på i år? Vi på Proffsmagasinet har allt du behöver för dina stora och små trädgårdsprojekt!